Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft


OBRAZOVANJE ZA 21. VEK

Pregled programa - Partner u učenju

„Budućnost neke osobe je tokom istorije u velikoj meri bila određena time gde je rođena. Prosečno dete u bogatom i naprednom društvu živelo je mnogo bolje i znatno duže nego najpametnije i najtalentovanije u nekoj siromašnoj zemlji. Toga verovatno ima i danas, ali mnogo, mnogo manje nego pre.

Informacione i komunikacione tehnologije su dovele do promena i one ljudima i kompanijama koje se nalaze na udaljenim lokacijama olakšavaju komunikaciju i poslovanje. Velikom broju ljudi, bez obzira gde žive, otvaraju se neverovatne mogućnosti da postanu deo globalne ekonomije. Uskoro će visoko obrazovane mlade osobe u Kini, Indiji ili bilo kojoj drugoj zemlji u razvoju imati bolje izglede za budućnost nego neobrazovane mlade osobe u Evropi ili Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj trend, iako predstavlja veliki izazov razvijenim ekonomijama, može pomoći milionima ljudi da izađu iz siromaštva i pomogne kreiranju stabilnijeg, mirnijeg sveta. Da bi mogle da napreduju u ovom novom svetu, razvijene i zemlje u razvoju podjednako treba da se usredsrede na podizanje produktivnosti svojih zaposlenih. Jedan od načina za to je investiranje u informacione i tehnologije namenjene komunikaciji, a veća konkurentnost se postiže ulaganjem u obrazovanje i usavršavanje veština zaposlenih. U sve više globalizovanoj ekonomiji, znanje i veštine su ključni faktori izdvajanja kako nacija, tako i pojedinaca.

Na sreću, sada imamo nove, moćne alatke koje omogućavaju prenošenje znanja. Pre 35 godina, kada sam se upisivao na studije na Harvardskom univerzitetu, delimično me je privuklo to što ću moći da prisustvujem sjajnim predavanjima nobelovaca i drugih izvanrednih profesora na Harvardu. Danas, univerziteti omogućavaju predavanja na mreži, diskusione grupe, ispite i diplome učenicima sa svih strana sveta. Tehnologije omogućavaju kvalitetnije obrazovanje i dostupne su većem broju ljudi bez obzira gde se nalaze.

Pored toga, nastavnici u osnovnim i srednjim školama uvode tehnologije u nastavni program, tako da učenici na časovima koriste internet, multimedije i neposredno razmenjuju poruke kao što to rade i van nastave.

U Microsoftu sam video kako čarolija softvera pomaže milionima ljudi da budu produktivniji i kreativniji. Verujem da softver takođe može da igra značajnu ulogu u društvu, jer mu pomaže da se uhvati u koštac sa najvećim izazovima. Softver i tehnološke inovacije mogu poboljšati zdravstveno osiguranje, zaštititi okruženje, poboljšati obrazovanje i socijalni i ekonomski život.

Zato što su informacione tehnologije i obrazovanje presudne za kreiranje ekonomskih prilika, Microsoft se u značajnoj meri posvetio poboljšanju pristupa tehnologijama i podsticanju novih pristupa nastavi i metoda učenja. Smatramo da u zemljama u razvoju i u manje razvijenim zajednicama, u kojima poslujemo, treba učenike da upoznamo sa praktičnim veštinama koje su im potrebne da bi mogli da ostvare bolje ekonomske uslove u svojim zemljama.

Da bi postigli te ciljeve, 2003. godine smo pokrenuli petogodišnju inicijativu pod nazivom Microsoft „Partner u učenju“ (eng. „Partners in Learning“) vrednu 250 miliona američkih dolara. Otada tesno sarađujemo sa nastavnicima, političarima i liderima zajednica u preko 100 zemalja. Do sada je sa ovim programom obuhvaćeno više od 3.6 miliona nastavnika i direktora škola, te više od 76 miliona učenika.

Projekat Šikša (eng. „Shiksha“) u Indiji je jedan od primera uticaja programa „Partner u učenju“. Microsoft je kroz taj program sarađivao sa vladinim zvaničnicima i nastavnicima širom Indije kako bi omogućio obuku za preko 160.000 nastavnika tokom poslednjih četiri godine na temu kako koristiti informacione tehnologije u nastavi. Program „Partner u učenju“ je u Mađarskoj odigrao ključnu ulogu u smanjenju broja učenika koji nisu imali obuku vezanu za informacione tehnologije, sa 34% širom zemlje u 2005. godini, na samo 8 % u 2007. godini. A u Kolumbiji smo pomogli da se značajno poveća broj računara u školama, tako da danas na svakih 48 učenika imamo po jedan računar, u poređenju sa 2002. godinom kada je 142 učenika koristilo jedan računar.

Ove nedelje sa zadovoljstvom objavljujem da Microsoft obnavlja petogodišnji program „Partneri u učenju“ čija će investicija biti skoro 500 miliona dolara. Planiramo da se maksimalno usredsredimo na potrebe, interesovanja i snove mladih ljudi koji drže ključeve ekonomske i socijalne budućnosti svih nacija. Cilj nam je da razvijamo programe koji će dovesti do transformacije obrazovanja kako bi preko 250 miliona učenika i nastavnika u narednih pet godina moglo da se upozna sa njima.

Računari i Internet su izmenili naš svet, ali njihov krajnji uticaj će biti mnogo značajniji nego što je to bio slučaj do sada. Kako se tehnologije budu razvijale, igraće sve značajniju ulogu u obrazovanju, poslovanju, vladi, ekonomiji i društvu. Microsoft u radu sa nastavnicima želi da poboljša nastavu i da se uveri da će što veći broj ljudi u svetu imati priliku da uživa u svim mogućnostima koje tehnologije pružaju, bez obzira gde su rođeni.“

(Govor Bila Gejtsa na Evropskom forumu lidera vlada, u svojstvu predsednika korporacije Microsoft, u Berlinu 22. januara 2008.)

**
**

©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti