Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Novi informacioni sistem obezbedio je domaćem proizvođaču elektro-opreme bolje početne pozicije u tržišnoj utakmici

Studija slučaja primenjenog rešenja

Poslato: 4. jun 2007.
Kompanija FEMAN iz Jagodine je lider u proizvodnji elektro-opreme u Srbiji i širem okruženju. Komplikovani proces proizvodnje velikog broja artikala, kao i česte oscilacije uslova na tržištu, naveli su menadžment kompanije na razmišljanje o primeni savremenog informacionog sistema, kako bi se sa što manje problema i više uspeha osvojili važne pozicije na tržištu. Prethodna rešenja nisu uspela da u potpunosti ispune očekivanja FEMAN-a, pa je posle pažljivog istraživanja izbor pao na Microsoft Business Solutions Navision (sadašnji Microsoft Dynamics NAV). Ovo rešenje je odabrano najpre zbog mogućnosti brze implementacije, da bi sa početkom rada pokazalo mnoge prednosti. Među njima se izdvaja mogućnost preciznog određivanja cena proizvoda, čime je FEMAN dobio na konkurentnosti u jednoj veoma dinamičnoj grani privrede. Takođe, uvođenjem novog sistema dobila se mogućnost za otkrivanje brojnih troškova i uticanje na njihovo smanjenje, pa samim tim i bolje funkcionisanje cele kompanije i obezbeđivanje prostora za dalji rast i razvoj.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
Preuzmite25 Navision Spinnaker FEMAN.doc
460 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

FEMAN posluje već dvadesetak godina i danas je lider u proizvodnji elektro-opreme u Srbiji, a verovatno i u regionu, i zapošljava preko 250 radnika

Poslovna situacija

Menadžment FEMAN-a se odlučio za implementaciju novog informacionog sistema da bi kvalitetnije pratio proces proizvodnje i smanjio troškove na svim nivoima poslovanja

Rešenje

Microsoft Dynamics NAV (nekada Microsoft Business Solutions Navision)

Prednosti

Unapređeni odnosi sa kupcima

Bolje upravljanje zalihama

Bolje planiranje

Efikasnija radna snaga

Automatizovano knjiženje

Softver i usluge

Microsoft Business Solutions–Navision

Microsoft Office XP Professional

Windows Server 2003 Standard Edition

Windows XP Professional

Partneri

Spinnaker New Technologies

**

Pregled preduzeća

Fabrika kablovskog pribora FEMAN iz Jagodine osnovana je 1985. godine i danas je lider u proizvodnji elektro-opreme u Srbiji i Crnoj Gori, a visoko je pozicionirana i u regionu. Preko 250 zaposlenih proizvodi kablovski pribor i opremu, razne vrste alata i pribora iz oblasti elektronskih aparata i kablovskih mašina, živine svetiljke, reflektore, fluorescentne cevi i armature, elektro-kvarcne peći i kalorifere, kao i gromobransku opremu i opremu za uzemljenje.

Prodajni centri FEMAN-ovih proizvoda nalaze se u Banja Luci, Brčkom, Sarajevu, Podgorici i Ljubljani, a fabrika sarađuje sa partnerima iz Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Libije, Italije, Slovačke i Bugarske.

Proizvodni program fabrike sastoji se od preko 1300 proizvoda, koji prolaze rigorozna ispitivanja i atestiranja, a kompletan proizvodni proces kontroliše se preko mreže personalnih računara. Poslovna deviza kompanije FEMAN je: „Pružiti uvek najbolji kvalitet i brzu uslugu, uz najnižu cenu.“

Poslovni izazov

Da bi očuvala lidersku poziciju na tržištu, kompanija FEMAN je godinama nastojala da integriše sve relevantne poslovne funkcije, od planiranja do praćenja realizacije projekata, u jedinstven sistem. Pored toga, postojala je želja da svi organizacioni delovi kompanije koriste isti informacioni sistem, odnosno da informacije postanu faktor integracije u kompaniji. U pogledu računovodstva, neophodno je bilo uvođenje automatizovanih procesa u knjiženjima, sa idejom da služba finansija preuzme upravljačku funkciju, umesto uloge prostog evidentiranja ostvarenih prihoda i rashoda.

U okviru kruga fabrike, koji se nalazi u industrijskoj zoni Jagodine, posluje i štamparija u kojoj se priprema ambalaža za gotove proizvode, što dovoljno govori o kompleksnosti interne organizacije koja se direktno reflektuje na zahteve koji se postavljaju pred poslovni sistem. Najzad, dinamično tržište nameće efikasnije korišćenje svih resursa, pa i radne snage: bilo je potrebno uspostavljanje procedura koje obezbeđuju odvijanje poslovnih procesa prema pozitivnoj poslovnoj praksi, sa ciljem da se izbegnu ručne procedure i optimizuju procedure koje podrazumevaju česta i zamorna ponavljanja.

Rešenje


*
*Naš finansijski sektor sad je potpuno rasterećen, pošto se sva knjiženja, plaćanja i obračuni primanja odvijaju automatski.“*
Sanja Nikolić
pomoćnik generalnog direktora,
FEMAN
*

Nakon višegodišnjih bezuspešnih napora da se ovako kompleksnim zahtevima izađe u susret vođenjem izolovanih računarskih evidencija (Oracle, Clipper) rukovodstvo kompanije se opredelilo za Microsoft Business Solutions Navision (sadašnji Microsoft Dynamics NAV), kao jedinstveno rešenje koje će pokriti sve njihove potrebe. Jedan od ključnih argumenata koji ih je opredelio za MBS Navision jeste lokalno prisustvo Microsofta i nadzor nad radom partnera koji će sprovoditi proces implementacije novog informacionog sistema, kao i zagarantovana podrška u budućnosti. Ovo rešenje u sebi sadrži proverenu poslovnu logiku i može se prilagoditi svim potrebama korisnika, i sada i u budućnosti, a u potpunosti podržava ISO standard, što je važno za proizvodnu kompaniju kao što je FEMAN.

Pre toga su pažljivo ispitali ponude stranih i domaćih proizvođača ERP rešenja, ali nisu uspeli da nađu ono što su želeli. Strani sistemi su se uglavnom pokazali kao glomazni i teško se prilagođavaju lokalnim uslovima, dok domaća rešenja nisu bila u stanju da isprate ono što je u FEMAN-ovom sistemu najbitnije - proces proizvodnje. Kako je kompanija imala velike probleme prilikom implementacije prethodnog rešenja, kod kojeg za četiri godine proces proizvodnje nije pravilno uvršten u praćenje poslovnih procesa, ovaj aspekt je verovatno bio i najbitniji. Stručnjaci iz kompanije Spinnaker New Technologies iz Beograda završili su najveći deo posla oko implementacije MBS rešenja za oko šest meseci, pa je polovinom 2005. godine sistem pušten u zvaničnu eksploataciju.

Odlučeno je da se u projekat uključe i oni poslovni segmenti koji su do tada bili nedovoljno pokriveni ili potpuno izostavljeni u prethodnom informacionog sistemu – kadrovska evidencija, praćenje putnih naloga, praćenje održavanja mašina i pogona, praćenje rada internog restorana, obračun učinka radnika u proizvodnji... Prema rečima zaposlenih, za brzo navikavanje na novi system ključna je bila srodnost sa drugim, već poznatim Microsoft aplikacijama predviđenim za rad u Windows okruženju. Tako je i postignuto da već posle dva do tri dana sistem profunkcioniše na nekom osnovnom nivou. Potencijalni rizik je predstavljala moguća neažurnost i nepreciznost podataka iz prethodnog sistema, ali je taj problem prevaziđen uz veliko i nesebično angažovanje zaposlenih u FEMAN-u, koji su žrtvovali i godišnji odmor da bi baze doveli u ispravno stanje koje omogućava lak i bezbolan prelazak na novi sistem.

Prednosti poslovanja

Menadžment FEMAN-a se odlučio za implementaciju novog informacionog sistema kako bi kvalitetnije pratio proces proizvodnje i smanjio troškove na svim nivoima poslovanja. Tako je povećana konkurentnost kompanije i na domaćem i na stranom tržištu. Tek sa rešenjem koje je zaokružilo kompletno poslovanje i u njegov centar integrisalo ceo proces proizvodnje, sa svim pratećim efektima, rukovodstvo FEMAN-a je dobilo mogućnost da precizno određuje proizvodnu, a potom i maloprodajnu cenu svojih artikala. U situaciji kada na velikim poslovima i tenderima upravo nijanse u ponuđenim cenama znače dobijanje posla, ova mogućnost se pokazala kao presudna za plasman FEMAN-ovih proizvoda, kao i dalji rast i razvoj kompanije.

Zahvaljujući prilagodljivosti novog rešenja, menadžment je sada u mogućnosti i da projektuje kretanje cena na osnovu promene cena sirovina, i tako predvidi potencijalne probleme koji se mogu reflektovati na likvidnost kompanije i sposobnost za dalje funkcionisanje na dinamičnom i visoko konkurentnom tržištu. Kao najprijatnije iznenađenje koje im je novi sistem doneo u FEMAN-u navode rasterećenje finansijskog sektora firme, pošto se sada sva knjiženja, plaćanja i obračun primanja odvijaju automatski.

Brzina rada sistema ih je takođe prijatno iznenadila, pa se sada samo na najkomplikovanije izveštaje čeka desetak sekundi, dok ostale operacije teku bez ikakvih zastoja. Sve navedeno bi bilo neizvodljivo bez čvrste odluke menadžmenta da istraje na implementaciji ovako komplikovanog sistema, ali sada, kada vide prve rezultate i konkretnu korist od rešenja baziranog na Microsoftovim tehnologijama i proizvodima, ljudi u FEMAN-u tvrde da je sve bilo vredno uloženog truda.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji Spinnaker New Technologies pozovite +381 11 2015 600 ili posetite Web lokaciju: www.spinnaker-nt.com

Za više informacija o kompaniji FEMAN pozovite +381 35 230 000 ili posetite Web lokaciju: www.feman.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti