Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft


Obrasci za školsku evidenciju u srednjim školama

Elektronski oblik najviše korišćenih obrazaca za školsku evidenciju u osnovnim i srednjim školama koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji (u .doc formatu) će nastavnicima olakšati štampanje na obrascima Službenog glasnika. Ove obrasce, za štampanje iz programa Microsoft Word, možete preuzeti u nastavku ove stranice.

Uputstvo za štampanje obrazaca
Uputstvo za popunjavanje i štampanje obrazaca

Otvorite odgovarajući obrazac u programu MS Word da biste uneli podatke. Tekst možete da unosite samo u predviđena siva polja. Sa jednog na drugo sivo polje prelazite pritiskom na taster <Tab> ili klikom na levi taster miša na odgovarajuću sivu površinu.

Obrazac možete štampati na praznom A4 (A3) papiru ili na odgovarajućem obrascu koji štampa Prosvetni pregled. Kada završite sa unosom teksta, za štampanje na praznom A4 papiru treba da kliknite na stavku File>Print (prethodno proverite da li je štampač podešen za štampanje na papiru A4 formata). Za štampanje na obrascima koje štampa Prosvetni pregled, gde treba odštampati samo uneti tekst, treba izvršiti sledeće podešavanje: u dijalogu File>Print> Options ... potvrdite opciju Print data only for froms.

Odštampajte probni primerak, pa u slučaju da vam se tekst ne poklapa sa obrascem, podesite gornju i/ili levu marginu. Da promenite veličinu margine treba u Tools>Unprotect Document>File>Page Setup na kartici Margins podesiti margine.

Za štampanje obrazaca matične knjige kao i za svedočanstvo prvog razreda osnovne škole i za svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi potreban Vam je štampač A3 formata. Ako škola ne poseduje ovakav štampač proverite da li kopir aparat (ako ga škola poseduje) može da se priključi na računar i da na ovaj način štampate ove obrasce.


Icon Word

Svedočanstvo
Microsoft Word template
83 KB


Icon Word

Diploma III stepen
Microsoft Word template
52 KB


Icon Word

Diploma IV stepen
Microsoft Word template
61 KB


Icon Word

Matična knjiga za srednje škole, 1. strana
Microsoft Word template
178 KB


Icon Word

Matična knjiga za srednje škole, 2. strana
Microsoft Word template
107 KB


Icon Word

Upisnica - omot
Microsoft Word template
57 KB


Icon Word

Upisnica - list učenika
Microsoft Word template
85 KB


Icon Word

Upisnica - spisak učenika
Microsoft Word template
101 KB


Icon Word

Ispisnica
Microsoft Word template
79 KB


Icon Word

Priprema nastavnika
Microsoft Word template
40 KB


Icon Word

Planovi rada nastavnika
Microsoft Word template
39 KB


Icon Word

Globalni plan rada nastavnika
Microsoft Word template
175 KB


Icon Word

Zapažanja o planovima rada nastavnika
Microsoft Word template
39 KB


Icon Word

Operativni plan rada nastavnika za septembar
Microsoft Word template
133 KB


Icon Word

Operativni plan rada nastavnika za ostale mesece
Microsoft Word template
123 KB


-


Icon Word

UPUTSTVO - za sačinjavanje planova rada nastavnika
Microsoft Word template
29 KB


Icon Word

NAPOMENE - pojmovi koji se koriste u nastavi
Microsoft Word template
30 KB


-

Pomoć u sređivanju dnevnika učeničke evidencije u osnovnim školama

Dnevnik učeničke evidencije je prvenstveno namenjen razrednim starešinama, a omogućava lakše i brže vođene i štampanje pedagoške evidencije. Pomoć u sređivanju Dnevnika učeničke evidencije možete dobiti pokretanjem MS Excel obrasca, koji će posle unosa ocena izračunati sve statističke podatke potrebne za kompletiranje evidencije, kao što su opšti uspeh i prosek učenika, uspeha po predmetu itd.

Uputstvo za popunjavanje tabele i tumačenje rezultata:
Dnevnik se sastoji od pet listova u MS Excell-u: lista sa ocenama učenika, statistike o uspehu po učeniku, predmetu i ukupni uspeh odeljenja, sa statistikom o izostancima, i dve strane koje treba popunjavati ukoliko se ovaj dokument koristi za štampanje svedočanstava. 

Razredni starešina unosi podatke samo na prvoj stranici Ocene učenika, a naredne dve stranice program automatski popunjava izračunatim podacima (na njima nije potrebno unositi bilo kakve podatke!). Spisak predmeta treba uneti po onom redosledu koji je u Dnevniku, kao i imena i prezimena učenika.
Pri unosu ocena postoji pravilo za proveru unetih ocena tako da se mogu uneti samo ocene od 1 do 5 kao i 0 ako je učenik neocenjen. Potrebno je uneti i vladanje učenika, kao i opravdane i neopravdane izostanke (da bi program izračunao ukupan broj izostanaka i opšti uspeh učenika i odeljenja). Pored tih podataka izračunava se i broj negativnih ocena (ukoliko ih učenik ima), kao i broj predmeta iz kojih učenik nije ocenjen.

Postoji i mogućnost da se iz pravilno popunjene tabele direktno odštampaju svedočanstva učenika, za šta treba iskoristiti odgovarajući obrazac i popuniti četvrtu stranu sa podacima o školi i petu stranu sa podacima o učenicima. Ako svi učenici u odeljenju uče isti strani jezik koristiti šablon Dnevnik učeničke evidencije, za različite strane jezike Dnevnik učeničke evidencije 1 strani jezik, a ako uče dva strana jezika koristiti Dnevnik učeničke evidencije 2 strana jezika. Pri štampanju svedočanstava pažljivo pratiti uputstvo za automatsko štampanje obrasca.


Icon Excell

Dnevnik učeničke evidencije za srednju školu
Microsoft Excell template
429 KB


Icon Word

Svedočanstvo, obrazac za automatsko štampanje iz Dnevnika školske evidencije za srednju školu
Microsoft Word template
73 KB


Icon Excell

Dnevnik učeničke evidencije - 1 strani jezik
Microsoft Excell template
476 KB


Icon Excell

Dnevnik učeničke evidencije - 2 strana jezika
Microsoft Excell template
451 KB

Šablon za maturski rad učenika

Elektronski oblik šablona za maturski rad učenika olakšava učenicima izradu maturskog rada, a nastavnicima i školama standardizaciju izgleda maturskih radova. Ovaj obrazac omogućava standardizovan unos teksta i slika, te štampanje iz programa Microsoft Word. Detaljno uputstvo za izradu maturskih radova je dato u dokumentu Uputstvo za izradu maturskih radova.

Uputstvo za popunjavanje i štampanje šablona:
Otvorite odgovarajući šablon u programu MS Word da biste uneli podatke. Obratite pažnju na upotrebu stilova da bi održali formatiranje i iskoristili napredne funkcije sređivanja dokumenta koje nudi MS Word. Maturski rad možete štampati na praznom A4 papiru. Kada završite sa unosom teksta, za štampanje na praznom A4 papiru treba da kliknite na stavku File>Print (prethodno proverite da li je štampač podešen za štampanje na papiru A4 formata).


Icon Word

Šablon za izradu maturskih radova
Microsoft Word template
368 KB


Icon Word

Uputstvo za izradu maturskih radova
Microsoft Word template
309 KB


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti