*

Ideja

Visual Studio 2010 Professional sa MSDN Essentials predstavlja jednogodišnju pretplatu na probnu verziju kojom se obezbeđuje pristup najnovijim osnovnim Microsoft platformama – sistemu Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise i Microsoft SQL Server 2008 R2 – pored obezbeđivanja pojačane podrške koju pruža zajednica profesionalaca. Visual Studio 2010 Professional sa MSDN Essentials može da se nadogradi na Visual Studio 2010 Professional sa MSDN na kraju probnog perioda.

Visual Studio 2010 Professional sa MSDN je pretplata koja obezbeđuje pristup trenutnim i prethodnim verzijama osnovnih Microsoft platformi.

Kupovinom programa Visual Studio 2010 Premium sa MSDN dobijate sve operativne sisteme i softver za baze podataka koji se nalaze u program Visual Studio 2010 Professional, al i pristup sistemu Microsoft Office, SharePoint server i Microsoft Dynamics-u. Osim toga, tu je i tehnička podrška, korišćenje Windows Azure platforme, e-učenje, Expression Studio, MSDN časopis i rani pristup novim i beta izdanjima.

Visual Studio 2010 Ultimate sa MSDN je najsveobuhvatnija ponuda za programere. Pored svih funkcija koje sadrži Visual Studio 2010 Professional sa MSDN i Visual Studio 2010 Premium sa MSDN, verzija Ultimate sa MSDN sadrži dodatne sate Azure rada na računaru, pristup Team Foundation serveru nezavisno od programa Visual Studio, kroz softvere Teamprise i Test i Lab Manager.

Puna pretplata obuhvata Visual Studio Team Foundation Server 2010, Windows Azure sate iskorišćenja, kurseve e-nastave i još mnogo toga.


Potražite detalje na adresi http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/aa718661.aspx

Uporedite pretplate

Expression
Pro
MSDN
OS
MSDN
Embedded
VS Professional + MSDN Professional VS Professional + MSDN Premium VSTS Editions + MSDN Premium VSTS Team Suite + MSDN Premium
Software for Production Use
Microsoft Expression Studio 3
Microsoft Office 2007 Ultimate
Communicator 2007
Project 2007 Standard
Visio 2007 Professional
SharePoint Designer 2007
Expression
Pro
MSDN
OS
MSDN
Embedded
VS Professional + MSDN Professional VS Professional + MSDN Premium VSTS Editions + MSDN Premium VSTS Team Suite + MSDN Premium
Software for Development and Test Use
Windows® Azure™
Windows®, Windows Server®
Microsoft SQL Server®
Toolkits, Software
Development Kits, Driver
Development Kits
Microsoft Office
Microsoft Dynamics®
All other Servers
Windows® Embedded
Expression
Pro
MSDN
OS
MSDN
Embedded
VS Professional + MSDN Professional VS Professional + MSDN Premium VSTS Editions + MSDN Premium VSTS Team Suite + MSDN Premium
MSDN Subscription Benefits
Technical support incidents 2 2 2 2 4 4 4
Priority support in MSDN Forums
Microsoft E-Learning course collections 1 1 1 2 2 2
MSDN Magazine
MSDN Flash newsletter
MSDN Online Concierge
Expression
Pro
MSDN
OS
MSDN
Embedded
VS Professional + MSDN Professional VS Professional + MSDN Premium VSTS Editions + MSDN Premium VSTS Team Suite + MSDN Premium
WHO SHOULD SUBSCRIBE?
Professional designers
Web developers
Software & hardware testing labs
Embedded systems developers
IT professionals
Software developers
Software testers
Software architects
Advanced software teams