-

Sekretesspolicy för Microsoft Safety Scanner

Uppdaterad: 5 januari 2011

Vi på Microsoft arbetar hårt med att skydda din integritet samtidigt som vi levererar produkter med de prestanda, den kraft och den bekvämlighet som du förväntar dig av en dator. I sekretesspolicyn förklaras många av riktlinjerna för datainsamling och användning av Microsoft Safety Scanner (MSS). Fokus ligger på funktionerna för kommunikation via Internet, och listan ska inte ses som en heltäckande lista. Sekretessreglerna gäller inte för andra webbplatser, produkter eller tjänster från Microsoft, vare sig online eller offline.

MSS genomsöker datorer efter virus som skapats av skadlig programvara och om något virus upptäcks tas det bort.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs

Om skadlig programvara upptäcks med hjälp av MSS eller om det inträffar ett fel medan programmet körs, skickas en rapport till Microsoft med grundläggande information om den skadliga programvaran eller om felet. Rapporterna som skickas till Microsoft innehåller teknisk information om MSS, den upptäckta skadliga programvaran och om din dator. Sådan information består t.ex. av:

 • MSS:s versionsnummer
 • Filnamn, kryptografisk hash, storlek, datumstämplar och andra kännetecken för skadlig programvara som tagits bort från datorn
 • Om borttagningen av skadlig programvara lyckades eller misslyckades
 • Datortillverkare, modell och processorarkitektur
 • Datorns operativsystemversion, språkinställningar och IP-adress
 • Ett GUID (globally unique identifier) som vi använder till att räkna de enskilda datorer där MSS används. Ett GUID är ett slumpmässigt genererat nummer. Det innehåller ingen privat information och används inte till att identifiera dig.

  Rapporterna kan oavsiktligt innehålla privat information. Det finns till exempel skadlig programvara som skapar poster i registret som kan innehålla information om t.ex. ditt användarnamn. Om personlig information skulle inkluderas i en rapport använder inte Microsoft den informationen till att identifiera eller kontakta dig.

  Ifall programvara som misstänks vara skadlig upptäcks på datorn blir du ombedd att skicka in ytterligare information till Microsoft. Sådan ytterligare information skickas endast efter ditt samtycke och består av bland annat:
 • De filer som misstänks vara skadlig programvara. Filerna väljs ut i MSS.
 • Ett unikt ID som associeras till de filer som misstänks vara skadlig programvara. Med hjälp av det ID:t kan vi kontrollera att överföringen av filerna lyckas.

Användning av information

Den information som samlas in används för statistisk analys (dvs. för att avgöra hur många datorer som smittats av en specifik skadlig programvara), samt för att förbättra MSS och andra av Microsofts produkter och tjänster. Microsoft kan komma att publicera sammanställda data om hur MSS har använts och om skadlig programvara som upptäckts med verktyget. Vi anlitar ibland andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster för vår räkning, t.ex. svara på kundernas frågor om produkter och tjänster eller göra statistiska analyser av våra tjänster. Vi lämnar bara ut den information som företagen behöver för att leverera tjänsten och de har inte tillåtelse att använda informationen i något annat syfte. Vi kan dessutom lämna ut information till tredje part för att hjälpa dem att förbättra skyddet mot skadlig programvara i sina produkter eller tjänster.

Information som samlas in av, eller skickas till, Microsoft kan lagras och bearbetas i USA eller i något av de länder där Microsoft eller dess dotterbolag eller tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Genom att du använder det här verktyget godkänner du sådan överföring av information utanför ditt land. Microsoft rättar sig efter de skyddsramar (Safe Harbor Framework) som det amerikanska handelsdepartementet fastställt med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen. Microsoft kan lämna ut insamlad information om det krävs enligt lag eller om man handlar i god tro om att ett sådant agerande krävs för att: (a) efterleva lagen eller uppfylla ett juridiskt krav på Microsoft; (b) skydda och försvara Microsofts rättigheter (däribland tillämpningen av våra avtal); eller (c) under allvarliga omständigheter skydda Microsofts anställda, användare av Microsofts produkter eller tjänster eller allmänheten.

Valfrihet och kontroll

Om du inte vill att information ska skickas till Microsoft via MSS kan du avaktivera rapporteringskomponenten i MSS.

Undernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MSERT
Postnamn: \DontReportInfectionInformation
Typ: REG_DWORD
Värdedata: 1

Skydd av din information

Microsoft arbetar för att skydda säkerheten för din information. Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och -metoder för att skydda din information så att obehöriga inte kan komma åt, använda eller avslöja den. För att skydda din integritet krypteras den information som skickas i MSS till Microsoft med hjälp av Secure Sockets Layer (SSL).

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi kan ibland uppdatera den här sekretesspolicyn. När vi gör det redigerar vi datumet för "senast uppdaterat" högst upp i sekretesspolicyn. Du bör hålla dig informerad om vårt arbete med att skydda den information vi samlar in genom att med jämna mellanrum läsa igenom den här sekretesspolicyn.

Mer information

Om du har frågor om sekretesspolicyn kan du kontakta oss via e-post på msertpriv@microsoft.com.

MSS Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052