Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Savremeni poslovno-informacioni sistem pokreće agrobiznis

Poslato: 20. jul 2012.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteAdacta Almex Group Dynamics NAV.pdf
233,5 KB
Mala dokument datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Almex Grupa je privatno, porodično preduzeće osnovano 1992. godine. Njegova osnovna delatnost je trgovina poljoprivrednim mašinama i delovima i njihovo servisiranje, primarna poljoprivredna proizvodnja, skladištenje i trgovina žitaricama i drugim industrijskim biljem, transport, kao i trgovina naftnim derivatima. Od svog osnivanja pa do danas, Almex uspešno sarađuje sa poznatim inostranim proizvođačima poljoprivrednih mašina kao što su: CLAAS, HOLMER, MaschioGaspardo, VogelNoot, Caffini, OEHLER, KÖCKERLING. Danas Almex Grupa zapošljava 580 ljudi, koji obrađuju preko 15.000 ha, neguju oko 1.200 muznih krava, koje na godišnjem nivou proizvedu preko 5 miliona litara mleka, i uzgajaju oko 40.000 tovljenika na svinjarskim farmama. Kompanija čuva i poljoprivredne proizvode u skladištima kapaciteta preko 55.000 tona, godišnje preradi preko 60.000 tona kukuruza, i plasira poljoprivrednu mehanizaciju, rezervne delove i servisne usluge u iznosu preko 20 miliona evra godišnje, a uz to ostvaruje i promet naftnim derivatima od 6,4 miliona litara godišnje.

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

Partneri

Adacta

**

Pregled preduzeća

Informatička podrška poslovanju Almex Grupe se svodila na nepovezane sisteme sa niskim stepenom pouzdanosti. Nakon uvođenja Dynamics NAV-a, zajedno sa namenskim dodatkom NAV4Agro koji je razvila kompanija Adacta, oni su konsolidovali i centralizovali sve poslovne podatke, a menadžment je dobio mogućnost da analizira i donosi pravovremene i kvalitetne poslovne odluke.

Poslovni izazov


*
*Osnovni efekti, kojima sam izuzetno zadovoljan, su postizanje discipline među korisnicima, uspešno povezivanje većeg broja preduzeća, precizne i tačne informacije u svakom momentu, kao i njihovo jednoznačno poređenje i analiziranje.*
Nenad Ratkov
generalni direktor, Almex Grupa
*

Almex Grupa posluje u izuzetno heterogenom okruženju, počevši od ekskluzivnog distributerstva i trgovine mehanizacijom i rezervnim delovima renomiranih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, preko proizvodnje i trgovine poljoprivrednim proizvodima, pa do skladištenja, internog i eksternog servisa i benzinske stanice. Projekat implementacije poslovno-informacionog sistema koji obuhvata ovako širok spektar delatnosti je u svakom pogledu izazov.

Pre uvođenja novog rešenja, poslovno-informacioni sistem Almex Grupe sastojao se iz velikog broja nezavisnih aplikacija različite poslovne primene, koje nisu mogle da pruže kompletan uvid u poslovanje, a zahtevale su i višestruki unos istih podataka. Određen broj poslovnih operacija nije bio pokriven informacionim sistemom, što je dovodilo toga da zaposleni jednostavno ne evidentiraju bitne događaje, ili da interno kreiraju nezavisne evidencije. Kašnjenje i višestruki unosi podataka su prouzrokovali zakasnelu sliku o trenutnom stanju, a takav neintegrisan informacioni sistem je otežavao i usaglašavanje evidencija između sektora.

Kao poseban problem izdvojilo se nepostojanje Knjige polja, suštinski neophodne za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i nedostatak ažurne evidencije zaliha. Izveštavanje i praćenje osnovnih pokazatelja učinka je zahtevalo vreme i veoma obimne analize. Samim tim, preduzeće nije bilo u mogućnosti da isprati i reaguje na brze promene na tržištu. Projekat je podrazumevao uvođenje gotovo svih modula kojima raspolaže jedan poslovno-informacioni sistem, kako bi se obuhvatile sve standardne poslovne funkcije Almex Grupe. Osim uobičajenih poslovnih procedura, bilo je potrebno adresirati i brojne specifičnosti karakteristične za poljoprivrednu mehanizaciju, ratarstvo i trgovinu repromaterijalom i poljoprivrednim proizvodima.

Novi sistem morao je da omogući ostvarivanje poslovnih ciljeva preduzeća i poštovanje politike kvaliteta kao sastavnog dela ukupne strategije. Njegova uloga bi bila da za veći deo radnih procesa, područja rada ili grupa aktivnosti determiniše procedure i redosled odvijanja procesa, prava korisnika, kao i nosioce aktivnosti.

Rešenje

Kompleksnost pojedinih poslovnih procesa u Almex Grupi je u najvećoj meri uticala na odluku da se uvede upravo Microsoft Dynamics NAV, rešenje koje je testirano i dokazano u praksi, i odabere Adacta, kao Microsoft Gold Enterprise Resource Planning partner sa velikim brojem referenci u najrazličitijim industrijama. „ Za sve navedene oblasti poslovanja skoro je bilo nemoguće pronaći softver koji bi obuhvatio i integrisao podatke na nivou kompanije. Tokom samog procesa analize, redefinisani su i unapređeni mnogi procesi u kompaniji, tako da je Microsoft Dynamics NAV imao pozitivan efekat na rad u kompaniji i pre nego što je bio implementiran.“, kaže Nenad Ratkov, generalni direktor Almex Grupe.

Osnovni zadaci postavljeni pred tim konsultanata kompanije Adacta, kojem je poverena implementacija Dynamics NAV rešenja, bili su kreiranje jedinstvenog poslovno-informacionog okruženja koje će obezbediti jedinstven, brz i pouzdan unos podataka, integracija sa eksternim aplikacijama dobavljača, kao i lakše praćenje svih poslovnih procesa. Kao poseban dodatak, na Dynamics NAV rešenje je dodat NAV4Agro add-on, koji su specijalno za kompanije pretežno poljoprivredne delatnosti razvili stručnjaci kompanije Adacta.

Prednosti poslovanja

Drugačiji i centralizovani sistem unosa svih poslovnih podataka obezbedio je Almex Grupi brojne poslovne prednosti i u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Među njima je i mogućnost budžetiranja poljoprivredne proizvodnje i planova setve, kao i uvođenje Knjige polja, koja obezbeđuje evidenciju o stanju useva i učincima u procesu poljoprivrede tj. kompletno praćenje biljne proizvodnje, od ulaganja do prodaje gotovog proizvoda. Uz sve to, sistem je omogućio je i detaljnu analizu učinaka radnika, troškova, prihoda i dobiti u biljnoj proizvodnji, kao i lakšu procenu troškova uslužne poljoprivredne proizvodnje.

Upravljanje smeštajnim kapacitetima je olakšano zahvaljujući integraciji automatskog očitavanja kolskih vaga. Tako je uvedeno dnevno i periodično izveštavanje o otkupljenim poljoprivrednim proizvodima, a automatski se obračunavaju troškovi sušenja, lagerovanja i manipulacije tuđih poljoprivrednih proizvoda koji se nalaze u silosima. Inoviranje informacionog sistema je donelo i mogućnost unošenja podataka u realnom vremenu putem PDA uređaja u magacinu.

Novo poslovno rešenje omogućilo je kompletno praćenje mehanizacije koju prodaje Almex Grupa, počevši od poručivanja, preko carinskog magacina, do pripreme za isporuku i fakturisanja, zaključno sa praćenjem servisiranja prodate mehanizacije. Kako bi se poslovanje servisa maksimalno pojednostavilo, uvedeni sistem je uključio i softversku evidenciju kataloga rezervnih delova svih dobavljača, uključujući praćenje i pretragu zamenskih artikala. Zahvaljujući sveobuhvatnom praćenju utrošenih delova i izvršenih usluga u i van garancije, u potpunosti je pokriveno poslovanje servisne službe.

Poslovanje benzinske stanice je u potpunosti inkorporirano u novi sistem, sa internom potrošnjom i eksternom prodajom, a poseban modul u NAV-u vodi računa o internom i eksternom transportu. Ipak, verovatno najznačajnija unapređenja su postignuta u oblasti finansija, gde se sada vodi precizna evidencija svih važnih priliva, odliva i rezervacija, kao što su menice, hipoteke, garancije, zaloge, kompenzacije, zatezne kamate, opomene… Uveden je i kamatni kalkulator, a konstantno se nadzire cashflow, stvarni i projektovani. Poseban modul je zadužen za obračun zarada na osnovu radnih naloga i preraspodele radnog vremena.

„Tokom pregovora sa kompanijom Adacta iz Beograda, uspeli smo da pored kvalitetnog ERP-rešenja pronađemo saradnike koji su od samog početka bili kvalitativno ispred drugih. Stručni tim Adacte je svojim znanjem, zalaganjem i odgovornošću prema projektu uspeo da se izbori sa svim zahtevima koji su im bili postavljeni, naročito kod analize procesa razumljivijih agronomima ili mehaničarima nego ekonomistima ili programerima. Ono što mogu da zaključim da je kompanija Almex dobila pouzdanog partnera u preduzeću Adacta, koji joj je pomogao da uz Dynamics NAV podigne svoje poslovanje na viši nivo”, zaključuje Nenad Ratkov, generalni direktor kompanije Almex.


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti