Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Novi sistem za komunikaciju baziran na Lync-u unapredio rad hitne medicinske službe

Poslato: 15. februar 2012.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteLync CPU Hitna pomoc NS case study.docx
1,09 MB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad obavlja sve aktivnosti u vezi sa zbrinjavanjem urgentnih i zadesnih stanja na teritoriji grada Novog Sada i okoline, na površini od 60 km2 sa oko 400.000 stanovnika, uključujući i intervencije na Koridoru 10 u dužini od oko 60 km. Terenske intervencije tokom 24 sata obavlja osam lekarskih ekipa: četiri u gradu, i po jedna na isturenim punktovima. Njima su pridodata i dva vozila sanitetskog prevoza, tzv. „hladnog transporta“, odnosno transporta po uputu izabranog lekara. U toku dana 11 vozila radi na sanitetskom prevozu pacijenata, a dva vozila služe samo za prevoz pacijenata na hemodijalizu, dok je u rezervi raspoloživo devet vozila, koja se po potrebi u kratkom roku mogu aktivirati i staviti na raspolaganje. U dispečerskom centru rade četiri operatera, koji primaju pozive i po potrebi ih prosleđuju šefu dispečerske službe, zaduženom za koordinaciju sa ekipama na terenu.

Softver i usluge

Microsoft SQL Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2

Microsoft Lync Server 2010

Hyper-V

Partneri

CPU

**

Pregled preduzeća

Zavod za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, koji sa osam mobilnih ekipa pokriva oblast sa oko 400.000 stanovnika, pre uvođenja novog informacionog sistema koristio je sistem baziran na papirnoj dokumentaciji. Osim što je to usporavalo procese, u kojima svaki sekund može značiti razliku između života i smrti, otežavalo je i bilo kakav oblik poslovne analitike. Uvođenjem novog sistema u dispečerski centar baziranog na Lync 2010 rešenju, što je jedna od prvih implementacija ovog rešenja u hitnoj medicinskoj službi na globalnom nivou, smanjena su vremena odziva operatera, koji sada mogu lakše da odrede inicijalnu dijagnozu i proslede je dispečeru, koji potom šalje mobilne ekipe na lice mesta. Pored toga, menadžment je dobio i detaljan uvid u sve najvažnije parametre funkcionisanja Zavoda, što im omogućava da bolje planiraju rast i razvoj ove važne ustanove.

Poslovni izazov


*
*Sada operater može da primi i distribuira svaku informaciju sa samo nekoliko klikova mišem i za samo nekoliko sekundi.*
Dr Nenad Aracki
direktor, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
*

U dispečerskom centru Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad najvažniji deo poslovnog procesa se odvijao korišćenjem papirne dokumentacije, odnosno ručnim zapisivanjem podataka u odgovarajuće knjige i formulare. „Ograničenja takvog načina rada bila su da je pretraživanje ručno zapisanih podataka bilo vremenski zahtevno, da su analiza i statistika u realnom vremenu bili nedostupni, a da je precizno beleženje svih vremena u okviru procesa pružanja hitne medicinske pomoći bilo podložno različitim greškama. Zbog svega toga rad u dispečerskom centru je bio vrlo zahtevan i dosta je psihofizički opterećivao zaposlene“, objašnjava Dr Nenad Aracki, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad. Da bi se došlo do različitih izveštaja, podaci su morali biti prepisani iz papirne forme i uneseni ručno u računare koji se koriste u administraciji. S obzirom da nije postojao serverski sistem, već su podaci unošeni na pojedinačne računare, svako čuvanje, upravljanje i izveštavanje sa tako unetim podacima, bilo je nebezbedno i podložno potencijalnim greškama.

Strateški ciljevi implementacije jednog modernog komunikacionog i organizacionog sistema bili su unapređenje rada Zavoda i njegova modernizacija prema evropskim i svetskim standardima. „Ono što je možda i najvažnije od svih tih ciljeva bilo je kako unaprediti zadovoljstvo pacijenata i podići motivaciju samih zaposlenih u radu na ovakvom sistemu. Razmišljali smo kako da realizujemo ovakve strateške ciljeve i došli praktično do jedinog mogućeg rešenja, a to je da skratimo određene vremenske parametre, s obzirom da znamo da je u našoj službi vreme praktično život“, ističe Dr Aracki.

Rešenje

Na osnovu projektnog zahteva Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, i na osnovu prethodnog iskustva koje firma CPU ima u službi Hitne pomoći grada Beograda, gde se ovakav sistem održava već više od šest godina, implementiran je novi informacioni i komunikacioni sistem za dispečerski i call centar koji se bazira na najnovijoj Microsoft platformi za objedinjene komunikacije Lync 2010. „Ovo je jedna od prvih, ako ne i prva implementacija na svetu u kojoj se Microsoft Lync koristi kao platforma za komunikaciju u urgentnoj medicinskoj službi“, ističe Vladimir Banić, direktor kompanije CPU, Microsoft Gold Certified partnera koji je implementirao ovo rešenje u dispečerskom centru Hitne pomoći u Novom Sadu. CPU je prvi verifikovani Microsoft Voice-Ready partner u Srbiji, a za prethodna uspešno implementirana Microsoft Unified Communications rešenja CPU je 2009. godine osvojio priznanje za najboljeg Microsoft partnera u regionu centralne i istočne Evrope.

Postoji ukupno oko 40 korisnika kompletnog informacionog sistema u Zavodu. Radne stanice su na Windows platformi, a sa serverske strane koriste se Windows Server 2008, SQL Server 2008 R2, kao i Hyper-V tehnologija, dok je u centru svega Lync Server 2010. Proces implementacije je trajao oko devet meseci i obuhvatio je infrastrukturna, hardverska i softverska unapređenja, kao i obuku korisnika i puštanje sistema u rad.

Prednosti poslovanja

„Uspeli smo da skratimo određena vremena, pre svega vremena odziva call centra. S obzirom da dnevno primimo preko 650 poziva, bilo kakva ušteda na vremenu je vrlo bitna i dragocena. Sada operater može da primi i distribuira svaku informaciju sa samo nekoliko klikova mišem i za samo nekoliko sekundi“, kaže Dr Aracki. Smanjeno je i vreme odlučivanja, zato što je svakom od operatera na raspolaganju kompletna istorija poziva određenog pacijenta. Posle prikupljanja osnovnih podataka o pacijentu, medicinskom problemu i lokaciji na kojoj se pacijent nalazi, određuje se prioritet poziva i te informacije se samo jednim klikom prosleđuju dispečeru na dalju obradu. Dispečer potom na osnovu stepena hitnosti, lokacije pacijenta i raspoloživosti okolnih ekipa upućuje najbližu slobodnu ekipu na intervenciju. Takodje, firma CPU je u softver integrisala „listu problema“ definisanu od strane stručnjaka Hitne pomoći Novog Sada, koja predstavlja najčešće prijavljivane zdravstvene probleme pacijenata.

„Kao šef dispečerskog centra smatram da smo uvođenjem novog sistema dobili mnogo na prijemu, trijaži i distribuciji poziva, čime se znatno poboljšava zdravstvena zaštita stanovništva Novoga Sada“, kaže Dr Srđan Čobanov, šef dispečerskog centra Zavoda. „Ovaj novi sistem nam je omogućio da možemo da pregledamo ranije pozive pacijenata. Kako su naši pacijenti uglavnom hronični bolesnici, oni najčešće i zovu i samim tim je postavljanje radne dijagnoze našeg dispečera olakšano, a posledica toga je i olakšana trijaža i slanje ekipe do datog pacijenta“, dodaje Dr Sanja Pokrajac-Nenadić, operater u dispečerskom centru Hitne pomoći u Novom Sadu.

„Osim operativnih, imamo unapređenja i na strateškom planu. Prvi put smo u mogućnosti da analiziramo i sistematizujemo sve relevantne podatke, i prvi put sam ja kao lider u mogućnosti da odredim prioritete u daljem razvoju ove službe“, zaključuje Dr Nenad Aracki, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad. Planovi za dalje širenje i napredak sistema obuhvataju povezivanje u sistem udaljenih lokacija na kojima se nalaze izdvojene terenske ekipe hitne medicinske pomoći, implementacija Tablet PC ili PDA uređaja u vozilima terenskih ekipa i uspostavljanje direktne veze sa centralnom bazom podataka u realnom vremenu, kao i povezivanje sa drugim zdravstvenim institucijama na teritoriji grada Novog Sada.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/serbia

Za više informacija o proizvodima i uslugama kompanije CPU posetite Web lokaciju: www.cpu.rs

Preuzmite video zapis studije slučaja:  41,4 MB


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti