Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Metodologija za brzu implementaciju (Rapid Implementation Methodology) pomaže malim preduzećima da pređu na poslovna softverska rešenja

Poslato: 13. avgust 2010.
Kako bi zadovoljilo potrebe malih i srednjih preduzeća i kreirao više potencijalnih klijenata za Microsoft® partnere, Microsoft Srbija započeo je promociju lokalno prilagođene verzije rešenja Microsoft Dynamics™ NAV, podržane sa Rapid Implementation metodologijom. Microsoft partneri u Srbiji sada mogu da ponude fiksni obim implementacije rešenja koji smanjuje rizike i prepreke za njihovo angažovanje. Korisnici dobijaju mogućnost povećanja efikasnosti svog poslovanja i računovodstva, jednostavan korisnički interfejs i laku integraciju sa Microsoft Office paketom.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteEUCOM.doc
171 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika


Klijent: EUCOM
www.eucom.rs

Veličina preduzeća: 27 zaposlenih

Zemlja ili region: Srbija

Vertikalne industrijske grane: Transport i logistika

Poslovna situacija

Kao vlasnik novog malog preduzeća, g. Stošić se suočio sa svojim sopstvenom IT dilemom. Bilo mu je potrebno skalabilno rešenje za upravljanje preduzećem pomoću kojeg će moći da vodi svoju kompaniju, ali je imao ograničeni budžet.

Rešenje

Novi Microsoft Dynamics NAV Express paket podržava do 12 istovremenih korisnika, usklađen je sa srpskim poslovnim propisima i nudi lokalizovano e-bankarstvo, obračun zarada i putnih naloga, kao i funkcionalnost koja prati evidenciju sitnog inventara. Microsoft partneri zahvaljujući Rapid Implementation metodologiji mogu pomoći korisnicima da umanje rizike prilikom implementacije novih sistema.

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

Partneri

Signet CS

**

Pregled preduzeća

Razmišljajte globalno, počnite od malih stvari. Ovo je stanovište g. Srđana Stošića u pogledu mogućnosti da se pomogne malim preduzećima u Srbiji koja imaju svoje potrebe vezane za tehnologiju. Kada je g. Stošić pisao biznis plan za svoje novo konsultantsko preduzeće, nije razmišljao o činjenici da većina malih preduzeća u Srbiji može imati koristi od IT poslovanja, ali da im treba pomoć prilikom implementacije takvih sistema. Stošićeva nova kompanija deployIT.ms je Microsoft® Gold Certified Partner i nastala je kao rezultat njegovog osmogodišnjeg iskustva na poziciji Microsoft-ovog konsultanta specijalizovanog za infrastrukture za poslovnu produktivnost i Windows Server®, Microsoft Exchange Server i Microsoft SharePoint® proizvode i tehnologije. „Veliki broj malih preduzeća na našem tržištu shvata koje su potencijalne mogućnosti IT-ja za poboljšanje njihovog poslovanja, ali im treba savetnik od poverenja koji će ih voditi“, rekao je.

Poslovni izazov

Međutim, kao vlasnik novog malog preduzeća, g. Stošić se suočio sa svojim sopstvenom IT dilemom. Bilo mu je potrebno skalabilno rešenje za upravljanje preduzećem pomoću kojeg će moći da vodi svoju kompaniju, ali je imao ograničeni budžet. „Zbog cene sam razmatrao MySAP i neka lokalno razvijena rešenja, ali sam želeo nešto što će se integrisati sa našom postojećom Microsoft tehnološkom infrastrukturom, što će obezbediti potrebnu funkcionalnost i podržati preduzeće kada se bude proširilo“, dodao je g. Stošić. Samo mesec dana nakon što je g. Stošić registrovao preduzeće, Microsoft Srbija je pokrenuo promociju lokalno prilagođene verzije Microsoft Dynamics™ NAV koja je namenjena baš malim preduzećima i koja nudi Rapid Implementation metodologiju. Novi Microsoft Dynamics NAV Express paket podržava do 12 istovremenih korisnika, usklađen je sa srpskim poslovnim propisima i nudi lokalizovano e-bankarstvo, obračun zarada i putnih naloga, kao i funkcionalnost koja prati evidenciju sitnog inventara. Microsoft partneri zahvaljujući Rapid Implementation metodologiji mogu pomoći korisnicima da umanje rizike prilikom implementacije novih sistema.


*
*Za nas je ovo bilo savršeno rešenje. Imali smo sistem koji je mogao lako da se integriše sa ostalim Microsoft proizvodima, koji se lako uklopio sa našim knjigovodstvenim zahtevima i moći ću veoma lako da dodam još funkcionalnosti i korisnika kada za to dođe vreme.*
Srđan Stošić
CEO
deployIT.ms
*

„Za nas je ovo bilo savršeno rešenje. Imali smo sistem koji je mogao lako da se integriše sa ostalim Microsoft proizvodima, koji se lako uklopio sa našim knjigovodstvenim zahtevima i moći ću veoma lako da dodam još funkcionalnosti i korisnika kada za to dođe vreme,” objašnjava g. Stošić. „Najbolje od svega je što Microsoft Dynamics NAV Express ima fiksni obim implementacije koji obezbeđuje predvidljivu cenu i vremenski okvir projekta.”

Mala preduzeća u Srbiji se u većini stvari ne razliku od preduzeća u drugim zemljama. Ona traže rešenje za upravljanje poslovanjem koje će im omogućiti efikasnije procese, povećati produktivnost zaposlenih i osposobiti menadžere da brže reaguju na promene u svojim preduzećima. Međutim, lokalna poslovna softverska rešenja ne nude ono što poslovna tehnološka rešenja zaista mogu da ponude.

EUCOM, međunarodno preduzeće koje se bavi trgovinom, veleprodajom i distribucijom koristio je jedno takvo lokalno softversko rešenje. Iako su inicijalni troškovi softvera bili mali, kako se EUCOM razvijao problemi su bivali sve veći. „Rešenje je na papiru nudilo sve funkcionalnosti koje su im bile potrebne. Ali u stvarnosti, sistem je bio komplikovan za korišćenje ili nije mogao da se izvršava na adekvatan način, zbog čega je EUCOM morao da kreira zaobilazna rešenja i da se vrati na ručne procese, zasnovane na papiru“, objašnjava Mihailo Stefanović, CEO kompanije Signet CS, Microsoft Registered Partnera koja kompaniji EUCOM pomaže u njenim IT potrebama.

„Iako smo imali računarski sistem, on nije povećao efikasnost naših procesa zato što ljudi iz prodaje i ostali zaposleni nisu mogli da koriste sistem, ali su morali da popunjavaju formulare,“ rekla je Danijela Simonović, Službenik za finansije u EUCOM-u. „Umesto toga, naše knjigovodstveno osoblje moralo je dva puta da ulazi u te podatke – prvi put u knjigovodstvenom sistemu, a potom opet u Microsoft Office Excelu® zato što smo bili odgovorni za kreiranje dnevnih izveštaja u Excelu namenjenih rukovodstvu.” Kada se EUCOM suočio sa tehničkim problemima u softveru, lokalni distributer softvera je veoma sporo reagovao – često mu je trebalo po nekoliko dana da reši problem i ne uvek na zadovoljstvo rukovodstva.

Simonović je rekao, „Softver je loše razvijen. Osećamo da će nam modernije rešenje rešiti probleme.“

Rešenje

EUCOM se obratio kompaniji Signet CS za pomoć u pronalaženju i implementaciji novog softvera za upravljanje poslovanjem, koja im je ponudila novo Microsoft Dynamics NAV Express rešenje. Pored funkcionalnih i tehničkih stavki Microsoft Dynamics NAV-a, EUCOM je uzeo u obzir fiksni obim i cenu paketa Microsoft Dynamics NAV Express. „EUCOM je imao zahteve vezane za cenu i implementaciju, a Microsoft Dynamics NAV Express paket je omogućio da se ti zahtevi ispune,” izjavio je Stefanović iz kompanije Signet CS.


*
*Microsoft Dynamics NAV Express sa sigurnošću daje klijentima garanciju da će njihova investicija početi da se vraća u roku od 15 dana.*
Petar Stamenović
IT konsultant
Extreme
*

Zaposleni u EUCOM-u koji ne rade u knjigovodstvu koriste novo poslovno rešenje za unošenje transakcija, praćenje nabavke i prodajnih naloga, a prema potrebi mogu da kreiraju izveštaje. S obzirom da su transakcije odmah vidljive u glavnoj knjizi, izveštaji koji se dobiju putem Microsoft Dynamics NAV-a uvek su ažurni, a rukovodstvu EUCOM-a obezbeđuju stanje u realnom vremenu koje im je potrebno kako bi mogli da donesu adekvatne poslovne odluke zasnovane na informacijama. Kako je Microsoft Dynamics NAV kompatibilan sa Microsoft Office sistemom, zaposleni u EUCOM-u su se brzo uhodali. „Microsoft Dynamics NAV koristi interfejs koji izgleda baš kao u Microsoft Office Outlooku®, tako da naši zaposleni nemaju problema da nauče kako da pristupe sistemu,” objašnjava Gorana Savović, Predstavnik prodaje i nabavke u EUCOM-u. „Ovo je dobro za sve uključene strane. Više ne moramo ručno da generišemo izveštaje – rukovodstvo sada može da pravi standardne izveštaje za sebe ili čak da napravi svoje prilagođene izveštaje.”

Srđan Stošić i njegova konsultantska kuća deployIT.ms se još bolje snašla jer koristi svoje Windows Mobile® uređaje za pristup Microsoft Dynamics NAV-u, za unos podataka i proveru statusa naloga sa terena. Ovo je moguće zato što Microsoft Dynamics NAV radi sa Microsoft Office Project Serverom i Windows® SharePoint® Services kako bi obezbedio podatke o nalogu preko konsultantovog Microsoft Office Outlook Mobile e-naloga i aplikacije kalendara. G. Stošić takođe koristi prednosti CRM funkcionalnosti u Microsoft Dynamics NAV-u kako bi mogao da definiše određene naloge korisnika prilikom delegiranja zadataka svojim zaposlenima ili za proveru aktivnosti naloga pre sastanaka sa klijentom.

Microsoft Dynamics NAV Express je namenjen malim i srednjim preduzećima kako što su EUCOM i deployIT.ms. Glavna knjiga je prilagođena da prikazuje samo polja i funkcionalnosti koje su primenjive u malim preduzećima u Srbiji, a sistem je usklađen sa lokalnim propisima. Predefinisana ponuda pomaže preduzećima da počnu sa radom mnogo brže nego što bi mogli sa rešenjem koje se prilagođava pojedinačno.

„Velika prednost Microsoft Dynamics NAV Expressa je mogućnost da se predvide vreme i troškovi implementacije,” rekao je Petar Stamenović, IT konsultant kompanije Extreme. Kompanija Extreme, Microsoft Gold Certified Partner koja prodaje Microsoft Dynamics NAV Express proizvode, angažovana je od strane kompanije deployIT.ms, koja se fokusira na ostale Microsoft tehnologije, radi implementacije softvera za upravljanje poslovanjem. „Microsoft Dynamics NAV Express sa sigurnošću daje klijentima garanciju da će njihova investicija početi da se vraća u roku od 15 dana, a to je ciljano vreme implementacije za ovo rešenje, uključujući i obuku,” kaže Stamenović.

Prednosti poslovanja


*
*Rapid Implementation rešenja kao što su Microsoft Dynamics NAV Express pomažu partnerima kao što smo mi da usaglase mnogobrojne mogućnosti za IT konsalting i da razvijaju svoje poslovanje.*
Mihailo Stefanović
CEO
Signet CS
*

Kada njegovo preduzeće počne da raste, Stošić iz deployIT.ms ne vidi ograničenja sa Microsoft Dynamics NAV-om. Nadogradnja sa Express verzije zahteva samo kupovinu licence za kompletnu verziju, dok će svi poslovni podaci će ostati nepromenjeni. „Trenutno nas nema mnogo zaposlenih i ne možemo opravdati kupovinu kompletnog ERP softvera. Ali ja definitivno vidim da će Microsoft Dynamics NAV kada budemo spremni, biti tu za nas” rekao je g. Stošić. Kompletna verzija Microsoft Dynamics NAV obuhvata proizvodnju, usluge i još mnogo toga.

Kompanije deployIT.ms i EUCOM na isti način gledaju Microsoft tehnologije - kao na vrstu osiguranja od zastarelih rešenja. EUCOM je takođe imao koristi od globalnih resursa koje Microsoft uvodi u Microsoft Dynamics NAV proizvode, kao što je ISO 9001 specifikacija pravila ugrađena u sistem. EUCOM, koji se uskladio sa standardima, izradio je sopstvene procese u pravilima u Microsoft Dynamics NAV-u.

Microsoft lokalni partneri širom sveta završavaju drugi deo posla za mala preduzeća. EUCOM zapošljava oko 25 radnika, i samo jedan od njih je stručnjak iz IT oblasti. Radeći sa kompanijom Signet CS zbog svojih IT potreba, kompanija EUCOM je bila u mogućnosti da zadrži niske troškove i da se efikasnije usredsredi na svoju osnovnu delatnost. Microsoft Dynamics NAV Express je već prilagođen za mala preduzeća u Srbiji, tako da se manje vremena troši na rutinsku konfiguraciju. To omogućava kompaniji Signet CS da se usredsredi na posebne potrebe svojih klijenata, kao što je izmena uvoznih procesa banaka.

„Mogućnosti za IT konsalting u Srbiji su ogromne, pogotovo kada se govori o Microsoft tehnologijama. Rapid Implementation rešenja kao što su Microsoft Dynamics NAV Express pomažu partnerima kao što smo mi, da se te mogućnosti usaglase i da mi razvijamo svoje poslovanje. Na taj način, kada mala preduzeća razmatraju Microsoftova rešenja, osim što vide globalnu kompaniju sa svojim resursima, vide i brz i prilagođen pristup koji lokalni dobavljači rešenja mogu da ponude. To je zaista najbolje sa obe strane,” kaže Stefanović iz Signeta CS. 

Microsoft Dynamics NAV Express je lokalizovan softverski paket namenjen malim preduzećima na srpskom tržištu. Ponuda podržava do 12 istovremenih korisnika, prihvata srpske poslovne propise i nudi lokalizovano e-bankarstvo, obračun zarada i putnih naloga, kao i funkcionalnost za praćenje evidencije sitnog inventara.

Za više informacija o kompaniji EUCOM posetite Web lokaciju: www.eucom.rs

Za više informacija o proizvodima i uslugama koje nudi preduzeće Signet CS posetite Web lokaciju: www.signet.rs

Za više informacija o Microsoftovom proizvodu Microsoft Dynamics NAV Express posetite Web lokaciju: www.navexpress.rs

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti