Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Saopštenje za javnost
Beograd, 25. maj 2011.
Partnerstvom protiv digitalnog jaza

Microsoft Srbija, u saradnji sanevladinom nevladina organizacija Međunarodna mreža pomoći (IAN) organizovalo je u Beogradu, 24. i 25. Maja, dvodnevnu međunarodnu konferenciju „Uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz“. Na konferenciji, koja je deo projekta Klikni ka Evropi predstavnici civilnih organizacija, institucija i kompanija u Srbiji imali priliku da se upoznaju sa nekim od najboljih evropskih praksi u oblasti digitalnog uključivanja građana koje predstavljaju gosti iz Velike Britanije, Španije, Nemačke, Litvanije, Rumunije i Hrvatske kao i akteri iz Srbije.

Konferenciju je otvorila Jasna Matić, državna sekretarka za Digitalnu agendu. Ona je ovom prilikom rekla da Srbija ima podršku EU u ovom sektoru kroz sprovođenje programa Digitalne agende Srbije koju koristi kao putokaz za unapređenje informacionog sektora. “Pristup internetu je pristup ekonomskim šansama, mogućnostima obrazovanja i zbog toga je od primarnog značaja,” rekla je gospođa Matić.

Projekat Klikni ka Evropi sprovodi se uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i kompanije Microsoft.

Partnerstvom protiv digitalnog jaza

„Danas, svuda u svetu postoji digitalni jaz, ali se u nekim zemljama više nego u drugim, osećaju posledice nejednakih mogućnosti upotrebe internet tehnologije. To je pokretač društvene marginalizacije 21. veka. Posedovanje e-veština postaje imperativ, jer postoje procene da će se u narednih nekoliko godina za više od 90 odsto poslova zahtevati digitalna pismenost. Microsoft, kao društveno odgovorna kompanija, je u Srbiji, kao i u Evropi, posvećen tome da svim građanima omogući sticanje i razvoj E-veština. Angažovani smo u različitim programima sa Vladom Republike Srbije, nevladinim organizacijama, akademskim institucijama i privrednim sektorom kako bi ih podržali i ohrabrili u obučavanju i razvoju E-veština za što je moguće širi krug ljudi”, rekao je Generalni direktor Majkrosofta Srbija na otvaranju konferencije.

Šefica I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, Jolanda San Hose, na otvaranju konferencije je naglasila značaj približavanja informaciono-komunikacionih tehnologija ugroženim populacijama u društvu, kao što su stara lica, nezaposleni i marginalizovane grupe, čime bi im se otvorila veća mogućnost za zapošljavanje i bolji kvalitet života. Još jedanput je podsetila na podršku koju Srbija ima od strane EU kao putokaz i oslonac u sprovođenju reformi. Od 2003. u programe sprovođena Digitalne inkluzije Evropska Unija je uložila 5 miliona evra.

Prvog dana konferencije profesionalci iz Srbije, iz državnog, civilnog i privatnog sektora govorili su o izazovima koji stoje pred Srbijom kada je u pitanju uključivanje svih građana u informaciono društvo. U Srbiji skoro polovina stanovništva, 43,7% odnosno više od 3 miliona ljudi nikada nije koristilo računar, a 54,1% tj. gotovo 4 miliona ljudi nikada nije koristilo Internet. Posledice ovakve statistike posebno pogađaju socijalno ranjive grupe – osobe sa invaliditetom, siromašne, Rome, nezaposlene, samohrane roditelje, izbeglice.

Drugog dana konferencije, održan je NGO Connection Day, skup namenjen organizacijama civilnog sektora sa ciljem njihovog upoznavanja sa mogućnostima koje im Microsoft pruža, od softverskih donacija, preko mogućnosti korišćenja različitih besplatnih alata i tehnologija, do on line treninga.


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti