Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Integracija softverskih kompanija u regionalnog lidera olakšana uz Dynamics NAV

Poslato: 29. oktobar 2010.
Asseco SEE je grupacija kompanija koja predstavlja regionalnog lidera u oblasti kompleksnih softverskih rešenja za kompanije iz privatnog i javnog sektora, pre svega u oblasti bankarstva i osiguranja. U Srbiji su u grupaciju integrisane tri lokalne kompanije sa informacionim sistemima koji nisu ispunjavali zahteve koje nameće moderno poslovanje. Nakon analize potreba i ponude rešenja odabran je Microsoft Dynamics NAV, a za implementatora je odabran NPS. Glavni izazov prilikom implementacije je predstavljala integracija svih kompanija iz grupacije i upravljanje deljenim infrastrukturnim i ljudskim resursima, uz poštovanje lokalne zakonske regulative u nekoliko zemalja regiona. Po završetku projekta povećana je produktivnost zaposlenih, zahvaljujući optimizaciji količine podataka koja se unosi u informacioni sistem, a menadžment Asseco SEE je u mogućnosti da sa jednog mesta nadzire i upravlja poslovanjem u svim kompanijama grupacije.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteAsseco SEE.docx
255 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika


Lokacija: Region jugoistočne Evrope

Delatnost: Informacione tehnologije

Asseco SEE predstavlja grupaciju kompanija koje posluju na području istočne i jugoistočne Evrope, sa kompetencijama u području IT rešenja za banke, telekomunikacione kompanije, javni sektor, osiguranja, proizvodnju i zdravstvenu zaštitu. Kompanija je lider u izradi rešenja za oblast bankarstva – od 15 najvećih banaka u ovom regionu, deset su klijenti Asseco SEE. U Srbiji, kompanija Asseco SEE d.o.o. Beograd nastala je spajanjem tri kompanije: Pexim, Antegra i Pexim Cardinfo, i ima blizu 500 zaposlenih.

Poslovna situacija

U Srbiji su u grupaciju integrisane tri lokalne kompanije sa informacionim sistemima koji nisu ispunjavali zahteve koje nameće moderno poslovanje.

Rešenje

Ciljevi uvođenja novog sistema su bili povećanje efikasnosti rada, olakšan pregled podataka i izveštavanje ka menadžmentu, poštovanje međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i lokalnog zakonodavstva.

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

Partneri

NPS

**

Pregled preduzeća

Asseco SEE predstavlja grupaciju kompanija koje posluju na području istočne i jugoistočne Evrope, sa kompetencijama u području IT rešenja za banke, telekomunikacione kompanije, javni sektor, osiguranja, proizvodnju i zdravstvenu zaštitu. Kompanija je lider u izradi rešenja za oblast bankarstva – od 15 najvećih banaka u ovom regionu, deset su klijenti Asseco SEE. U Srbiji, kompanija Asseco SEE d.o.o. Beograd nastala je spajanjem tri kompanije: Pexim, Antegra i Pexim Cardinfo, i ima blizu 500 zaposlenih.

Poslovni izazov

I pre spajanja tri kompanije (Pexim, Antegra i Pexim CardInfo), koje su povezane sa drugim pravnim subjektima lociranim u regionu jugoistočne Evrope (Makedonija, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina...), javila se potreba za uvođenjem novog informacionog sistema u Asseco SEE, pre svega zbog buduće centralizacije i konsolidacije svih poslovnih aktivnosti grupe koje su se pratile u različitim sistemima. Kroz analizu postojećeg stanja i na osnovu podataka iz prakse ustanovljeno je da informacioni sistemi koji su u upotrebi ne ispunjavaju zahteve modernog poslovanja, pa je odlučeno da se implementira napredniji informacioni sistem, iz klase Enterprise Resource Planning (ERP) rešenja. Na osnovu analize potreba i ponude na tržištu Asseco se odlučio za implementaciju Microsoft Dynamics NAV poslovnog rešenja, a za implementatora je odabrano preduzeće NPS, Microsoft Gold Certified Partner sa dugogodišnjim iskustvom u implementaciji poslovnih rešenja iz Microsoft Dynamics porodice (NAV, AX, CRM).

Dalji rast preduzeća, nastup na novim tržištima, kao i povećanje obima poslovanja, intenzivirali su potrebu za što bržim uspostavljanjem efikasnije organizacije, unosa i obrade podataka, kao i stalnim planiranjem, praćenjem i analizom poslovanja. Pre uvođenja Dynamics NAV rešenja Asseco SEE se oslanjao na nekoliko različitih sistema lokalnih isporučilaca, kao i nekoliko specijalizovanih aplikacija za specifične namene. Među tim aplikacijama su bili i Microsoft Project Server, za planiranje projekata implementacije i razvoja, i SharePoint Portal, namenjen upravljanju i administriranju dokumentacijom vezanom za projekte, rešenja koja nisu bila integrisana sa postojećim poslovno-informacionim sistemima.

Rešenje


*
*Bez napora koji smo uložili u implementaciju NAV-a, danas bi bilo nezamislivo upravljanje ovakvom kompanijom kakva je naša.*
Miodrag Mirčetić
predsednik Upravnog odbora
Asseco SEE
*

„Najveći poslovni izazov implementacije Microsoft Dynamics NAV rešenja u Asseco SEE predstavljala je dimenzija same kompanije, odnosno povezivanje preduzeća koja posluju u više zemalja, a koja u značajnoj meri dele iste resurse - i ljudske i infrastrukturne“, objašnjava Vladan Petrović, direktor NPS d.o.o. Beograd. Za uspeh projekta implementacije bilo je važno uskladiti unos podataka, odnosno uspostaviti direktnu vezu između pojedinih segmenata poslovanja na nivou svake kompanije i regiona, ali i kompanije u celini. Ciljevi uvođenja novog sistema su bili povećanje efikasnosti rada, olakšan pregled podataka i izveštavanje ka menadžmentu, poštovanje međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i lokalnog zakonodavstva. Zbog svega navedenog, tokom implementacije dolazi do promena u načinu rada i organizaciji svih poslovnih područja, a naročito finansija i računovodstva. Odgovornost za tačan i pravovremen unos podataka prenosi se na službe koje te podatke kreiraju, a finansije i računovodstvo preuzimaju kontrolnu i savetodavnu funkciju.

Prednosti poslovanja

Uz pomoć novog informacionog sistema zaposleni u Asseco SEE sada mogu lako da analiziraju sve poslovne podatke, prate učinak i efikasnost rada, kao i da utvrđuju mesta na kojima je moguće smanjenje troškova. Upotrebom jedinstvenog informacionog sistema na nivou grupacije omogućeno je trenutno raspolaganje svim podacima, bez obzira na mesto unosa ili zahteva, povećana je efikasnost i pojednostavljen unos podataka. Povećana je produktivnost zaposlenih, kroz optimizaciju količine podataka koja se unosi u sistem. Isključivanjem ponavljajućih aktivnosti i skraćivanjem vremena potrebnog za unos podataka povećan je kvalitet podataka u sistemu, koji predstavljaju osnovu za pravilno odlučivanje. Uspostavljen je i sistem za brzo, pregledno i intuitivno izveštavanje, uz unifikaciju izveštaja na nivou grupe u smislu davanja konsolidovanih izveštaja o poslovanju.

Novim poslovno-informacionim sistemom potpuno su obuhvaćeni svi poslovni procesi u Asseco SEE koji kumulativno učestvuju sa 95% u prihodima. Sistem je u potpunosti usklađen sa aktuelnom zakonskom regulativom zemalja u kojima Asseco SEE posluje, uz mogućnost za dalje proširenje kao i mogućnost poslovanja u skladu sa odgovarajućim međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS, IFRS) uz zadovoljavanje svih zahteva lokalnog zakonodavstva. „Microsoft Dynamics NAV je našoj kompaniji omogućio kvalitetno planiranje i praćenje realizacije u svim segmentima poslovanja, i zahvaljujući njemu mi uvek znamo performanse našeg poslovanja i znamo gde i kako možemo biti još bolji. Bez napora koji smo, pravovremeno i zajedno sa NPS-om, uložili u implementaciju NAV-a , danas bi bilo nezamislivo upravljanje ovakvom kompanijom kakva je naša“, ističe stečene prednosti u poslovanju Miodrag Mirčetić, predsednik upravnog odbora Asseco SEE.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji Asseco SEE posetite Web lokaciju: www.asseco-see.com

Za više informacija o proizvodima i uslugama kompanije NPS posetite Web lokaciju: www.nps.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti