Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Novi informacioni sistem prati razvoj važne luke na Dunavu

Studija slučaja poslovnog rešenja

Poslato: 4. jun 2007.
Luka Beograd predstavlja jednu od ključnih tačaka na Dunavu, najvažnijem plovnom putu u Evropi. Nakon privatizacije ovog preduzeća, procesi rada su reorganizovani sa ciljem poboljšanja ukupnog poslovanja. Zahvaljujući reorganizaciji ustanovljeno je da postojeći informacioni sistem ne ispunjava zahteve modernog poslovanja, pa je odlučeno da se implementira Microsoft Dynamics NAV kao napredni ERP sistem. Zahvaljujući pomenutom sistemu neki od poslovnih procesa u Luci su modernizovani i ubrzani, a zaposleni i menadžment su dobili mogućnost za bolje i lakše praćenje svih poslovnih aktivnosti.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteNAV Spinnaker Luka Beograd.doc
536 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Luka Beograd predstavlja jednu od čvornih tačaka na panevropskom plovnom koridoru reke Dunav

Poslovna situacija

Vizije novih vlasnika i izazove koje su postavili su ometali zastareli informacioni sistem i infrastruktura.

Rešenje

Sa Microsoft Dynamics NAV-om stvoreno je poslovno okruženje u kojem je moguće preciznije voditi troškove i uticati na njihovo smanjivanje

Prednosti

Ubrzanje poslovnih procesa

Precizno definisanje troškova

Mogućnost smanjenja troškova

Poboljšana komunikacija sa korisnicima

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Office 2003 Professional

Windows Server 2003 Standard Edition

Windows XP Home Edition

Partneri

Spinnaker New Technologies

**

Pregled preduzeća

Luka Beograd predstavlja važan saobraćajni, pretovarni i robno-transportni centar na preseku dva panevropska transportna koridora. Osnovana je 1961. godine i primarne delatnosti ovog preduzeća su pružanje usluga pretovara i skladištenja robe svih tipova, kao i iznajmljivanje skladišnog prostora. Locirana u širem centru Beograda, na 1168 kilometru desne obale Dunava, Luka Beograd na površini od 250 ha raspolaže većim brojem dizalica različitih kapaciteta, namenjenih pretovaru na prevozna sredstva ili skladištenju robe. Skladišni prostor obuhvata oko 200.000 m2 zatvorenog i 600.000 m2 otvorenog prostora za smeštaj robe. U okviru Luke Beograd nalaze se i kontejnerski terminal i javno carinsko skladište, a usluge u putničkom saobraćaju se pružaju na izmeštenoj lokaciji, na putničkom pristaništu na reci Savi. Ovo preduzeće trenutno preko 300 zaposlenih, i raspolaže sa oko 100 međusobno umreženih računara i nekolicinom servera različitih platformi i namena.

Poslovni izazov

Luka Beograd ima dugu istoriju upotrebe informacionih tehnologija u poslovanju, koja se kreće od prvobitnih sistema sa računskim mašinama koje koriste bušene kartice, preko mainframe sistema koji je koristio COBOL kao glavni programski jezik, pa sve do Unix sistema sa Progress bazom podataka i današnjeg sistema sa koji koristi Microsoft Dynamics NAV (bivši Microsoft Business Solution Navision). Nakon privatizacije preduzeća i postavke novih planova za rast i širenje poslovanja, postalo je jasno da zatečeni informacioni sistem nije u mogućnosti da ispuni zacrtane ciljeve. „Stari sistem je bio baziran na tekstualnom interfejsu, nije imao mogućnost izlaska na Internet, i kao takav nije odgovarao aktuelnim trendovima u poslovnim informacionim sistemima“ kaže Davor Klokočar, projektant informacionog sistema Luke Beograd, i dodaje: „Zato smo se odlučili da potražimo novo rešenje, koje će lako objediniti sve postojeće i neke buduće segmente poslovanja u Luci.“ U starom sistemu su se vodili skoro svi segmenti poslovanja, od materijalno-finansijskog, preko kadrovske evidencije, do specifičnih procesa kao što su carinske procedure.

Pored problema zastarelosti postojećeg informacionog sistema, postojao je i problem sa infrastrukturom, koji je rešavan paralelno. O prostoru koji je potrebno pokriti adekvatnom infrastrukturom, koja uključuje i IT segment, dovoljno govore podaci da se u kompleksu Luke Beograd nalazi oko 9 kilometara drumskih saobraćajnica i 12 km železničkih koloseka. Tako su za povezivanje udaljenih lokacija pored klasičnih korišćene i bežične (wireless) mreže, a trenutno je u toku opremanje celog kompleksa optičkim vezama, čime će se u potpunosti rešiti problem IT infrastrukture.

Rešenje


*
*Uz pomoć novog informacionog sistema zaposleni mogu lako da analiziraju sve poslovne podatke i utvrđuju mesta na kojima je moguće smanjenje troškova.“*
Davor Klokočar,
projektant IS u okviru IT odeljenja,
Luka Beograd
*

Rešenje je pronađeno uspostavljanjem saradnje sa firmom Spinnaker New Technologies iz Beograda, kao partnerom koji je odabran za implementaciju sistema Microsoft Dynamics NAV. Nakon potpisivanja ugovora formirani su zajednički timovi Luke Beograd i Spinnakera koji su snimili stanje i poslovne procese u preduzeću, a potom i izradili plan implementacije Dynamics NAV-a. „Bilo je potrebno i određeno prilagođavanje nekih poslovnih procesa logici ERP sistema kao što je NAV, što smo uradili zajedno sa timom iz Spinnakera, ali je najviše vremena potrošeno na savlađivanje specifičnih procesa koji se pojavljuju samo u preduzećima koja se bave lučkom delatnošću“ kaže gospodin Klokočar.

Procesu implementacije i definisanja potrebnih modula Dynamics NAV-a dosta je pomogla i prethodno urađena anketa među zaposlenima. Odgovori na pitanja šta je to što zaposleni očekuju od novog informacionog sistema i šta im je smetalo kod starog, detaljno su analizirani i uneti u procedure implementacije novog poslovnog rešenja. „Time je smanjeno vreme implementacije i uvažene su želje svih zainteresovanih strana, od menadžmenta do izvršilaca u komercijali ili knjigovodstvu“ ističe gospodin Klokočar.

Doneta je odluka da se od 1. januara 2007. godine sistem pusti u rad, sa unetim podacima o klijentima, poslovnim računima i zaposlenima, i da se u njega unose sve novopridošle fakture. Uporedo sa time je pravljen godišnji izveštaj u starom sistemu, koji je završen 31. januara i tada je započeo proces uvoza podataka u NAV. „Nismo imali nikakve prepreke u prostom uvozu podataka, jer NAV bez problema učitava sve poznate formate fajlova i baza podataka, već su se problemi pojavljivali u strukturi postojećih podataka, koja nije bila prilagođena logici NAV-a kao ERP sistema. Na proces prilagođavanja njihove strukture smo utrošili dosta vremena, ali smo na kraju uspeli i sada sistem stabilno funkcioniše“ reči su Davora Klokočara.

Računari u lokalnoj mreži koriste Windows XP Home edition i Microsoft Office 2003 Professional, dok se na jednom od servera koji koristi Windows 2003 Server pokreće i Dynamics NAV, koji trenutno koristi sopstvenu bazu za smeštanje podataka.

Prednosti poslovanja


*
*Po mom mišljenju, najmoćnije oružje NAV-a je upravo mogućnost integracije sa Microsoft Officeom. Prebacite podatke u Excel i možete da radite sa njima šta god želite.“*
Davor Klokočar
projektant IS u okviru IT odeljenja,
Luka Beograd
*

Paralelno sa početnim fazama implementacije tekla je i obuka zaposlenih za rad u verziji 4.0 Dynamics NAV-a, koja je u potpunosti lokalizovana za srpsko tržište, i jezički i zakonodavno. „Iako navike korisnika i njihovo nepoverenje često predstavljaju veliku prepreku, moram da kažem da sam prijatno iznenađen kako su neki od korisnika uspeli da prihvate novi, za njih potpuno drugačiji sistem“ kaže gospodin Klokočar, i dodaje: „Potpuna promena sistema rada, prelazak sa tekstualnog na grafički interfejs, je u prvo vreme uticala na smanjenje produktivnosti, ali kako vreme prolazi od sve više korisnika čujemo kako su se prijatno iznenadili nekom od opcija koje je doneo NAV. Takođe, naši zaposleni konstantno uče na konkretnim primerima i uvlačenjem podataka u Excel imaju mogućnost da prave napredne analize podataka i procesa. Analitika, kao glavni razlog uvođenja ERP-a, se polako pokazuje kao glavni alat za naše zaposlene i prikazuje sve prednosti jednog rešenja kao što je Dynamics NAV.“

Osobina koju je gospodin Klokočar istakao kao ključnu je visok stepen integracije Dynamics NAV-a sa ostalim Microsoftovim aplikacijama: „Po mom mišljenju, najmoćnije oružje NAV-a je upravo mogućnost integracije sa Microsoft Officeom. Prebacite podatke u Excel i možete da radite sa njima šta god želite.“ O upotrebljivosti novog sistema širom kompanije dosta govori i podatak da je već posle tri meseca korišćenja 16 kupljenih licenci postalo nedovoljno, pa se razmatra kupovina dodatnih desetak koje će opsluživati nove korisnike. Trenutno Dynamics NAV koristi oko 30 zaposlenih širom Luke Beograd.

U kreiranju nove strukture podataka išlo se do detalja, pa tako sada sistem prikazuje troškove čak i za pojedinačne dizalice, viljuškare i slično. „Zahvaljujući novom sistemu sada smo u stanju da lakše sagledamo celokupno poslovanje i da određene troškove, za koje smo znali da postoje ali nismo mogli tačno da ih odredimo, sagledamo u boljem svetlu i utičemo na njih i njihovo smanjenje.“ Gospodin Klokočar ističe i neke od ostalih prednosti: „Značajno je poboljšana i komunikacija sa korisnicima. Izveštaji koji su nekad zahtevali čak i više dana se sada se kreiraju trenutno, pa naši komercijalisti više ne troše vreme na pretraživanje faktura i iznosa dugovanja – sistem sam ispisuje spisak otvorenih stavki, koji se potom jednim klikom šalju na e-mail adresu klijenta.“

Procedure za obračun zarada su bez problema prenete iz starog sistema, dok su kod kadrovske evidencije potrebne dodatne intervencije. „Domaći sistem vođenja kadrova podrazumeva mnogo papirologije, poput odluka i rešenja, pa planiramo da u Microsoft Visual Studio paketu napišemo posebnu aplikaciju koja će preko SharePoint Portala razmenjivati podatke sa modulom za kadrovsku evidenciju na NAV-u“ kaže Davor Klokočar. Razmatra se i uvođenje SQL Servera u informacioni sistem, ali će ta operacija morati da pričeka proširenje IT tima u Luci Beograd. U međuvremenu će se raditi na obuci menadžmenta za upotrebu NAV-a, jer je ERP kao sistem za brzo izveštavanje i poslovnu analitiku namenjen upravo njima.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji Spinnaker New Technologies pozovite +381 11 2015 600 ili posetite Web lokaciju: www.spinnaker-nt.com

Za više informacija o kompaniji Luka Beograd pozovite +381 11 2751 255 ili posetite Web lokaciju: www.port-bgd.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti