Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Komunalno preduzeće unapredilo poslovanje i umanjilo gubitke koristeći prednosti ERP softvera

Poslato: 17. oktobar 2011.
Usporenja u svakodnevnom radu i naročito fakturisanju i naplati, uzrokovana međusobno razdvojenim aplikacijama i bazama podataka, značajno su uticala na funkcionisanje najvećeg komunalnog preduzeća u Nišu. Uvođenjem Dynamics NAV-a i integracijom svih izvora podataka u preduzeću značajno su unapređene dnevne operacije. Mogućnost poređenja i analize podataka dobijenih sa terena donela je nov uvid u kompletno poslovanje i ukazala na probleme nakon čijeg otklanjanja su značajno umanjeni komercijalni gubici preduzeća. Preciznije očitavanje i evidentiranje podataka o potrošnji vode je značajno umanjilo broj pritužbi građana, a poboljšani su i procesi fakturisanja i nadzora naplate, čime je preokrenut trend pada naplate usluga ovog komunalnog preduzeća.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteJKP Naissus.docx
1,12 MB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Javno komunalno preduzeće Naissus jedno je od najvećih preduzeća u Nišu i bavi se vodosnabdevanjem i kanalisanjem otpadnih voda na teritoriji grada Niša. Osnovano je 1937. godine i trenutno sa 719 radnika pokriva oblast prečnika oko 110 kilometara, na kojoj funkcioniše 1300 kilometara vodovodne i 900 kilometara kanalizacione mreže. Osim pomenutih delatnosti, JKP Naissus se bavi i projektovanjem i održavanjem vodovodnih i kanalizacionih mreža, kao i kontrolom kvaliteta otpadnih voda i vode za piće.

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft SQL Server 2008 Standard

Windows Server 2008 Standard

Windows 7 Professional

Windows XP Professional

Partneri

PSC

**

Pregled preduzeća

Javno komunalno preduzeće Naissus jedno je od najvećih preduzeća u Nišu i bavi se vodosnabdevanjem i kanalisanjem otpadnih voda na teritoriji grada Niša. Osnovano je 1937. godine i trenutno sa 719 radnika pokriva oblast prečnika oko 110 kilometara, na kojoj funkcioniše 1300 kilometara vodovodne i 900 kilometara kanalizacione mreže. Osim pomenutih delatnosti, JKP Naissus se bavi i projektovanjem i održavanjem vodovodnih i kanalizacionih mreža, kao i kontrolom kvaliteta otpadnih voda i vode za piće.

Poslovni izazov


*
*Mogućnost analize podataka dobijenih sa terena doprinela je tačnijem očitavanju i fakturisanju potrošnje vode, pa je broj pritužbi potrošača po svim osnovama sada skoro desetostruko manji.*
Dragan Mihajlović
zamenik generalnog direktora
JKP Naissus
*

Stari informacioni sistem se bazirao na međusobno nepovezanom skupu samostalno razvijenih aplikacija i baza podataka, razvijenih u FoxPro-u za DOS i manjim delom na Visual Basic 6/SQL2000 platformi u Windows okruženju. Svaki segment u finansijskom poslovanju (glavna knjiga, kupci, dobavljači, magacinsko poslovanje...) je imao svoju zasebnu aplikaciju i bazu, a nije postojao ni adekvatan mehanizam kontrole pristupa, pa je integritet najvažnijih poslovnih podataka često dovođen u pitanje. „Proces izvlačenja podataka iz tih baza zahtevao je dosta vremena, i često je angažovao i naše IT odeljenje“, ističe Predrag Radić, šef službe poslovnog sistema IT sektora u JKP Naissus, koja broji devet zaposlenih.

„Brojni nedostaci i nepouzdanost starog informacionog sistema bili su sasvim dovoljan razlog da menadžment našeg preduzeća počne da razmišlja o uvođenju ozbiljnog poslovno-informacionog sistema“, kaže Dragan Mihajlović, zamenik generalnog direktora JKP Naissus. Nakon detaljne analize poslovnih procesa koji se odvijaju u JKP Naissus, kao i ponude vodećih svetskih proizvođača (SAP, Microsoft, Oracle...) i prednosti i mana svakog od tih sistema, doneta je odluka da će novi informacioni sistem u JKP Naissus pokretati Microsoft Dynamics NAV platforma. Nakon te odluke raspisana je javna nabavka i u tom procesu je pobedila kompanija PSC iz Beograda, Microsoft Gold Certified Partner, kao najpovoljniji ponuđač.

Rešenje

„Velika prednost Dynamics NAV platforme je u tome da je ponuda licenciranih NAV partnera u Srbiji ubedljivo najjača. To ima za posledicu jaku tržišnu konkurenciju među partnerima, a Naissus je u tom ambijentu kupac kojem se, pod tržišnim uslovima, maksimalno izlazi u susret. Pored toga, Microsoft je brend u koji imamo poverenje i koji za nas znači dugotrajnost na tržištu, te stabilnu budućnost platforme u smislu razvoja. I na kraju, troškovi implementacije NAV-a su daleko manji nego kod konkurentskih proizvoda i taj proces je podrazumevao najmanje angažovanje naših kadrovskih resursa“, objašnjava izbor platforme Dragan Mihajlović.

„Zahvaljujući korišćenju najsavremenije metodologije i faznom pristupu, implementacija Dynamics NAV-a u JKP Naissus je realizovana u rekordnom roku, pre svega kao rezultat intenzivnog rada našeg stručnog tima NAV konsultanata. Nakon konsolidacije podataka, prvi detaljni izveštaji su bili dostupni korisnicima već nekoliko nedelja nakon puštanja u rad novog sistema“, kaže Zoran Perić, Dynamics NAV konsultant u kompaniji PSC, koja poseduje značajno iskustvo u implementaciji NAV sistema u javnom sektoru.

Informacioni sistem se u najvećem delu oslanja na Microsoft tehnologije, kako u serverskom tako i u klijentskom delu. „Okosnicu sistema u infrastrukturnom smislu čine fizički serveri HP Proliant serije, koji su u potpunosti virtualizovani korišćenjem VMWare ESXi tehnologije. Na njima se pokreću instance Microsoft Windows Server-a 2008, a na jednoj od njih je instaliran i Dynamics NAV koji koristi bazu podataka pokrenutu u SQL Server-u 2008“, kaže Predrag Radić, i dodaje: „Na korisničkim radnim stanicama su Windows 7 i Windows XP operativni sistemi, i na njima su instalirani klijenti za pristup Dynamics NAV-u.“

Prednosti poslovanja


*
*Zahvaljujući efikasnijoj kontroli fakturisanja potrošnje vode, počeli su da se smanjuju tzv. komercijalni gubici.*
Dušica Mitić
finansijski direktor
JKP Naissus
*

„Trenutni uvid u sve sfere poslovanja, kao i kontrola prava pristupa podacima i mala mogućnost zloupotrebe, glavne su prednosti novog informacionog sistema baziranog na Dynamics NAV platformi. Pored toga, zahvaljujući efikasnijoj kontroli fakturisanja potrošnje vode u gradu Nišu i okolini, počeli su da se smanjuju tzv. komercijalni gubici na nepravilno fakturisanim količinama utrošene vode. A zahvaljujući boljoj evidenciji platnog prometa zaustavljen je trend opadanja naplate naših usluga“, kaže Dušica Mitić, finansijski direktor JKP Naissus.

„Mogućnost efikasne analize podataka koji su stizali iz čitanja vodomera i poređenja sa podacima sa zonskih merača protoka ukazala nam je na nekoliko kritičnih tačaka na primarnoj mreži, a nakon otklanjanja nedostataka značajno su smanjeni i tehnički gubici na mreži. Ovi podaci sa terena su doprineli i tačnijem očitavanju i fakturisanju potrošnje vode, pa je broj pritužbi potrošača po svim osnovama sada skoro desetostruko manji“, kaže Dragan Mihajlović, i dodaje: „Jasne prednosti u poslovanju i boljem funkcionisanju preduzeća koje smo dobili uvođenjem Dynamics NAV-a su nas pokrenule da krenemo dalje sa modernizacijom našeg informacionog sistema.“ U planu je integracija NAV-a sa SharePoint platformom, čime bi se omogućio pristup podacima i sa udaljenih lokacija, a implementacija usluge SQL Reporting Services je već sada olakšala kreiranje izveštaja.

Sve to je pokrenuto sa idejom da se kreira portal za potrošače, na kojem će oni moći da saznaju sve o svom vodomernom mestu, kao i da upravljaju plaćanjem računa za vodu i druge komunalne usluge koje nudi JKP Naissus. „Time bismo postigli najvažnije poslovne ciljeve našeg preduzeća – optimizovali bismo poslovanje i smanjili troškove funkcionisanja i gužve u našem servisnom centru, i pritom povećali zadovoljstvo korisnika naših usluga koji će moći da svoje obaveze izmire iz svojih domova“, kaže Dragan Mihajlović, zamenik generalnog direktora JKP Naissus iz Niša.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/serbia

Za više informacija o Javnom komunalnom preduzeću Naissus posetite Web lokaciju: www.naissus.co.rs

Za više informacija o proizvodima i uslugama kompanije PSC posetite Web lokaciju: www.psc.rs

Preuzmite video zapis studije slučaja:  40 MB


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti