Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Upotreba IT-ja je omogućila mnogo brže pokretanje banke u odnosu na uobičajenu metodologiju – od ideje do realizacije za tri nedelje

Studija slučaja namenskog rešenja

Poslato: 26. januar 2007.
Nacionalna štedionica je stvorena kao deo plana republičke Vlade za konsolidaciju bankarskog tržišta nakon likvidacije 12 državnih banaka. Plan je bio da se za samo tri nedelje otvore tri ekspoziture koje će primiti zahteve od preko 3,5 miliona korisnika usluga zatvorenih banaka. IT odeljenje Nacionalne štedionice je u saradnji sa firmom PEXIM odabralo Microsoft .NET razvojno okruženje i Microsoft SQL bazu podataka kao okruženje koje će omogućiti brzu izradu i implementaciju core banking rešenja koje će podmiriti potrebe tako velikog broja korisnika.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteISV Nacionalna stedionica
465 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Nacionalna štedionica osnovana je 2001. godine, kao jedna od prvih banaka po zatvaranju 12 domaćih državnih banaka. Poslovna prilika koja se ukazala otvarala je mogućnost za primanje velikog broja klijenata u kratkom roku, a jedan od prvih zadataka koji joj je poveren je isplata „stare devizne štednje“ iz državnih banaka.

Poslovna situacija

Zadatak menadžmenta je bio da se prve tri poslovnice moraju otvoriti za tri nedelje. Takođe, bilo je neophodno prevesti i podatke iz likvidiranih državnih banaka u novi informacioni sistem koji je morao biti formiran u rekordnom roku.

Rešenje

Izbor je pao na .NET razvojno okruženje i SQL Server kao bazu podataka koja jedina može da primi tako veliku količinu podataka i da obezbedi stabilan i pouzdan rad u narednom periodu.

Prednosti

Problem formiranja novog IT okruženja je rešen u rekordnom roku

Banka je otvorena za korisnike za samo tri nedelje

Rešenje je skalabilno i može da pokriva potrebe budućih korisnika banke

Produktivnost zaposlenih nije opala tokom implementacije, da bi kasnije samo rasla

Servisi orijentisani ka korisnicima su povećali njihovo zadovoljstvo u korišćenju usluga banke

Softver i usluge

Proizvodi
− Microsoft Office XP Professional
− Microsoft Visual Studio 6.0
− Microsoft Identity Integration Server 2003
− Microsoft SQL Server 2000
− Microsoft Windows 2000 Professional
- Windows Server 2003 Enterprise Edition

Tehnologije
− Microsoft .NET Framework

Partneri

Pexim

**

Pregled preduzeća

Nacionalna štedionica osnovana je 2001. godine, u trenutku kad je stanje na bankarskom tržištu u Srbiji bilo još daleko od uređenog. Velike državne banke su propadale, ostavljajući veliki broj nezadovoljnih štediša, predstojala je konverzija valuta u evro, a država je imala nameru da počne sa postepenom isplatom stare devizne štednje. Prepoznavši mogućnost otvaranja velikog i važnog segmenta tržišta, tim koji je stajao iza Nacionalne štedionice doneo je odluku da počne sa radom u što kraćem vremenskom roku.

Poslovni izazov


*
*Bili smo uvereni da jedino zahvaljujući fleksibilnim Microsoftovim tehnologijama i vrhunski obučenim kadrom upravo za rad sa ovakvim tehnologijama možemo u odgovarajućem, bitno skraćenom roku, da formiramo našu banku.*
Mladen Jevtić
direktor IT sektora
Nacionalna štedionica
*

Dostupnost pri pružanju bankarskih i ostalih finansijskih usluga je definisana kao jedan od prioriteta prilikom planiranja, što je nalagalo da se u veoma kratkom vremenskom intervalu obezbedi prisustvo u svim većim gradovima u Srbiji. Zato je odlučeno da se krene u razvoj novih kanala za distribuciju bankarskih usluga. To su samouslužni sistemi (ATM i POS), Internet bankarstvo, elektronski platni promet, kao i CTI i GSM banking sistemi. Da bi se obezbedio ovakav koncept razvoja bilo je neophodno da Nacionalna štedionica razvije kompleksni informacioni sistem sa sopstvenom telekomunikacionom mrežom u online režimu. Ovako komplikovano okruženje, kao i kratak rok od samo tri nedelje za započinjanje poslovanja, nalagalo je da sistem mora biti fleksibilan, skalabilan, siguran i prilagođen radnom okruženju na koje su zaposleni službenici već navikli.

„IT tehnologije predstavljaju osnovu za uspešno poslovanje mnogih preduzeća, a posebno banaka. Njihove osnovne karakteristike, koje korisnici odmah primećuju, jesu povećana brzina i efikasnost obrade podataka. Klijenti s pravom očekuju punu ažurnost, ustanove sa kojima sarađujete očekuju da budete u stanju da se trenutno povežete i budete u kontinuiranoj vezi sa njima, a menadžment traži informacije odmah. Ukratko, od prioritetnog je značaja da informacioni sistem besprekorno funkcioniše“, kaže Mladen Jevtić, direktor IT sektora u Nacionalnoj štedionici.

Jedan od prvih zadataka nove banke je bilo servisiranje komitenata 12 zatvorenih državnih banaka, sa ukupno oko 3,5 miliona računa i preko 200 miliona transakcija. Obzirom da je reč o različitim, međusobno nekompatibilnim sistemima, posao pred kojim se našao IT sektor nije bio ni malo lagan. Tako je nastao jedinstven informacioni sistem sa bazama podataka u koje su premešteni svi podaci iz starih sistema, a ceo proces je morao biti završen pre nego što prvi korisnici dođu na šalter.

Rešenje

Uz aktivno učešće stručnjaka iz IT sektora Nacionalne štedionice, kao jedino softversko rešenje koje može obezbediti poštovanje zadatih rokova nametnule su se Microsoft tehnologije, odnosno .NET platforma. Takođe, jedina baza podataka koju je bilo moguće tako brzo implementirati, uz pokrivanje potreba velikog broja korisnika, je Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition. On obezbeđuje maksimalnu funkcionalnost i skalabilnost, pa može bez problema da prati buduće potrebe banke, njenog rasta i razvoja. Široka fleksibilnost ove dve platforme je jasna iz činjenice da je Nacionalna štedionica posle samo dve nedelje od osnivanja bila u stanju da ponudi većinu bankarskih servisa.


*
*IT tehnologije predstavljaju osnovu za uspešno poslovanje mnogih preduzeća, a posebno banaka. Njihove osnovne karakteristike, koje korisnici odmah primećuju, jesu povećana brzina i efikasnost obrade podataka.*
Mladen Jevtić
direktor IT sektora
Nacionalna štedionica
*

„Recimo samo da mi možda držimo i svetski rekord u brzini formiranja banke. Nacionalna štedionica je podignuta i stavljena u funkciju za tri nedelje, odnosno već posle dve nedelje otvorili smo prve tri ekspoziture. Odluka da se krene uz Microsoft tehnologije je potekla iz našeg IT odeljenja. Oni su bili uvereni da jedino sa fleksibilnošću koju daju .NET razvojno okruženje i SQL baza podataka, a uz vrhunski kadar obučen upravo za rad sa ovakvim tehnologijama, možemo u odgovarajućem, bitno skraćenom roku formirati banku“, objašnjava gospodin Jevtić.

Nova baza podataka bazirana na Microsoft SQL Serveru donela je brži pristup podacima i povećanu produktivnost kod zaposlenih, kao i opštu sigurnost klijenata. Da bi se to ostvarilo prvo je uveden klaster server na kome je instaliran Microsoft Windows 2003 operativni sistem, sa klasterovanim SAN-om (storage area network) koji sadrži 10 hard diskova ukupnog kapaciteta 10 TB. Instalirana je i fibre channel mrežna veza sa farmom servera, čime je povećan kvalitet i brzine protoka podataka u WAN-u.

Prednosti poslovanja

„U početku, kada smo počeli sa primenom ovog sistema, situacija je bila skoro dramatična, pošto su nam resursi bili zagušeni 90-95%. Sada je zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija situacija znatno drugačija – taj procenat smanjen je na 20%. Ovakvom razvoju situacije doprinelo je to što su zaposleni u IT sektoru pohađali kurseve i odlazili na obuke u inostranstvo i na taj način nadograđivali svoje znanje koje je bilo neophodno da bi ovaj sistem funkcionisao“, reči su gospodina Jevtića.

Prvi testovi novog sistema su pokazali da on može da izdrži opterećenje od strane 7.000 istovremenih korisnika koji generišu 10.000 konekcija ka bazi i 300.000 zajedničkih transakcija po satu, koristeći 70% kapaciteta postojeće konfiguracije. U odnosu na stanje pre uvođenja Microsoft .NET platforme to podrazumeva sedam puta više korisnika i deset puta više istovremenih konekcija na bazu, uz maksimalnu stabilnost. Zahvaljujući ovako koncipiranom sistemu, koji forsira nove tehnologije, Nacionalna štedionica je u mogućnosti da promoviše napredne usluge elektronskog bankarstva, čime je već do sada privukla preko 2000 domaćih kompanija koje koriste e-banking u svakodnevnom poslovanju.

„Veoma smo zadovoljni performansama i Microsoft okruženjem uopšte, pa nemamo nameru da menjamo dobavljača rešenja. Tim pre imamo nameru da radimo nadogradnje u budućnosti, već smo prešli na Windows 2003 i željno iščekujemo da izađe nova verzija Microsoft SQL-a“, kaže Mladen Jevtić, direktor IT sektora u Nacionalnoj štedionici.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji PEXIM pozovite +381 11 2013 111 ili posetite Web lokaciju: www.pexim.net

Za više informacija o Nacionalnoj štedionici pozovite + 381 11 3027 500 ili posetite Web lokaciju: www.eurobankefg.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti