Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Novi informacioni sistem značajno je poboljšao rad hitne medicinske službe u Beogradu

Poslato: 15. januar 2007.
Osnovna delatnost Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć je primanje poziva za hitne medicinske intervencije na teritoriji deset centralnih opština grada Beograda, njihova obrada, izlazak na intervenciju sa mobilnim lekarskim ekipama, kao i davanje medicinskih saveta građanima preko svima poznatog telefonskog broja 94. Sistem rada funkcionisao je na analognoj telefonskoj centrali i previše se oslanjao na subjektivnu procenu dispečera o raspoloživosti medicinskih ekipa, što je za posledicu imalo često zauzete telefonske linije i produženo vreme odziva. S obzirom na to da Call Centar primi preko 2000 poziva dnevno, ovakva situacija je ugrozila brzo i efikasno pružanje hitne medicinske pomoći. Vlada Kraljevine Norveške je dala donaciju vrednu preko 200.000 evra, a Norveški Crveni Krst je angažovao lokalnog Microsoft GOLD partnera, kompaniju CPU, za osavremenjivanje ove službe. CPU je razvio integrisano ICT rešenje koje se sastoji od aplikacija razvijenih u Microsoft Office InfoPath 2003 okruženju, baziranih na upotrebi XML tehnologija.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteInfoPath CPU Hitna pomoc Beograd.doc
528 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć je specijalizovana ustanova koja pruža medicinske usluge u oblasti zbrinjavanja teško povređenih i kritično obolelih.

Poslovna situacija

Zastareo sistem telefonskih operatera, često zauzete linije, kao i dispečerski sistem koji se oslanja na subjektivnu procenu zaposlenih, smanjivao je efikasnost sistema i produžavao vreme odziva mobilnih medicinskih ekipa.

Rešenje

Integrisano ICT okruženje bazirano na Microsoft Office InfoPathu 2003 i bazi podataka na Microsoft SQL Serveru, koji funkcioniše na Windows 2003 Enterprise Serveru.

Prednosti

Rasterećenje linija na broju 94

Ubrzana dijagnostika postojećih pacijenata

Eliminacija poziva koji ometaju rad službe Hitne pomoći

Smanjenje subjektivnog faktora u sistemu odlučivanja

Softver i usluge

Microsoft Office InfoPath 2003

Microsoft Small Business Server 2000

Microsoft SQL Server 2000

Windows Server 2003 Enterprise Edition

Windows XP Professional

Fujitsu Siemens radne stanice

Fujitsu Siemens serveri

Cisco System VoIP oprema

Certus Autotrack GPS oprema

Partneri

CPU

Fujitsu Siemens Computers

Cisco Systems

TC&C VoIP recording software

**

Pregled preduzeća

Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć je visoko specijalizovana ustanova, koja pruža medicinske usluge u oblasti zbrinjavanja teško povređenih i kritično obolelih. Njihova osnovna delatnost je primanje poziva za hitne medicinske intervencije na teritoriji deset centralnih opština grada Beograda, njihova obrada, izlazak na intervenciju sa mobilnim lekarskim ekipama, kao i davanje medicinskih saveta građanima preko svima poznatog telefonskog broja 94. Pored osnovne delatnosti, Zavod pruža i druge zdravstvene usluge, poput sanitetskog prevoza i obezbeđenja javnih skupova i sportskih manifestacija, ultrazvučne dijagnostike, kao i kontinuirane medicinske edukacije zdravstvenih radnika, saradnika i drugog, nemedicinskog osoblja.

Poslovni izazov

„Procena je da Zavod i njegove ekipe pokrivaju oko 2 miliona stanovnika Beograda, pa nije neobično da dnevno stiže preko 2000 poziva, od kojih oko 300 bude opsluženo izlaskom mobilne ekipe na lice mesta,“ kaže dr. Borko Josifovski, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

Dosadašnji način rada je podrazumevao upotrebu analogne telefonske centrale za broj 94, koji je posedovao više linija, i na koji su se preko telefonskih aparata sa funkcijom poziva na čekanju javljali operateri, medicinski profesionalci sa dosta iskustva u radu sa hitnim slučajevima i na terenu. Oni su primali poziv građana tj. pacijenata, zapisivali u papirnu dokumentaciju najbitnije podatke o urgentnoj situaciji, i potom izveštaj slali u dispečerski centar.


