Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft


Obrasci za školsku evidenciju u osnovnim školama

Elektronski oblik najviše korišćenih obrazaca za školsku evidenciju u osnovnim i srednjim školama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji (u .doc formatu) će nastavnicima olakšati štampanje na obrascima Službenog glasnika. Ove obrasce, za štampanje iz programa Microsoft Word, možete preuzeti u nastavku ove stranice.

Uputstvo za štampanje obrazaca
Uputstvo za popunjavanje i štampanje obrazaca

Otvorite odgovarajući obrazac u programu MS Word da biste uneli podatke. Tekst možete da unosite samo u predviđena siva polja. Sa jednog na drugo sivo polje prelazite pritiskom na taster <Tab> ili klikom na levi taster miša na odgovarajuću sivu površinu.

Obrazac možete štampati na praznom A4 (A3) papiru ili na odgovarajućem obrascu koji štampa Prosvetni pregled. Kada završite sa unosom teksta, za štampanje na praznom A4 papiru treba da kliknite na stavku File>Print (prethodno proverite da li je štampač podešen za štampanje na papiru A4 formata). Za štampanje na obrascima koje štampa Prosvetni pregled, gde treba odštampati samo uneti tekst, treba izvršiti sledeće podešavanje: u dijalogu File>Print> Options ... potvrdite opciju Print data only for froms.

Odštampajte probni primerak, pa u slučaju da vam se tekst ne poklapa sa obrascem, podesite gornju i/ili levu marginu. Da promenite veličinu margine treba u Tools>Unprotect Document>File>Page Setup na kartici Margins podesiti margine.

Za štampanje obrazaca matične knjige kao i za svedočanstvo prvog razreda osnovne škole i za svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi potreban Vam je štampač A3 formata. Ako škola ne poseduje ovakav štampač proverite da li kopir aparat (ako ga škola poseduje) može da se priključi na računar i da na ovaj način štampate ove obrasce.


Icon Word

Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1 str.1
Microsoft Word template
72 KB


Icon Word

Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1 str.2
Microsoft Word template
107 KB


Icon Word

Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1a str.1
Microsoft Word template
164 KB


Icon Word

Matična knjiga za osnovne škole - obrazac broj 1a str.2
Microsoft Word template
125 KB


Icon Word

Svedočanstvo, obrazac br. 15
Microsoft Word template
83 KB


Icon Word

Svedočanstvo, obrazac br. 16
Microsoft Word template
92 KB


Icon Word

Svedočanstvo, obrazac br. 17
Microsoft Word template
170 KB


Icon Word

Svedočanstvo, obrazac br. 15a
Microsoft Word template
92 KB


Icon Word

Svedočanstvo, obrazac br. 16a
Microsoft Word template
92 KB


Icon Word

Svedočanstvo 16a sa brojčanom ocenom iz vladanja
Microsoft Word template
90 KB


Icon Word

Priprema nastavnika
Microsoft Word template
40 KB


Icon Word

Planovi rada nastavnika
Microsoft Word template
39 KB


Icon Word

Globalni plan rada nastavnika
Microsoft Word template
188 KB


Icon Word

Zapažanja o planovima rada nastavnika
Microsoft Word template
38 KB


Icon Word

Operativni plan rada nastavnika za septembar
Microsoft Word template
139 KB


Icon Word

Operativni plan rada nastavnika za ostale mesece
Microsoft Word template
126 KB


-


Icon Word

UPUTSTVO - za sačinjavanje planova rada nastavnika
Microsoft Word template
33 KB


Icon Word

NAPOMENE - pojmovi koji se koriste u nastavi
Microsoft Word template
34 KB


-

Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u osnovnim školama

Dnevnik učeničke evidencije je prvenstveno namenjen razrednim starešinama, a omogućava lakše i brže vođene i štampanje pedagoške evidencije. Pomoć u sređivanju Dnevnika učeničke evidencije možete dobiti pokretanjem MS Excel obrasca, koji će posle unosa ocena izračunati sve statističke podatke potrebne za kompletiranje evidencije, kao što su opšti uspeh i prosek učenika, uspeha po predmetu itd.

Uputstvo za popunjavanje tabele i tumačenje rezultata:
Dnevnik se sastoji od tri lista u MS Excell-u: lista sa ocenama učenika, statistike o uspehu po učeniku, predmetu i ukupni uspeh odeljenja, sa statistikom o izostancima.
Razredni starešina unosi podatke samo na prvoj stranici Ocene učenika, a ostale dve stranice program automatski popunjava izračunatim podacima (na njima nije potrebno unositi bilo kakve podatke!). Spisak predmeta treba uneti po onom redosledu koji je u Dnevniku, kao i imena i prezimena učenika.
Pri unosu ocena postoji pravilo za proveru unetih ocena tako da se mogu uneti samo ocene od 1 do 5 kao i 0 ako je učenik neocenjen. Potrebno je uneti i vladanje učenika, kao i opravdane i neopravdane izostanke (da bi program izračunao ukupan broj izostanaka i opšti uspeh učenika i odeljenja). Pored tih podataka izračunava se i broj negativnih ocena (ukoliko ih učenik ima), kao i broj predmeta iz kojih učenik nije ocenjen.
Postoji i mogućnost da se iz pravilno popunjene tabele direktno odštampaju svedočanstva učenika, za šta treba iskoristiti odgovarajući obrazac i pažljivo pratiti uputstvo za automatsko štampanje obrasca.


Icon Excell

Dnevnik učeničke evidencije 15a
Microsoft Excell template
440 KB


Icon Word

Svedočanstvo 15a, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 15a
Microsoft Word template
79 KB


Icon Excell

Dnevnik učeničke evidencije 16
Microsoft Excell template
447 KB


Icon Word

Svedočanstvo 16, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 16
Microsoft Word template
76 KB


Icon Excell

Dnevnik učeničke evidencije 16a
Microsoft Excell template
436 KB


Icon Word

Svedočanstvo 16a, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije 16a
Microsoft Word template
76,5 KB


Icon Excell

Dnevnik učeničke evidencije 16a – vladanje ulazi u prosek
Microsoft Excell template
438 KB


Icon Word

Uputstvo za automatsko štampanje obrazaca
Microsoft Word template
162 KB


©2018 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti