-

Privacyverklaring voor Microsoft Safety Scanner

Bijgewerkt: 5 januari 2011

Bij Microsoft doen we er alles aan om uw privacy te beschermen bij het leveren van producten die u de prestaties en het gemak brengen die u verwacht van uw computer. In deze privacyverklaring leest u hoe gegevens worden verzameld en gebruikt door Microsoft Safety Scanner ("MSS"). De nadruk ligt op functies die via internet communiceren. Het is niet de bedoeling een uitvoerige lijst op te sommen. Deze verklaring is niet van toepassing op andere online of offline sites, producten of services van Microsoft.

MSS controleert computers op infectie door bepaalde schadelijke software (malware) en helpt infecties te verwijderen.

Het verzamelen, verwerken of verzenden van gegevens

Als MSS malware vindt of als er een fout optreedt terwijl MSS wordt uitgevoerd, wordt een rapport naar Microsoft verzonden dat algemene gegevens bevat over de malware of over de fout. De rapporten die naar Microsoft worden verzonden, bevatten technische gegevens over MSS, gevonden malware en uw computer, zoals:

 • Het versienummer van MSS
 • De bestandsnamen, cryptografische hash, omvang, datum en andere kenmerken van eventuele malware die van de computer is verwijderd
 • Of de malware is verwijderd
 • De fabrikant, het model en de processorarchitectuur van de computer
 • De versie en de landinstelling van het besturingssysteem, en het IP-adres van de computer
 • Een GUID (globally unique identifier) waarmee wij het aantal afzonderlijke computers kunnen tellen waarop MSS wordt uitgevoerd. De GUID is een willekeurig gegenereerd nummer. Dit nummer bevat geen persoonlijke gegevens en wordt niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

  De rapporten kunnen onbedoeld persoonlijke gegevens bevatten. Bepaalde malware kan bijvoorbeeld vermeldingen in het register van uw computer maken waarin gegevens staan zoals uw gebruikersnaam. Indien er persoonsgegevens in een rapport zijn opgenomen, gebruikt Microsoft deze gegevens niet om uw identiteit te achterhalen of contact met u op te nemen.

  MSS vraagt u om aanvullende gegevens naar Microsoft te sturen als er software op uw computer wordt gevonden die vermoedelijk malware is. Deze aanvullende gegevens worden alleen verzonden indien u daartoe toestemming verleent, en omvatten:
 • De bestanden die vermoedelijk malware vormen. MSS selecteert de bestanden.
 • Een unieke identificatie die wordt gekoppeld aan bestanden die vermoedelijk malware vormen. Met deze identificatie kunnen wij controleren of de bestanden goed zijn overgebracht.

Gebruik van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische analyse (bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel computers zijn geïnfecteerd met bepaalde malware), evenals ter verbetering van MSS en andere producten en services van Microsoft. Microsoft maakt mogelijk gebundelde gegevens openbaar over het gebruik van MSS en de geïdentificeerde malware. Bij gelegenheid maken we gebruik van andere bedrijven om namens ons beperkte services te verlenen, zoals het beantwoorden van vragen over producten of services of het uitvoeren van statistische analyses van onze services. Deze bedrijven geven we uitsluitend de gegevens die ze nodig hebben om de service uit te voeren, en het is hun verboden deze gegevens te gebruiken voor enig ander doel. Daarnaast stellen we mogelijk gegevens beschikbaar aan derden om hen te helpen verbeteringen aan te brengen in hun tegen malware gerichte producten en services.

Gegevens die worden verzameld door of verzonden naar Microsoft, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of elk ander land waar Microsoft dan wel filialen, dochtermaatschappijen of dienstverleners vestigingen hebben. Door deze software te gebruiken, gaat u akkoord met de overdracht van deze gegevens buiten uw eigen land. Microsoft houdt zich aan het safe harbor framework zoals opgesteld door het U.S. Department of Commerce wat betreft het verzamelen, het gebruik en het vasthouden van gegevens van de Europese Unie. Microsoft kan gegevens vrijgeven als dit volgens de wet wordt vereist of als dit in alle redelijkheid nodig lijkt: (a) voor naleving van de wet of juridische processen met betrekking tot Microsoft; (b) ter bescherming van de eigendomsrechten van Microsoft (met inbegrip van naleving van onze overeenkomsten); of (c) onder dringende omstandigheden ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Microsoft, gebruikers van producten of services van Microsoft of leden van de bevolking.

Keuze en controle

Als u niet wilt dat MSS gegevens naar Microsoft verzendt, kunt u de rapportage in MSS uitschakelen met de volgende registersleutelinstelling.

Subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MSERT
Naam vermelding: \DontReportInfectionInformation
Type: REG_DWORD
Waardegegevens: 1

Beveiliging van uw gegevens

Microsoft doet er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te beschermen. Met allerlei beveiligingstechnologieën en veiligheidsprocedures beschermen wij uw gegevens tegen onbevoegde inzage, gebruikmaking of bekendmaking. Om uw privacy te beschermen, wordt informatie die door MSS wordt verzonden naar Microsoft gecodeerd met Secure Sockets Layer (SSL).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd kan deze privacyverklaring door ons worden bijgewerkt. Daarbij wordt tevens de datum waarop de verklaring voor het laatst is bijgewerkt boven aan de privacyverklaring aangepast. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig na te lezen om op de hoogte te blijven van de manieren waarop wij de door ons verzamelde gegevens helpen te beschermen.

Meer informatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op msertpriv@microsoft.com.

MSS Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052