Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Microsoft Dynamics Nav u službi planiranja, praćenja i izveštavanja o doniranim i utrošenim sredstvima

Poslato: 29. maj 2012.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteBSC_case_study.docx
23,5 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada (EHO) je humanitarna nevladina organizacija i neprofitno udruženje građana. EHO je osnovana 1993. godine u Novom Sadu, na inicijativu Svetskog saveta crkava, Švajcarska. Kroz konkretne projekte, EHO teži da osnaži i zastupa prava ranjivih društvenih grupa, da poboljša njihov društveno–ekonomski položaj, putem pravnog i psihosocijalnog savetovanja i informisanja, podrške u obrazovanju, stručnom osposobljavanju, zapošljavanju i samozapošljavanju, kao i u oblasti poboljšanja uslova stanovanja.

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Office 2010

Windows 7 Professional

Windows XP Professional

Partneri

BSC Software

**

Pregled preduzeća

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO), je hrišćanska nevladina organizacija i neprofitno udruženje građana, koja radom na smanjenju siromaštva, razvojem međucrkvene saradnje i promocijom ljudskih prava, doprinosi izgradnji solidarnog gradjanskog društva u Srbiji. Rad i aktivnosti EHO su u potpunosti projektno zasnovani, a sredstva za projekte se obezbeđuju putem konkursa, od stranih i domaćih donatora.
Organizacija EHO je imala potrebu da automatizuje procese u finansijama i izveštavanju, kako bi pojednostavila upravljanje sistemom donacija i troškova projekata uz puno poštovanje zakonskih regulativa koje se odnose na rad nevladinih organizacija. Uvođenjem Microsoft Dynamics Nav – a, dostignuta je dnevna ažurnost analiza i izveštaja. Unapređenjem sistema izveštavanja, uspostavljena je puna kontrola nad troškovima projekata i potrošnji donacija. Istovremeno, centralizovanim unosom podataka, smanjen je broj dnevnih operacija pri unosu podataka, što je dovelo do značajne uštede u vremenu i povećanju rasploživosti resursa.

Poslovni izazov


*
*Novi sistem nam omogućuva efikasnije praćenje doniranih sredstava i troškova projekata i lakšu saradnju sa našim donatorima*
Edita Mokuš
koordinator finansija Ekumenske humanitarne organizacije
*

Prethodni informacioni sistem je bio sastavljen od više različitih softverskih rešenja koji međusobno nisu bili povezani. Menadžeri programa su imali posebne dodatne evidencije o potrošnji sredstava projekata, angažovanim saradnicima i drugim bitnim elementima vezanim za realizaciju konkretnih projekata.

Pored ovoga postojao je niz Excel tabela koje su služile za izveštavanje donatora o statusu i utrošenom budžetu projekta, kao i drugi bilansi i pokazatelji poslovanja koji se dostavljaju organima upravljanja.

“EHO je ranije vodio odvojenu evidenciju glavne knjige i analitike projekata, na posebnim i različitim programima, što je zahtevalo duže vremensko angažovanje. Problemi neusaglašenosti podataka između različitih evidencija su povećavali mogućnost greške, kao i nedostatak blagovremenih informacija. Uzimajući u obzir sve gore navedne nedostatke, rukovodstvo organizacije se odlučilo za uvođenje naprednijeg informacionog sistema” kaže Edita Mokuš, koordinator finansija EHO.

Najveći izazov za implementaciju Microsoft Dynamics Nav –a u organizaciju EHO predstavljalo je smanjenje redundantnosti unosa podataka i eliminisanje neusaglašenosti podataka iz različitih evidencija.

Cilj uvođenja ERP rešenja kompanije Microsoft jeste optimizacija procesa u domenu finansija. Na ovaj način je omogućeno efikasnije praćenje troškova projekata i efikasnije upravljanje sistemom donacija. Unapređenjem sistema izveštavanja, i integrisanošću svih oblasti sistema, postignuta je ažurnost izveštaja na dnevnom nivou, što je značajno olakšalo generisanje analiza i izveštaja namenjenih rukovodstvu organizacije i donatorima.

Rešenje

Zbog sve veće neusaglašenosti podataka koji su vođeni u različitim evidencijama, javila se potreba za nabavkom novog informacionog sistema. Na osnovu pozitivnog iskustva sličnih organizacija i na osnovu sugestija donatorskih organizacija koje koriste Nav, a pre svega na osnovu mogućnosti koje Nav pruža, rukovodstvo organizacije se odlučilo za implementaciju ERP rešenja kompanije Microsoft. Istovremeno poredeći mogućnosti Nav –a i drugih softvera dostupnih na tržištu, Nav se nametnuo kao najoptimalnije rešenje koje može da ispuni navedene zahteve organizacije.

Kao partner sa dugogodišnjim iskustvom u implementaciji Microsoft Dynamics Nav – a, i iskustva u radu na implementacijama u sličnim organizacijama, za implementatora je odabrano preduzeće BSC Software, Microsoft Gold Certified Partner.

„Naš tim konsultanata i programera u saradnji sa rukovodstvom organizacije EHO, realizovao je projekat u predviđenim vremenskim okvirima. Već nakon prvog meseca upotrebe novog informacionog sistema, korisnici su osetili brojna poboljašnja u domenu izveštavanja i praćenja troškova projekata” kaže Zoran Perić Microsoft Dynamics Nav konsultant u kompaniji BSC Software.

Novi informacioni sistem organizacije EHO se u potpunosti oslanja na Microsoft – ove tehnologije. Sistem se sastoji od operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition i sistema za upravljanje bazom podataka Microsoft SQL Server 2005. Na serveru je podignut i Microsoft Dynamics Nav. Na korisničkim radnim stanicama se nalaze operativni sistemi Windows XP i Windows 7, kao i programski paketi Microsoft Office 2010. Takođe na korisničkim računarima se nalazi i Nav klijent koji omogućava pristup SQL Server –u i bazi podataka.

Prednosti poslovanja

Uvođenjem Microsoft Dynamics Nav -a, podaci su integrisani u jednoj bazi, što omogućava centralizovano upravljanje i zajedničko korišćenje tih podataka, kao i brži pristup podacima. Podaci se u bazu unose samo na jednom mestu, čime se eliminiše redundantnost i smanjuje vremensko angažovanje za rad nad podacima, a to takođe doprinosi efikasnijem sprovođenju poslovnih promena u organizaciji.

“Jednim unosom podataka zadovoljene su sve naše evidencije, kako glavna knjiga tako i sve pomoćne knjige” kaže Edita Mokuš, koordinator finansija EHO.

Uspostavljen je sistem izveštavanja koji pruža korisnicima sistema, ažurne podatke u realnom vremenu. Zahvaljujući efikasnom sistemu izveštavanja evidencije o donacijama po projektima, troškovima po budžetskim stavkama projekta su dostupne na dnevnom nivou. Ako rukovodstvo organizacije ili donator žele da dobiju informaciju kako su donirana sredstva utrošena, korisnici Microsoft Dynamics Nav -a jednostavnom upotrebom već predefinisanih izveštaja mogu da dođu do željenih podataka. Kako je Nav potpuno utemeljen na Microsoftovim tehnologijama, Microsoft Dynamics Nav omogućava neometanu razmenu podataka sa Microsoft –ovim alatima kao što su Microsoft Excel i Word.


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti