-

Microsoft Safety Scanner

Domnievate sa, že máte v počítači vírus?

Microsoft Safety Scanner je bezplatne prevzateľný nástroj na zabezpečenie, ktorý vykonáva kontroly na požiadanie a pomáha odstraňovať vírusy, spyware a ďalší škodlivý softvér. Spolupracuje s vaším existujúcim antivírusovým softvérom.

Poznámka: Platnosť nástroja Microsoft Safety Scanner uplynie 10 dní po jeho prevzatí. Ak budete chcieť znova vykonať kontrolu s použitím najnovších definícií na ochranu proti škodlivému softvéru, znova prevezmite a spustite nástroj Microsoft Safety Scanner.

Nástroj Microsoft Safety Scanner nepredstavuje náhradu za používanie antivírusového programu, ktorý poskytuje nepretržitú ochranu.

Ak chcete získať ochranu v reálnom čase, ktorá pomáha ochraňovať počítače v domácnostiach alebo v malých podnikoch proti vírusom, spyware a inému škodlivému softvéru, prevezmite program Microsoft Security Essentials.


Bezpečnejší počítač aj zážitok z prehľadávania webu

Microsoft Security Essentials
Zákazníci s pravým systémom Windows získavajú možnosť doplnkového prihlásenia na odber programu Microsoft Security Essentials, oceňovaného antivírusového softvéru, ktorý pomáha ochraňovať počítač.

Internet Explorer
Získajte najnovšiu verziu bezpečnejšieho prehľadávača spoločnosti Microsoft s filtrom SmartScreen, ktorý vám pomáha vyhnúť sa technikami sociálneho inžinierstva upravovaným webovým lokalitám so škodlivým softvérom na neoprávnené získavanie údajov a podvodom online pri prehľadávaní webu.

Windows Live
Ak chcete udržať svoje deti na Internete v bezpečí pomocou prispôsobiteľných pravidiel, Bezpečnosť rodiny v službe Windows Live vám v tom môže pomôcť. Môžete získať aj nástroje, ktoré vám pomôžu monitorovať ich aktivity online.


Pomocník a zdroje informácií

?


Najväčšie hrozby pre počítače

!

Ďalšie informácie