Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Bankarski poslovni procesi se optimizuju uz pomoć SharePoint-a

Poslato: 13. septembar 2010.
Eurobank EFG je deo međunarodne bankarske grupacije, i u Srbiji je aktivna od 2003. godine; trenutno ima preko 1.600 zaposlenih, koji opslužuju klijente kroz mrežu od 119 filijala i 9 centara za rad sa privredom širom zemlje. Eurobank EFG od početka koristi proizvode iz Microsoft SharePoint porodice, a kada se pojavila potreba za unapređenjem internih procedura i poslovnih procesa, kao idealno rešenje se nametnuo SharePoint 2010, koji je tada još bio u beta fazi. Nakon digitalizacije kompletnog poslovnog procesa i integracije sa drugim Microsoft-ovim proizvodima koji čine IT infrastrukturu banke, kompletiranje procedura koje su ranije trajale i po nekoliko sati je svedeno na nekoliko minuta, a ceo proces je dodatno osiguran upotrebom digitalnih sertifikata.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteEurobank_EFG.docx
1,36 MB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika


Klijent: Eurobank EFG
www.eurobankefg.rs

Lokacija: Beograd, Srbija

Delatnost: Bankarski sektor

Eurobank EFG je deo međunarodne bankarske grupacije, i u Srbiji ima oko 1.600 zaposlenih, koji opslužuju klijente kroz mrežu od 119 filijala i 9 centara za rad sa privredom.

Poslovna situacija

Upotreba naprednih informatičkih rešenja se pokazala kao jedini put za dalje unapređenje efikasnosti rada zaposlenih i sigurnosti poslovnih procesa.

Rešenje

Nove funkcionalnosti koje je doneo SharePoint 2010 omogućili su brzu i sigurnu digitalizaciju poslovnih procesa i njihovo značajno ubrzanje.

Preuzmite video zapis studije slučaja:  109 MB

Prednosti

Ubrzanje unutrašnjeg protoka dokumenata

Povećana produktivnost zaposlenih

Uvećana sigurnost poslovnih procesa

Povećano zadovoljstvo klijenata

Softver i usluge

Microsoft Office SharePoint 2010

Microsoft Office System 2007

Microsoft Windows Server 2003 R2

Microsoft Hyper-V

Exchange Server 2007

Windows XP Professional

Windows 7 Enterprise

**

Pregled preduzeća

Eurobank EFG Grupa je evropska bankarska organizacija koja pruža svoje proizvode i usluge kroz mrežu od preko 1.600 filijala, prodajnih mesta i alternativnih distributivnih kanala i zapošljava više od 23.000 radnika. Eurobank EFG je prisutna u Grčkoj, Bugarskoj, Srbiji, Rumuniji, Turskoj , Poljskoj, Ukrajini, Velikoj Britaniji, Luksemburgu i na Kipru, i deo je EFG Grupe, međunarodne bankarske grupacije prisutne u 40 zemalja. U Srbiji je prisutna od 2003. godine i trenutno ima preko 1.600 zaposlenih, koji opslužuju klijente kroz mrežu od 119 filijala i 9 centara za rad sa privredom širom zemlje. Kompletno poslovanje banke se oslanja na kompleksnu informatičku i telekomunikacionu infrastrukturu, baziranu u najvećem delu na Microsoft-ovim proizvodima i tehnologijama.

Poslovni izazov


*
*Ne samo što je proces ubrzan, već i omogućava da trošimo više vremena upravo na stvari koje su naš posao. Samim time, i klijenti su zadovoljniji.*
Gordana Cvetojević
supervizor službe za parametrizaciju i analizu sistema
Eurobank EFG
*

„Skoro svi zaposleni u Eurobank EFG koriste računare u svakodnevnom radu, ali rukuju i papirnom dokumentacijom koja je propisana internim procedurama banke. Želeli smo da unapredimo neke od tih procedura, i da tako, na praktičnom primeru, prikažemo prednosti prevođenja ključnih poslovnih procesa u elektronski oblik, kako zaposlenima tako i menadžmentu banke“, kaže Ilija Milić, supervizor odeljenja za poslovnu analizu i izveštavanje u Eurobank EFG.

„Svaki put kada izađe novi Microsoft-ov proizvod, mi pregledamo nove funkcionalnosti koje on donosi i instaliramo ga na postojeću infrastrukturu, kako bismo proverili šta je to što Microsoft sugeriše i pokušali da te nove funkcionalnosti ugradimo u naš sistem", objašnjava Pavle Vukmanović, specijalista za IT alternativne kanale u Eurobank EFG, banci koja koristi Microsoft SharePoint od samih početaka razvoja ovog proizvoda. SharePoint Portal 2007 se već koristio za potrebe Intranet portala banke, ali je ideja bila da se iskoriste i ostale mogućnosti koje nudi ovaj proizvod. „Razmatrali smo da li ići u razvoj sopstvenog aplikativnog rešenja ili upotrebiti gotovu platformu kao što je SharePoint, i procenjeno je da se upotreba gotovog rešenja više isplati, pošto bi razvoj podrazumevao angažovanje eksperata iz raznih oblasti i samim time veće troškove i duži period implementacije“, kaže Pavle Vukmanović, i dodaje: „Pored toga, SharePoint nudi dosta gotovih obrazaca koji se mogu iskoristiti, čime se proces dodatno ubrzava.“

Rešenje

Iako je u tom trenutku bio u beta fazi, odabran je Microsoft SharePoint 2010, uglavnom zbog novih funkcionalnosti koje je doneo, a koje su bile presudne za početak unapređenja poslovnih procesa u banci. „Jedno od najvažnijih poboljšanja je mogućnost integracije različitih izvora podataka. Za kompanije kao što je naša, koje imaju puno baza podataka i aplikacija, najveći je problem kako da integrišemo te izvore podataka, a konektori koji su ugrađeni u SharePoint 2010 su nam upravo omogućili da u jednu aplikaciju uvedemo podatke iz raznorodnih baza", naglašava Vukmanović.

Sve radne stanice funkcionišu na Microsoft Windows platformi, a na serverima se koristi Windows Server u verzijama 2003 i 2008, uz Exchange 2007 i već pomenuti SharePoint 2010. „Na osnovu zahteva klijenta za prevođenje poslovnog procesa iz papirnog u digitalni oblik, uz neophodna prilagođavanja, nakon analize predložili smo SharePoint 2010, iako tada još uvek nije bio predstavljen kao finalni proizvod. Papirni formulari su digitalizovani uz pomoć InfoPath-a i InfoPath Form Server-a i definisana su pravila koja ukidaju bilo kakve proizvoljnosti u unosu podataka u formular. Takođe, definisan je tačan put dokumenta kroz sistem, tzv. workflow, koji je preslikan iz papirnog oblika, a zahvaljujući mogućnosti SharePoint-a 2010 da koristi digitalne potpise precizno su određena prava odobravanja na zahtevima koje kreiraju zaposleni“, objašnjava ceo proces Dragoljub Džekulić, tehnički direktor kompanije CPU, Microsoft Gold Certified partnera koji je bio zadužen za implementaciju SharePoint-a 2010 u Eurobank EFG. Svi učesnici u procesu odobravanja se o obavljenim koracima obaveštavaju e-mail-om, a upotrebom digitalnih potpisa bezbednost samog procesa i podataka je podignuta na najviši nivo. „Ceo sistem je transparentan i omogućava lociranje i prikaz statusa svakog predmeta. Postoji mogućnost da se na osnovu statistika obrade dokumenata otkrije "usko grlo" i da sistem sam ukaže na potencijalne korektivne korake kako bi se to "usko grlo" otklonilo i postigla optimalna upotreba resursa“, dodaje Dragoljub Džekulić.

Prednosti poslovanja

„Prednost koja je meni lično najznačajnija je to što ne moram da unosim svoje podatke u formular. U elektronskoj verziji ovog procesa moje ime i prezime se automatski unose u formular, kao i imena onih koji odobravaju zahtev koji ja napravim. Meni ostaje samo da se skoncentrišem na najvažnije podatke, a to su podaci o klijentu. Dakle, ne samo što je proces ubrzan, već i omogućava da trošimo više vremena upravo na stvari koje su naš posao. Samim time, i klijenti su zadovoljniji“, ističe glavnu prednost digitalizovanog procesa Gordana Cvetojević, supervizor službe za parametrizaciju i analizu sistema u oblasti Mreže i alternativnih kanala u Eurobank EFG. Ova prednost je ostvarena zahvaljujući integraciji SharePoint-a i Active Directory baze koja se nalazi na Windows Server-u.

„Procedura odobravanja, koja je u papirnom obliku ponekad trajala po nekoliko sati, sada može da traje samo nekoliko minuta. Ovakvo ubrzanje nam omogućuje da bolje upravljamo resursima u banci, a naši zaposleni kroz povećanje svoje produktivnosti već uviđaju prednosti uvođenja modernih informatičkih rešenja, kao što je Microsoft-ov SharePoint 2010. Kad se koriste formulari u elektronskom obliku nema mesta za dogovore i bilo kakve proizvoljnosti - sve je unapred definisano i doslednost je potpuna“, kaže Ilija Milić, supervizor odeljenja za poslovnu analizu i izveštavanje, ističući prednosti novog rešenja iz perspektive ljudi koji upravljaju poslovanjem u Eurobank EFG, i dodaje: „Korisnici više ne moraju da gube dragoceno vreme tražeći podatke koji su im potrebni. Pored toga, znatno je ubrzan unutrašnji protok dokumenata i informacija, što je i bila ideja projekta.“

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o sistemu Microsoft Office 2010 posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/serbia/office

Za više informacija o Eurobank EFG www.eurobankefg.rs

Preuzmite video zapis studije slučaja:  109 MB


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti