Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Small Business Server pokreće veliki biznis u Autoprometu

Poslato: 2. oktobar 2009.
Kao jedan od najvećih ovlašćenih dilera General Motorsa u Srbiji, kompanija Autopromet se suočila sa brojnim poslovnim ograničenjima koja im je nametao postojeći informacioni sistem baziran na Novell NetWare okruženju. Sa željom da ispune najviše standarde i podignu poslovanje na novi nivo, u kompaniji su se odlučili za potpunu promenu informacionog sistema. U saradnji sa kompanijom AB Soft implementirano je potpuno novo okruženje bazirano na Windows Small Business Serveru, koji zajedno sa SQL Serverom predstavlja odličnu osnovu za upotrebu specifičnih poslovnih aplikacija, uključujući i poslovno rešenje kompanije AB Soft. Ovo rešenje je donelo kvantne skokove u produktivnosti zaposlenih, i kao takvo značajno doprinelo rastu preduzeća i poboljšanju zadovoljstva krajnjih korisnika – kupaca vozila Opel i Chevrolet.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteSBS ABSoft Autopromet.doc
704 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Autopromet je jedan od najvećih ovlašćenih dilera i servisera Opel i Chevrolet vozila u Srbiji, koji posluje na lokalnom tržištu još od 1989. godine

Poslovna situacija

Postojeći informacioni sistem baziran je postavljao brojna ograničenja u poslovanju, limitirajući sposobnost rasta kompanije i smanjujući zadovoljstvo korisnika. IT sektor ima preko sto zaposlenih. Da bi efikasnije i kvalitetnije obavljao svoje zadatke, IT sektoru je bilo potrebno rešenje koje bi prvenstveno omogućilo upravljanje svim dokumentima koje ovaj sektor svakodnevno kreira, bolju razmenu informacija, unapređenje timskog rada na projektima i efikasnije planiranje sastanaka.

Preuzmite video zapis studije slučaja:   23,9 MB

Rešenje

Uvođenje potpuno novog informacionog sistema baziranog na Microsoft Windows Small Business Serveru, koji je obezbedio podršku za važne poslovne aplikacije
Za više informacije o Small Business Serveru posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/serbia/sbs

Prednosti

Veća stabilnost i pouzdanost IT sistema

Ubrzani poslovni procesi

Povećanje produktivnosti zaposlenih

Uvođenje novih poslovnih rešenja

Sistem pruža podršku daljem širenju kompanije

Softver i usluge

Microsoft Small Business Server 2003

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Office 2003 Professional

Windows XP Professional

Microsoft .NET Framework

AB Soft poslovno rešenje

Partneri

AB Soft

**

Pregled preduzeća

Autopromet je jedan od najvećih ovlašćenih dilera i servisera Opel i Chevrolet vozila u Srbiji, a od nedavno je i ovlašćeni serviser SAAB vozila. Sa radom je počeo 1989. godine, i funkcioniše po precizno definisanim standardima poslovanja koje propisuju strani principali na globalnom nivou, u kojima je zadovoljstvo korisnika na prvom mestu. Napori kompanije na polju konstantnog upravljanja kvalitetom i unapređenju odnosa sa potrošačima krunisani su titulom „Uvoznik godine“ 1996. i priznanjem kompanije General Motors za izvanredna dostignuća Master Award 2007. U sklopu kompanije nalaze se dva salona automobila, servis, prodavnica rezervnih delova i linija za tehnički pregled. U centrali kompanije na Novom Beogradu radi preko 50 zaposlenih, koristeći 15 računara povezanih u lokalnu mrežu.

Poslovni izazov


*
*U prodaji vozila produktivnost je sigurno povećana za preko 50%, a u delovima preduzeća koji rade sa rezervnim delovima je praktično duplirana.*
Radomir Kuprešanin,
IT menadžer,
Autopromet
*

Okosnicu mrežne infrastrukture u kompaniji Autopromet donedavno je činio server sa Novell NetWare 3.11 operativnim sistemom, na kojem se pokretala Clipper aplikacija zadužena za robno i finansijsko knjigovodstvo kojoj se pristupalo sa samo nekoliko računara. „Mreža koju smo imali je bila nedovoljna za narasle zahteve poslovanja, a NetWare je bio potpuno odvojen od ostatka sveta. Morali smo da unapredimo sistem, uvedemo pristup Internetu i obezbedimo nova sredstva komunikacije, kao što je e-mail“, priseća se Radomir Kuprešanin, IT menadžer u kompaniji Autopromet.

Prethodno rešenje je bilo zadovoljavajuće sve do trenutka kada je Autopromet postao ovlašćeni partner General Motorsa. „Pre uvođenja starog sistema stanje lagera rezervnih delova se čitalo sa knjigovodstvenih kartica, što je bilo sporo i često nedovoljno tačno, dok se uz pomoć namenskog softvera ta informacija dobijala trenutno i vrlo tačno. Ipak, nedostaci tog sistema bili su brojni: manjak prostora na mrežnim diskovima, nemogućnost korišćenja aplikacija General Motorsa namenjenih Windows okruženju, nemogućnost korišćenja Interneta...“, dodaje Kuprešanin.

Vođeni strogim zahtevima principala, korporacije General Motors, u Autoprometu su počeli da razmišljaju o uvođenju novog, modernijeg informacionog sistema koji bi zadovoljio visoke standarde. „Prilikom donošenja odluke o promeni softvera rukovodili smo se aplikativnim softverom koji koristi General Motors, što je podrazumevalo Windows okruženje. Pored toga naš postojeći softver za praćenje poslovanja je imao mnogo nedostataka, te je i to nametnulo potrebu za novim rešenjima“, objašnjava Kuprešanin. „Kao kompaniji koja se bavi uvozom, distribucijom i servisiranjem Opel i Chevrolet vozila veoma nam je važno da uvek imamo tačne podatke o stanju u magacinu, bolju kontrolu plaćanja, i na kraju, što je možda i najvažnije, zadovoljnog klijenta“, dodaje on.

Rešenje

Stručnjaci iz kompanije AB Soft, Microsoft Gold Certified partnera, uradili su snimanje trenutnog stanja i pripremili kompletan re-inženjering informacionog sistema u Autoprometu.


*
*Jedno od najvažnijih rešenja koje smo dobili je konfigurator za prodaju novih vozila, koji je prodavcima vozila omogućio da ponudu ili račun za prodaju novog vozila urade za nekoliko minuta.*
Radomir Kuprešanin,
IT menadžer,
Autopromet
*

Za srce sistema je odabran Windows Small Business Server, koji ispunjava sve trenutne i buduće poslovne i informatičke zahteve u kompaniji Autopromet. „Posle pažljivog razmatranja informatičke slike u Autoprometu odlučili smo se za Small Business Server 2003 Premium, koji je uključivao sve funkcionalnosti zahtevane od strane klijenta. Primenom Small Business Servera, kao i rešenja koja koriste Microsoft .NET i SQL Server tehnologije, u Autoprometu su uspeli da proces knjiženja, završnih računa i pripreme radnih naloga maksimalno uobliče i ubrzaju, a to su samo neke od prednosti koje su dobili uz novi sistem“, kaže Milan Janić, sistem-inženjer u kompaniji AB Soft koji je bio zadužen za implementaciju novog informacionog sistema u kompaniji Autopromet, i dodaje: „Izvršena je i konsolidacija platformi na korisničkim računarima, pa su tako svi dobili moderno radno okruženje bazirano na Microsoft Windows XP operativnom sistemu i naprednih alatima za poslovnu produktivnost iz paketa Microsoft Office 2003.“

Primenom Small Business Servera i SQL Servera, udruženih sa poslovnim softverom kompanije AB Soft, postignuta su značajna poboljšanja u poslovanju. O ključnim prednostima novog informatičkog okruženja Radomir Kuprešanin kaže: „Izgradili smo pouzdanu IT infrastrukturu sa poboljšanom bezbednošću, a server nam je omogućio lakši zajednički rad i razmenu poruka, pa su tako sada sve aplikacije General Motorsa dostupne svim zaposlenima. Dobili smo i pristup Internetu sa poboljšanom bezbednošću, kao i zaštićeno skladištenje podataka. Nikako ne treba zaboraviti na pouzdano štampanje – korisnici koji ne poseduju štampač na radnom stolu su sada dobili pristup mrežnom štampaču, što im je olakšalo dnevne operacije. I kao krunu svega, dobili smo tehničke preduslove za pokretanje svih relevantnih poslovnih aplikacija, među kojima je i poslovno rešenje AB Softa, pa sada konačno imamo mogućnost brze i precizne obrade ogromne količine poslovnih podataka.“

Prednosti poslovanja

Zahvaljujući implementaciji novog rešenja baziranog na Windows Small Business Serveru svi segmenti preduzeća Autopromet su osetili prednosti u svakodnevnom poslovanju. Omogućeno je centralizovano čuvanje podataka o svim važnim dokumentima (lager liste vozila, avansni računi, računi, ponude ...) vezanim za prodaju vozila iz Opel i Chevrolet programa. „Na taj način svi korisnici imaju uvid u prethodno izdate dokumente čime je izbegnuta mogućnost izdavanja pogrešnih dokumenata. Jedno od najvažnijih i najefikasnijih rešenja koje smo dobili je konfigurator za prodaju novih vozila, koji je prodavcima vozila omogućio da ponudu ili račun za prodaju novog vozila urade za svega nekoliko minuta - za ovaj posao je ranije trebalo mnogo vremena uz mnogo muke“, kaže Radomir Kuprešanin.


*
*Mreža koju smo imali je bila nedovoljna za narasle zahteve poslovanja, a NetWare je bio potpuno odvojen od ostatka sveta. Morali smo da unapredimo sistem, uvedemo pristup Internetu i obezbedimo nova sredstva komunikacije, kao što je e-mail*
Radomir Kuprešanin,
IT menadžer,
Autopromet
*

Informacije o stanju magacina rezervnih delova sada su dostupne svima. Pored toga svi koji rade sa delovima imaju pristup katalogu rezervnih delova koji je instaliran na serveru. „Narudžbine za nove pošiljke delova su se ranije štampale i slale poštom ili faksom. Sada se to sve obavlja iz aplikativnog softvera AB Softa i uz korišćenje Web aplikacije General Motorsa. Jasno je da je ubrzanje u radu ogromno“, ističe Kuprešanin. Unosom podataka o vozilu koje se prima na servisiranje svima koji su u lancu servisiranja informacije o statusu vozila su uvek dostupne. „Po obavljenom servisu korisnike obaveštavamo slanjem SMS poruke sa bilo kog računara u mreži, koja se odašilje preko našeg GSM gatewaya. Ovo rešenje je naišlo na izuzetno pozitivan odziv kod korisnika. Pored toga, prijemno osoblje ima mogućnost da za potrebe tehničkih konsultacija koristi aplikaciju General Motorsa koja se instalira na server i pruža gomilu korisnih informacija. Sva ova odlična rešenja su nam ranije bila nedostupna, a sada predstavljaju dragocen alat u svakodnevnom radu“, pojašnjava suštinu unapređenja Kuprešanin, i dodaje: „I administriranje mreže je sada mnogo jednostavnije. Mnoge operacije su potpuno automatizovane. Na primer, aplikacije General Motorsa se instaliraju sa centralizovane lokacije i njihov update se vrši automatski.“

Mnogo je parametara po kojima se može videti da je primena novog informacionog sistema povećala produktivnost zaposlenih. „U prodaji vozila je to sigurno preko 50%, a u delovima preduzeća koji rade sa rezervnim delovima produktivnost je praktično duplirana. Preciznija analiza bi zahtevala više vremena, ali ako se izvrši samo gruba analiza postaje jasno da su iznete brojke tačne, na šta ukazuje i povećanje ukupnog finansijskog prometa kompanije, koje je još veće od iznetih brojki. Na primer, broj obrađenih dokumenata samo u robnom i finansijskom sektoru je povećan za 103%“, prenosi iskustva kolega Radomir Kuprešanin, IT menadžer u Autoprometu. I troškovi funkcionisanja sistema su smanjeni. „Direktni troškovi održavanja softvera su smanjeni za više od 40%, dok su ostali troškovi teže merljivi, ali svakako niži“, dodaje Kuprešanin.

Uvođenje novog rešenja je donelo i prednosti u poslovanju u odnosu na konkurenciju. „Bili smo u prilici da prvi među ovlašćenim dilerima za Opel i Chevrolet pristupimo rešavanju problema po standardima General Motorsa. Forma radnog naloga za servisiranje vozila koju je zahtevao General Motors, bazirana na Microsoft Word ili Excel dokumentima, popunjavana je podacima smeštenim u bazu podataka koju pokreće SQL Server, tako da je ceo sistem uvezan i mnogo brže funkcioniše nego ranije. Zahvaljujući ovakvim skokovima u produktivnosti i poslovnim procesima planiramo da uskoro uvedemo centralizovano elektronsko zavođenje svih dokumenata, čime ćemo nastaviti dalje unapređenje informacionog sistema koji nam je doneo brojne poslovne prednosti“, zaključuje Radomir Kuprešanin, IT menadžer kompanije Autopromet.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima, posetite www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji Autopromet posetite Web lokaciju: www.autopromet.rs

Za više informacija o proizvodima i uslugama kompanije AB Soft pozovite +381 11 3811 500 ili posetite Web lokaciju: www.absoft.rs

Preuzmite video zapis studije slučaja:  23,9 MB


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti