Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Uvođenjem novog, integrisanog informacionog sistema nekoliko raznorodnih sistema je objedinjeno u jedinstveno IT okruženje

Studija slučaja primenjenog rešenja

Poslato: 4. jun 2007.
Futura Plus je vodeća kompanija u Srbiji u domenu distribucije i prodaje štampe i robe široke potrošnje. Nastala udruživanjem više kompanija, suočila se sa problemom spajanja raznorodnih IT sistema u jedno okruženje. Tražeći rešenje koje bi se uspešno izborilo sa dinamičnim rastom kompanije, kao i sa raznolikim segmentima poslovanja i IT okruženja, odlučili su se za Microsoft Dynamics NAV (bivši Microsoft Business Solutions Navision), zahvaljujući kojem su uspeli da integrišu najveći deo poslovanja kompanije u jedinstven poslovni sistem. Implementacijom novog informacionog sistema zasnovanog na Microsoftovim tehnologijama, oni su uspeli da stvore integrisano okruženje koje im je olakšalo proces procene i smanjenja troškova, kao i ubrzanja i pojednostavljenja svakodnevnih poslovnih operacija.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteNAV NPS Futura Plus.doc
546 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Futura Plus je vodeća kompanija u Srbiji u domenu distribucije i prodaje štampe i robe široke potrošnje

Poslovna situacija

Nagli rast kompanije i akvizicija drugih firmi su kreirali nehomogeno IT okruženje, koje se odražavalo na ukupno poslovanje i mogućnost širenja

Rešenje

Uvođenjem Microsoft Dynamics NAV-a kreirana je osnova za integrisano poslovno rešenje

Prednosti

Optimizacija poslovnih procesa

Integrisanje podataka

Smanjenje troškova

Povećanje efikasnosti poslovanja

Smanjenje administracije

Optimizacija IT infrastrukture

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Office 2003 Professional

Microsoft SQL Server 2000

Windows Server 2003 Standard Edition

Windows XP Professional

Partneri

NPS

**

Pregled preduzeća

Futura Plus je kompanija koja se bavi distribucijom i prodajom štampe i robe široke potrošnje (poput cigareta, dopuna za mobilne telefone, lutrijskih tiketa itd.). U svom asortimanu ima preko 700 štampanih naslova i preko 650 artikala robe široke potrošnje. Nastala je pre dve godine, a njen najveći segment je nastao kupovinom i spajanjem prodajnog lanca kompanije Duvan i prodajnih segmenata velikih novinskih kuća (Borba i Politika). U sistemu se sada nalazi preko 1200 prodajnih objekata (uglavnom su u pitanju kiosci), koje opslužuje oko 3200 zaposlenih.

Sva prodajna mesta su opremljena fiskalnim kasama i GPRS terminalima, što omogućuje dvosmernu elektronsku komunikaciju sa centralom firme. U centrali u Zemunu se nalazi jedan od 7 regionalnih logističkih centara i kancelarije administrativnog osoblja. Ukupan broj računara koji koriste zaposleni prelazi 200, a broj servera je dvocifren i stalno raste, paralelno sa rastom same kompanije.

Poslovni izazov


*
*Sada kada znamo mesto nastanka troškova, možemo i da utičemo na njih, što sa prethodnim sistemom nismo bili u stanju.*
Miodrag Bogdanović,
direktor IT sektora,
Futura Plus
*

Najveći problem u poslovanju predstavljalo je prisustvo više do tada nezavisnih kompanija u sastavu Future Plus, od kojih je svaka imala sopstveni informacioni sistem, zastareo i potpuno neprilagođen modernim modelima poslovanja. Bazirani mahom na DOS okruženju i Clipper aplikacijama, međusobna nekompatibilnost i odsustvo bilo kakve funkcionalne veze između ovih informacionih sistema predstavljali su veliku smetnju daljem širenju kompanije. Po završetku procesa akvizicije i integracije firmi koje danas čine ovu kompaniju, Futura Plus krenula je u potragu za rešenjem koje će u svoj sastav lako integrisati sve postojeće sisteme i njihove baze podataka.

„Logično je da je ovako velika i dinamična firma kao što je Futura Plus tražila jedno svetski priznato rešenje, koje prati svetske trendove“ kaže Miodrag Bogdanović, direktor IT sektora u Futuri Plus, i dodaje: „Jedan od glavnih argumenata za Microsoftovo rešenje, u odnosu na konkurentska, je bila niska cena samog rešenja, kao i niži troškovi implementacije.“ Tako je izbor pao na Microsoft Dynamics NAV (bivši Microsoft Business Solutions Navision).

Jedan od važnih uslova za novo rešenje je bila mogućnost lake razmene podataka sa rešenjima baziranim na tehnologijama drugih proizvođača. Naime, Dynamics NAV od samog početka pokriva samo jedan segment poslovanja Future Plus, koji se odnosi na prodaju tj. pokriva deo vezan za npr. vođenje finansija i magacina, dok je drugi segment koji se bavi distribucijom štampe i tiražiranjem pokriven namenskim rešenjem nezavisnog proizvođača koje se oslanja na Oracle tehnologije. Od novog rešenja se očekivalo da lako i brzo razmenjuje podatke sa tim sistemom, kako proces sinhronizacije podataka između dva sistema više ne bi uticao na svakodnevno funkcionisanje kompanije.

Još jedan od važnih zahteva je bila mogućnost primanja, obrade i kasnije analize ogromne količine podataka koje svakodnevno sa terena šalju sva prodajna mesta Future Plus, a tiču se prodajnih rezultata, ostvarenih prihoda, remitende i ostalih podataka važnih za kompaniju, ali i za njene klijente, novinske kuće i kompanije čije proizvode Futura Plus distribuira i prodaje kroz svoj prodajni lanac.

Rešenje

Krajem 2005. godine izabran je Microsoft Dynamics NAV, kao rešenje koje ispunjava najveći deo navedenih zahteva. Nakon toga je odabran partner za implementaciju, firma NPS iz Beograda, koja je prvo uradila analizu poslovnih procesa u Futuri Plus i predložila eventualne izmene i re-inženjering nekih od poslovnih procesa i procedura. „Po mom dosadašnjem iskustvu, prvo je potrebna dobra organizacija u kompaniji, pa tek onda može da se uvodi informacioni sistem, jer on ništa ne znači ako se ne poštuju neke procedure“ kaže gospodin Bogdanović.

Proces implementacije je započeo konsolidacijom i uvozom podataka iz prethodnih sistema. U tom procesu je bilo brojnih problema, ali su svi na kraju prevaziđeni. „Stare firme često nisu vodile računa o strukturi podataka, kao što je na primer vođenje osnovnih sredstava, neki od podataka su bili netačni, pa je to sve stvaralo probleme prilikom ubacivanja u Dynamics NAV“ kaže Miodrag Bogdanović. Problemi su rešavani „u hodu“ i svi podaci su posle par meseci vrednog rada našli svoje mesto u NAV bazi. Za početak rada novog sistema odabran je mart 2006. godine, a kao početni podaci koji su u njega ubačeni uzeti su rezultati završnih računa tj. godišnjih izveštaja za 2005. godinu. Usledio je period paralelnog korišćenja starih i novog sistema, a početkom leta 2006. godine Dynamics NAV je pušten u zvaničnu upotrebu, nekih šest meseci po započinjanju projekta.

„Sada imamo tu mogućnost da direktno u fiskalne kase koje se nalaze na prodajnim mestima unosimo cene formirane u Dynamics NAV-u, i da automatski od njih dobijamo sve podatke vezane za prodaju“ kaže gospodin Bogdanović. Komunikacija ide preko GPRS modema, a svi podaci se smeštaju u bazu podataka koja se nalazi u centrali kompanije. Za smeštanje podataka se koristi Microsoftov SQL Server 2003, čiji engine istovremeno koristi i Dynamics NAV. „O količini podataka koja se obrađuje dovoljno govori činjenica da dolazi do uočljivog usporenja sistema kada odjednom stignu informacije sa mnogo prodajnih mesta, ali i pored toga to ne utiče previše na rad ljudi koji u tom trenutku koriste Dynamics NAV“ ilustruje gospodin Bogdanović. Broj zaposlenih koji aktivno koriste Dynamics NAV se kreće oko broja 100, u svim odeljenjima kompanije, od prodaje do menadžmenta.

Kao „posrednik“ između sistema maloprodaje i NAV-a stoji back office rešenje bazirano na Microsoft Office tehnologijama koje su kreirali ljudi iz Future Plus, i koje pokriva robno poslovanje maloprodaje, dok je finansijski segment u potpunosti integrisan u Dynamics NAV.

Paralelno sa uvođenjem novog poslovnog rešenja, urađena je i optimizacija IT infrastrukture u kompaniji. Na radnim stanicama se sada koriste Windows XP Professional i Microsoft Office 2003, dok je na nekolicini servera (koje je proizveo Dell) instaliran Windows 2003 Server Standard. Usled stalnog povećanja obima posla i širenja firme, u planu je nabavka novih servera, migracija na verziju Enterprise Windows Servera, kao i nabavka storage rešenja koje bi rešilo problem smeštaja ogromne količine podataka kojom se barata u IT sistemu kompanije Futura Plus.

Prednosti poslovanja

„Prva i osnovna prednost je integrisanje celokupnog sistema u rešenje za poslovanje koje okuplja delove velike i razgranate firme, kakvo do sada nismo imali“ kaže Miodrag Bogdanović, direktor IT sektora u Futuri Plus, i dodaje: „Sada se mnogo lakše razmenjuju podaci sa drugim sistemima koje koristimo, a kompletno finansijsko poslovanje se vodi u Dynamics NAV-u.“


*
*Jedan od glavnih argumenata za Microsoftovo rešenje, u odnosu na konkurentska, je bila niska cena samog rešenja, kao i niži troškovi implementacije.“*
Miodrag Bogdanović,
šef IT sektora,
Futura Plus
*

Iako je u početku bilo otpora od strane zaposlenih, naviklih na stare „DOS-olike“ sisteme, oni su prevaziđeni i sada oni svi koriste novi informacioni sistem. „U početku je bilo rezervi ka novom rešenju, ali verujem da kada bi sada objavili da ponovo treba da se menja sistem da bi ljudi bili jako nezadovoljni.“

Za razliku od ranije situacije, sada je moguće raditi procene troškova, i shodno tome raditi i na njihovom smanjivanju, pa gospodin Bogdanović ističe: „Sada kada znamo mesto nastanka troškova, možemo i da utičemo na njih, što sa prethodnim sistemom nismo bili u stanju.“ U NAV-u se sada vode troškovi za oko 200 vozila (najpre troškovi održavanja i goriva), službene telefone i mnoge druge troškove koji mogu nastati u jednoj ovako velikoj kompaniji.

Kako je novi informacioni sistem u zvaničnoj upotrebi tek nekih devet meseci, nema još uvek nikakvih konkretnih pokazatelja poboljšanja koje je novi sistem doneo, ali „preliminarni pokazatelji iz godišnjeg izveštaja za 2006. godinu pokazuju znatno bolje poslovanje cele kompanije, čemu je Dynamics NAV sasvim sigurno značajno doprineo“ kaže gospodin Bogdanović.

Deo održavanja sistema je prenet na lokalni IT tim od 15 zaposlenih, koji zahvaljujući tome može brže i adekvatnije izaći u susret potrebama korisnika, dok je mogućnost ozbiljnijih funkcionalnih promena i dalje u rukama NPS-a. Postoje planovi da se tokom godine i taj deo prenese na IT sektor Future Plus, kao i da se rešenjem Dynamics NAV pokriju svi raspoloživi poslovni procesi u kompaniji i tako ostvari potpuna integracija tri sistema u upotrebi (maloprodaja, Dynamics NAV i distribucija) i budućeg data warehouse sistema, koji je u izgradnji. U međuvremenu su razvijeni i implementirani NAV moduli za kadrovsku evidenciju i obračun zarada, koji u kompaniji sa 3200 zaposlenih mogu doneti velike uštede u administrativnim troškovima.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji NPS, pozovite +381 11 3111 700 ili posetite Web lokaciju: www.nps.rs

Za više informacija o kompaniji Futura Plus pozovite +381 11 3072 600 ili posetite Web lokaciju: www.futuraplus.rs


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti