-

TERMENII LICENŢEI PENTRU SOFTWARE MICROSOFT

MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă un contract între Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate, în funcţie de zona în care locuiţi) şi dvs. Vă rugăm să îi citiţi. Aceşti termeni se aplică produsului software indicat mai sus, care include şi suportul fizic pe care aţi primit produsul, dacă este cazul. De asemenea, termenii se aplică tuturor

* actualizărilor Microsoft,

* suplimentelor Microsoft,

* serviciilor Microsoft prin Internet şi

* serviciilor de asistenţă Microsoft

pentru acest produs software, cu excepţia cazului în care alţi termeni însoţesc elementele respective. În asemenea cazuri, se aplică termenii respectivi.

UTILIZÂND PRODUSUL SOFTWARE, ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI. DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, NU UTILIZAŢI PRODUSUL SOFTWARE.

CONFORM CELOR DE MAI JOS, UTILIZAREA ANUMITOR FUNCŢII REPREZINTĂ, DE ASEMENEA, CONSIMŢĂMÂNTUL DVS. PENTRU TRANSMITEREA ANUMITOR INFORMAŢII STANDARD DESPRE COMPUTER PENTRU A FI UTILIZATE DE SERVICIILE PRIN INTERNET.

Dacă respectaţi aceşti termeni ai licenţei, aveţi drepturile de mai jos.

1. DREPTURI DE INSTALARE ŞI UTILIZARE. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi o copie a produsului software pe dispozitivul dvs. în scopul proiectării, dezvoltării şi testării programelor proprii.

2. SERVICII PRIN INTERNET. Împreună cu produsul software, Microsoft oferă servicii prin Internet. Microsoft are dreptul să modifice sau să înceteze prestarea acestora în orice moment.

a. Consimţământ privind Serviciile prin Internet. Funcţia de mai jos se conectează prin Internet la sistemele de calcul Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În anumite cazuri, nu veţi primi o notificare separată la realizarea conexiunilor. Pentru informaţii suplimentare despre această caracteristică, consultaţi documentaţia produsului software. PRIN UTILIZAREA ACESTEI CARACTERISTICI SUNTEŢI DE ACORD CU TRANSMITEREA ACESTOR INFORMAŢII. Microsoft nu utilizează informaţiile pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs.

i. Informaţii despre computer. Funcţia următoare utilizează protocoale Internet, care transmit sistemelor corespunzătoare informaţiile despre sistemul de calcul, cum ar fi adresa dvs. IP (Internet Protocol), tipul sistemului de operare şi al programului browser, denumirea şi versiunea produsului software pe care îl utilizaţi, precum şi codul de limbă al dispozitivului pe care este instalat produsul software. Microsoft utilizează aceste informaţii pentru a vă pune la dispoziţie serviciile prin Internet.

* Eliminarea software-ului rău intenţionat. Când selectaţi această acţiune, produsul software va verifica şi va elimina anumite programe software rău intenţionate („Malware”) cu un grad mare de risc, stocate pe dispozitivul dvs. Atunci când produsul software verifică dispozitivul pentru a detecta Software rău intenţionat, va fi trimis spre Microsoft un raport cu privire la orice Software rău intenţionat detectat sau conţinând erorile care au apărut în timp ce produsul software verifică prezenţa Software-ului rău intenţionat, informaţii specifice legate de detectare, erori apărute în timp ce produsul software verifica prezenţa Software-ului rău intenţionat, precum şi alte informaţii referitoare la dispozitivul dvs.; raportul ne va ajuta să îmbunătăţim acest produs, precum şi alte produse şi servicii Microsoft. Raportul nu conţine nicio informaţie care să vă identifice.

* Programe software potenţial nedorite. Produsul software va căuta în computer programe software rău intenţionate cu un grad de risc redus sau mediu, incluzând, fără limitare, programe spion şi alte programe software potenţial nedorite („Programe software potenţial nedorite”). Produsul software va elimina sau va dezactiva Programele software potenţial nedorite cu un grad de risc redus sau mediu numai dacă sunteţi de acord. Ca urmare a eliminării sau a dezactivării acestor Programe software potenţial nedorite, alte programe software de pe computerul dvs. pot să nu mai funcţioneze sau este posibil să încălcaţi licenţa de utilizare a altor programe software de pe computer, în cazul în care celelalte programe software au instalat pe computerul dvs. aceste Programe software potenţial nedorite ca o condiţie de utilizare a celorlalte programe software. Vă recomandăm să citiţi contractele de licenţă pentru celelalte programe software înainte de a autoriza eliminarea acestor Programe software potenţial nedorite. Prin utilizarea acestui produs software, este posibil ca dvs. sau sistemul dvs. să eliminaţi ori să dezactivaţi şi alte programe software care nu sunt Programe software potenţial nedorite.

ii. Utilizarea informaţiilor. Avem dreptul să utilizăm informaţiile despre computer şi rapoartele despre Malware pentru a ne îmbunătăţi produsele software şi serviciile. De asemenea, avem dreptul să le partajăm cu alte părţi, cum ar fi distribuitorii de produse hardware şi software. Aceştia pot utiliza informaţiile pentru a îmbunătăţi modul în care produsele lor funcţionează cu produse software Microsoft.

3. PRODUS SOFTWARE CARE REACŢIONAZĂ LA TRECEREA TIMPULUI. Produsul software va înceta să funcţioneze după 10 de zile de la descărcare. Nu veţi mai primi nicio altă notificare. Nu veţi mai putea accesa datele utilizate cu produsul software după ce acesta încetează să mai funcţioneze.

4. SFERA DE ACŢIUNE A LICENŢEI. Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. Prezentul contract vă acordă numai anumite drepturi pentru utilizarea produsului software. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în care legislaţia în vigoare vă acordă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, aveţi dreptul să utilizaţi produsul software numai conform prevederilor exprese ale prezentului contract. Procedând astfel, trebuie să respectaţi toate limitările de natură tehnică ale produsului software, care vă permit să îl utilizaţi numai în anumite moduri. Nu aveţi dreptul

* să comunicaţi unor terţe părţi rezultatele testelor de evaluare efectuate asupra produsului software, fără aprobarea scrisă prealabilă a companiei Microsoft;

* să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică a produsului software;

* să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul software, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legea în vigoare, în ciuda acestei limitări;

* să faceţi mai multe copii ale produsului software decât numărul specificat în prezentul contract sau permis de legea în vigoare, în ciuda acestei limitări;

* să publicaţi produsul software pentru ca alţii să îl poată copia;

* să îl închiriaţi, să îl daţi în leasing sau să îl împrumutaţi sau

* să utilizaţi produsul software pentru servicii de găzduire în scop comercial.

5. COPIE DE REZERVĂ. Puteţi face o copie de rezervă a produsului software. Aveţi dreptul să o utilizaţi numai pentru reinstalarea produsului software.

6. DOCUMENTAŢIE. Toate persoanele care au acces legal la computerul sau la reţeaua dvs. internă au dreptul să copieze şi să utilizeze documentaţia în scopuri interne, de referinţă.

7. TRANSFER CĂTRE UN ALT DISPOZITIV. Aveţi dreptul să dezinstalaţi produsul software şi să îl instalaţi pe un alt dispozitiv pentru a-l utiliza. Nu aveţi dreptul să faceţi acest lucru pentru a partaja această licenţă între dispozitive.

8. TRANSFER CĂTRE TERŢI. Primul utilizator al produsului software îl poate transfera împreună cu acest acord direct unei terţe părţi. Înainte de transfer, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că acest acord este valabil pentru transferul şi utilizarea produsului software. Primul utilizator trebuie să dezinstaleze produsul software înainte de a-l transfera separat de pe dispozitiv. Primul utilizator nu are dreptul să păstreze nicio copie.

9. RESTRICŢII LA EXPORT. Produsul software se supune legilor şi reglementărilor de export ale Statelor Unite ale Americii. Trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările de export interne şi internaţionale, în vigoare pentru produsul software. Aceste legi includ restricţii privind destinaţiile, utilizatorii finali şi utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.microsoft.com/exporting.

10. SERVICII DE ASISTENŢĂ. Deoarece acest produs software este furnizat „ca atare”, este posibil să nu oferim servicii de asistenţă pentru el.

11. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME. Prezentul contract şi termenii referitori la componentele suplimentare, actualizările, serviciile prin Internet şi serviciile de asistenţă pe care le utilizaţi reprezintă contractul în întregime pentru produsul software şi pentru serviciile de asistenţă.

12. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE.

a. Statele Unite ale Americii. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Statele Unite ale Americii, interpretarea acestui contract este guvernată de legile statului Washington şi se aplică pentru pretenţii privind încălcări ale acestuia, chiar şi în cazuri de conflict între principii juridice. Legile statului în care locuiţi guvernează toate celelalte pretenţii, inclusiv pe cele în baza legilor naţionale privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială şi delictele.

b. În afara Statelor Unite ale Americii. Dacă aţi achiziţionat produsul software în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respective.

13. EFECT LEGAL. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile ţării dvs. să vă acorde alte drepturi. De asemenea, este posibil să beneficiaţi de drepturi în legătură cu partea de la care aţi achiziţionat produsul software. Prezentul contract nu modifică drepturile acordate de legile ţării dvs., dacă acestea nu permit acest lucru.

14. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL SOFTWARE ESTE LICENŢIAT „CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII SALE. MICROSOFT NU ACORDĂ GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE. ESTE POSIBIL CA LEGILE LOCALE SĂ VĂ ACORDE DREPTURI ALE CONSUMATORULUI SUPLIMENTARE, PE CARE ACEST CONTRACT NU LE POATE MODIFICA. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE LOCALE, MICROSOFT EXCLUDE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ŞI DE NEÎNCĂLCARE A PREVEDERILOR LEGALE.

15. LIMITAREA ŞI EXCLUDEREA COMPENSAŢIILOR ŞI A DESPĂGUBIRILOR. PUTEŢI OBŢINE DE LA MICROSOFT ŞI DE LA FURNIZORII SĂI DESPĂGUBIRI NUMAI PENTRU DAUNE DIRECTE, PÂNĂ LA VALOAREA MAXIMĂ DE 5 USD. NU PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SUCCESIVE, PIERDERI DE PROFIT, SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE.

Această limitare este valabilă pentru

* orice subiect asociat cu produsul software, servicii, conţinut (inclusiv cod) pe site-uri Internet ale unor terţe părţi sau programe ale unor terţe părţi şi

* pretenţii privind încălcarea contractului, a garanţiei sau a condiţiilor, răspunderea strictă, neglijenţa sau alte delicte, în limitele permise de legea în vigoare.

Limitarea este valabilă, de asemenea, chiar dacă Microsoft a ştiut sau ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca ţara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, incidente sau de altă natură.