*
*Zahvaljujući ovako koncipiranom rešenju, vreme odziva mobilne ekipe na poziv pacijenta se drastično smanjilo, pa je samim time povećana i efikasnost terenske službe hitne medicinske pomoći.*
dr. Borko Josifovski
direktor
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
*

„Imali smo jako puno problema zato što se na vezu čekalo jako dugo. U ovoj prvoj fazi naš osnovni cilj je bio da uvek imamo slobodnu liniju 94. Druga stvar je bila da se razgovori na telefonskoj centrali protokolizuju.“

Ovaj sistem se umnogome oslanjao na iskustvo dispečera u proceni raspoloživih kapaciteta i potrebnom vremenu za odziv određene mobilne ekipe. On ni u jednom trenutku nije imao pregled tačnog trenutnog položaja ekipa, njihovog statusa, kao ni položaj u odnosu na lokaciju pozivaoca tj. pacijenta.

Sve što je bilo na raspolaganju je digitalna mapa grada Beograda, sa mogućnošću pretraživanja ulica i položaja kućnih brojeva, kao i zastarela radio veza kao jedina konekcija sa mobilnim lekarskim ekipama.

„Jedan od velikih izazova bio je i kako da se primenom savremene tehnologije praktično omogući da svi oni koji poznaju rad na računaru mogu nesmetano da vode ovu službu. Da nije potrebno da neko bude specijalista, tj. da dugo godina radi na toj poziciji, a da ipak može da distribuira pozive i da na pravi način usmerava ekipe.,“ objasnio je dr. Josifovski.

Rešenje

„Norveški Crveni Krst je angažovao kompaniju CPU, koja je trebalo da osmisli sve naše zahteve, uzimajući u obzir naše sugestije, naše potrebe, i da sve to pretoče u jedan elektronski jezik, na onaj način koji će nama biti najvredniji,“ reči su direktora Zavoda.

Vlada Kraljevine Norveške je dala donaciju vrednu preko 200.000 evra, a firma CPU je odabrana na osnovu prethodnih uspešnih implementacija tzv. „mission critical“ projekata (npr. informacioni sistem muzičkog festivala Exit, kao i evropskog prvenstva u košarci, održanom u Beogradu 2005. godine).

Ovaj informaciono-komunikacioni sistem se sastoji iz nekoliko podsistema. Softverski deo rešenja pokriva potrebe Call centra, dispečerske službe, kao i adminstrativnog sektora Zavoda (Small Business Server 2003).

Sa korisničke strane se nalazi aplikacija razvijena u Microsoft Office InfoPathu 2003, bazirana na upotrebi XML tehnologije koja olakšava pripremanje formulara i prebacivanje strogo definisanih poslovnih procesa u elektronski format. Svi podaci uneti u kreiranu aplikaciju se slivaju u bazu podataka baziranu na Microsoft SQL Serveru, koji funkcioniše na Microsoft 2003 Enterprise Serveru.

„Što se tiče brzine razvoja, neuporedivo je brže razvijati u Office paketu, odnosno u InfoPathu, nego koristiti neke klasične razvojne metode,“ istakao je Dragoljub Džekulić, direktor firme CPU.

Važan deo sistema čini i novo telekomunikaciono okruženje bazirano na VoIP (Voice over IP) tehnologiji kompanije Cisco Systems, dok je za sistem praćenja mobilnih ekipa u realnom vremenu putem GPS-a, korišćen softver firme Certus iz Beograda.Za potrebe službi Zavoda nabavljena je nova računarska oprema, radne stanice proizvođača Fujitsu Siemens Computers, kao i klaster server sa adekvatnim i redudantnim performansama, a izvršeno je i strukturno kabliranje cele zgrade za šta je angažovana firma Telephant iz Beograda.

„Firma CPU je integrisala sve te podsisteme u jedno jedinstveno poslovno rešenje koje je lako za implementaciju, lako je za održavanje i za prilagođavanje, i ono što je iznad svega bitno, taj sistem ima velike sposobnosti proširivanja,“ rekao je Vladimir Banić, direktor marketinga CPU-a.

Pri planiranju i dizajniranju novog ICT sistema Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd cilj je bio da se u elektronskom obliku obuhvati kompletan proces pružanja hitne medicinske pomoći, od poziva pacijenta, preko lociranja pacijenta prema telefonskom broju sa kojeg je poziv napravljen, pa do određivanja lokacije najbližeg vozila službe Hitne Pomoći, njegovog slanja na intervenciju i prikupljanja podataka o samoj intervenciji sa terena.

Prednosti poslovanja


*
*Što se tiče brzine razvoja, neuporedivo je brže razvijati u Office paketu, odnosno u InfoPathu, nego koristiti neke klasične razvojne metode.*
Dragoljub Džekulić
direktor
CPU
*

Novi sistem je uveo potpunu revoluciju najpre u svakodnevni rad operatera na broju 94, a potom i dispečerskog centra ove ustanove. Sada su operateri u mogućnosti da opsluže mnogo veći broj intervencija, jer odmah primaju poziv i nema čekanja pacijenta na liniji.

Odmah po prijemu poziva operater na ekranu ima identitet i tačnu lokaciju pozivaoca, a ako je u pitanju ponovljeni poziv, tu su i podaci o prethodnim pozivima i intervencijama. Ovime je olakšana i funkcija davanja medicinskih saveta operatera, jer raspolaže istorijom medicinskog stanja svakog ponovljenog pacijenta.

Ovakav sistem je zgodan i pri identifikaciji i postepenom eliminisanju povremenih poziva građana koji uznemiravaju operatere i zloupotrebljavaju službu hitne medicinske pomoći. Posle prikupljanja osnovnih podataka o pacijentu, medicinskom problemu i lokaciji na kojoj se pacijent nalazi, na osnovu odgovora pozivaoca dobijenih na predefinisani set pitanja određuje se prioritet poziva i te informacije se samo jednim klikom prosleđuju dispečeru na dalju obradu. Dispečer potom na osnovu stepena hitnosti, lokacije pacijenta i raspoloživosti okolnih ekipa upućuje najbližu slobodnu ekipu na intervenciju.

„GPS sistem dispečeru omogućuje tačan pregled svih lokacija na mapi, kao i u kom su statusu mobilne ekipe. Zahvaljujući ovako koncipiranom rešenju vreme odziva mobilne ekipe na poziv pacijenta se drastično smanjilo, pa je samim time povećana i efikasnost terenske službe hitne medicinske pomoći,“ rekao je dr. Josifovski. Istovremeno, sistematizovano prikupljanje i obrada podataka sa terena, kao i transparentnost celokupnog poslovanja, unapredili su sve poslovne procese u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i doveli do boljeg iskorišćenja svih resursa ove, izuzetno značajne ustanove.S obzirom da je ovo rešenje visoko-integrisano i bazirano na najnovijim tehnologijama koje se lako mogu prilagođavati, ovaj informaciono-komunikacioni sistem može poslužiti kao osnova za formiranje budućeg dispečerskog i call centra za sve urgentne službe u gradu Beogradu (policija, vatrogasci), a ne samo za hitnu medicinsku pomoć, čime bi se ovaj važan segment života grada približio svetskim standardima.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji CPU pozovite 011/3111 270 ili posetite Web lokaciju: www.cpu.rs

Za više informacija o Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć Beograd pozovite 011/3615 007 ili posetite Web lokaciju: www.beograd94.rs

Za više informacija o Microsoft Office Systemu i InfoPathu posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/serbia/office


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti