-

Microsoft drošības pārbaudes rīka paziņojums par konfidencialitāti

Atjaunināts: 2011. gada 5. janvārī

Microsoft darbinieki strādā, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti, tajā pašā laikā nodrošinot produktus, kas sniedz jums to veiktspēju, jaudu un ērtības, ko vēlaties gūt darbā ar datoru. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir skaidrotas daudzas no Microsoft drošības pārbaudes rīka (“MSS” — Microsoft Safety Scanner) datu vākšanas un izmantošanas praksēm. Tajā ir pievērsta uzmanība tādiem līdzekļiem, kuros tiek izmantots interneta savienojums, un tas nav paredzēts kā pilnīgs saraksts. Tas neattiecas uz pārējām tiešsaistes vai bezsaistes Microsoft vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem.

MSS pārbauda datorus, vai tie nav inficēti ar ļaunprātīgu programmatūru ("Ļaunprogrammatūru"), un palīdz likvidēt visas konstatētās infekcijas.

Savāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija

Ja ar MSS rīku tiek atrasta Ļaunprogrammatūra vai ja MSS darbības laikā rodas kļūda, uz Microsoft tiek sūtīta atskaite, kurā ir ietverta pamatinformācija par šo Ļaunprogrammatūru vai par šo kļūdu. Korporācijai Microsoft nosūtītajās atskaitēs ir tehniska informācija par MSS, konstatēto Ļaunprogrammatūru un jūsu datoru, piemēram, tālāk minētie dati.

 • MSS versijas numurs
 • Failu nosaukumi, kriptogrāfiskās jaucējfunkcijas vērtības, lielums, datuma spiedogs un citi raksturojumi visai no datora noņemtajai Ļaunprogrammatūrai
 • Ļaunprogrammatūras veiksmīga noņemšanas vai kļūme
 • Datora ražotājs, modelis un procesora arhitektūra
 • Datora operētājsistēmas versija, lokalizācija un interneta protokola (IP) adrese
 • Vispārēji unikāls identifikators (GUID), kas nodrošina iespēju uzskaitīt unikālos datorus, kuros tiek izmantots MSS rīks. GUID ir nejauši ģenerēts numurs; tajā nav ietverta nekāda personas informācija un tas netiek izmantots, lai jūsu identificētu.

  Šajās atskaitēs var tikt nejauši ietverta personas informācija. Piemēram, dažu veidu Ļaunprogrammatūra var izveidot datora reģistrā ierakstus, kuros ir ietverta tāda informācija kā jūsu lietotājvārds. Tādā apjomā, kādā jebkura personas informācija ir iekļauta atskaitē, Microsoft neizmantos šo informāciju, lai jūs identificētu vai ar jums sazinātos.

  MSS rīkā jums tiks lūgts nosūtīt papildinformāciju korporācijai Microsoft, ja datorā tiks atrasta programmatūra, kas varētu būt Ļaunprogrammatūra. Šī papildinformācija tiek sūtīta tikai ar jūsu piekrišanu, un tajā ietilpst tālāk minētie dati.
 • Faili, par ko ir aizdomas, ka tie ir Ļaunprogrammatūra. MSS šos failus atlasa jūsu vietā.
 • Unikāls identifikators, kas ir saistīts ar failiem, kuri varētu būt Ļaunprogrammatūra. Šis identifikators nodrošina iespēju apstiprināt, ka faili tika sekmīgi pārsūtīti.

Informācijas izmantošana

Ievāktā informācija tiks izmantota statistiskai analīzei (piem., lai noteiktu, cik daudzas ierīces ir inficētas ar noteiktu Ļaunprogrammatūru), kā arī, lai uzlabotu MSS un citus Microsoft produktus un pakalpojumus. Microsoft var publicēt apkopotos datus par MSS rīka lietošanu un tā identificēto Ļaunprogrammatūru. Reizēm korporācija Microsoft nolīgst citus uzņēmumus, lai sniegtu ierobežotus pakalpojumus tās vārdā, piemēram, lai atbildētu uz klientu jautājumiem par produktiem vai pakalpojumiem vai veiktu Microsoft produktu statistisku analīzi. Microsoft sniedz šiem uzņēmumiem tikai to informāciju, kas tiem nepieciešama attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, un tiem ir aizliegts izmantot šo informāciju jebkādos citos nolūkos. Turklāt Microsoft var izpaust informāciju trešajām pusēm, lai palīdzētu tām uzlabot aizsardzību pret Ļaunprogrammatūru to produktos vai pakalpojumos.

Korporācijas Microsoft ievāktā vai tai nosūtītā informācija var tikt uzglabāta un apstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā atrodas korporācijas Microsoft, tās filiāļu, apakšuzņēmēju vai pakalpojumu sniedzēju biroji, un, izmantojot šo rīku, jūs piekrītat, ka informācija šādi tiek pārsūtīta ārpus jūsu mītnes valsts. Microsoft ievēro Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības departamenta izstrādātās vispārējās drošā patvēruma konvencijas noteikumus attiecībā uz informācijas vākšanu, lietošanu un glabāšanu Eiropas Savienībā. Microsoft var izpaust ievākto informāciju, ja to pieprasa likums, vai labticīgā pārliecībā, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai: (a) izpildītu likumu vai liecinātu tiesas procesā, kurā ir iesaistīta korporācija Microsoft; (b) aizsargātu un aizstāvētu Microsoft tiesības (tostarp mūsu līgumu uzraudzību); vai (c) steidzami rīkotos, lai aizsargātu Microsoft darbinieku, Microsoft produktu vai pakalpojumu lietotāju vai sabiedrības locekļu personisko drošību.

Izvēle un kontrole

Ja nevēlaties, lai no MSS rīka korporācijai Microsoft tiktu sūtīta jebkāda informācija, varat atspējot MSS atskaišu komponentu, izmantojot tālāk norādīto reģistra atslēgas iestatījumu.

Apakšatslēga: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MSERT
Ieraksta nosaukums: \DontReportInfectionInformation
Tips: REG_DWORD
Vērtību dati: 1

Jūsu informācijas drošība

Microsoft jūsu informācijas drošības aizsardzību vērtē ļoti augstu. Microsoft izmanto dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu jums aizsargāt savu informāciju pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu vai atklāšanu. Lai palīdzētu aizsargāt jūsu konfidencialitāti, informācija, kas no MSS rīka tiek sūtīta korporācijai Microsoft, ir šifrēta, izmantojot drošligzdu slāni (SSL — Secure Sockets Layer).

Izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti

Šis paziņojums par konfidencialitāti var tikt periodiski atjaunināts. Kad tā notiek, tiek atjaunināts arī “pēdējās atjaunināšanas” datums šī paziņojuma par konfidencialitāti sākumā. Ieteicams regulāri pārskatīt šo paziņojumu par konfidencialitāti, lai jūs būtu informēts par to, kā Microsoft palīdz aizsargāt savu ievākto informāciju.

Papildinformācija

Ja ir radušies jautājumi par šo paziņojumu par konfidencialitāti, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta ziņojumu uz adresi msrtpriv@microsoft.com.

MSS konfidencialitāte
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052