Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Rafinerija nafte Pančevo uvodi Microsoft SharePoint Portal Server radi efikasnijeg rukovođenja Sistemom upravljanja kvaliteta

Poslato: 25. januar 2006.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteSPS RFN Pancevo.doc
489 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

NIS-Rafinerija nafte Pančevo je najveća energetska rafinerija i najveći proizvođač naftnih derivata na području zajednice Srbije i Crne Gore. Bavi se preradom nafte, odnosno proizvodnjom raznih naftnih derivata – motornog i specijalnog benzina, dizela, mazuta i lož ulja, i zapošljava oko 1800 radnika.

Poslovna situacija

Implementacija novog Sistema upravljanja kvalitetom zahtevala je prelazak na elektronski model poslovanja. Postojanje nekontrolisanih verzija dokumenata je predstavljalo najveći problem, kao i sam proces izmene papirnih verzija dokumenata Sistema upravljanja kvalitetom.

Rešenje

SharePoint Portal Server 2003

Prednosti

automatizovano upravljanje zapisima

centralizacija dokumenata i uvođenje ciljanog pristupa dokumentima

povećanje efikasnosti u komunikaciji između zaposlenih

efikasnije upravljanje Sistemom upravljanja kvaliteta

Softver i usluge

SQL Server 2000

Office 2003

Infopath 2003

Hardver

Serveri: Sun Microsistems i COMPAQ

Radne stanice: COMPAQ

Mrežna oprema: Cisco Systems

Partneri

Saga d.o.o.

**

Pregled preduzeća

Rafinerija nafte Pančevo postoji od 1968. godine i posluje u sklopu složenog javnog preduzeća Naftna industrija Srbije. Bavi se preradom nafte, odnosno proizvodnjom raznih naftnih derivata – motornog i specijalnog benzina, dizela, mazuta i lož ulja, a u njoj je zaposleno oko 1800 radnika. NIS Rafinerija nafte Pančevo je najveća energetska rafinerija i najveći proizvođač naftnih derivata na području zajednice Srbije i Crne Gore.

Realizacijom razvojnih projekata definisanih u saradnji sa inostranim inženjering kućama (JGC, SHELL, ABB), NIS Rafinerija nafte Pančevo namerava da dostigne visok nivo kvaliteta gotovih proizvoda i usluga, predviđenih standardima EU za period nakon 2005. godine i postane konkurentna na domaćem i tržištu istočnoevropskih zemalja.

Rafinerija nafte Pančevo je certifikovala svoje upravljanje sistemom kvaliteta prema zahtevima ISO 9001 standarda. Posebnu pažnju u Rafineriji posvećuju zaštiti životne sredine. Za vreme obnove i modernizacije postrojenja 1999. ekološka komponenta je ugrađena u ceo proizvodni ciklus: od skladištenja nafte, proizvodnje derivata, do otpreme derivata u transportna sredstva.

Poslovni izazov

U Rafineriji nafte Pančevo u toku je modernizacija i izmena načina rada na projektu razvoja i uvođenja informacionog sistema.

Rafinerija je implementirala Sistem kvaliteta ISO 9001 još 1998. godine. „Tada je primenjena tradicionalna tehnologija, tj. veliki broj procedura, uputstava i informacija razmenjivan je putem papira. To nas je navelo da počnemo da razmišljamo o prelasku na elektronski model poslovanja“, kaže Marin Perić, zamenik generalnog direktora Rafinerije.

Postojanje nekontrolisanih verzija dokumenata je predstavljalo najveći problem, kao i sam proces izmene papirnih verzija dokumenata Sistema upravljanja kvaliteta. Iako na tržištu postoje softverski proizvodi za upravljanje dokumentacijom Sistema upravljanja kvaliteta, svi zahtevaju značajne izmene u samim dokumentima.

„Krajnji cilj koji informacione tehnologije moraju da zadovolje je da nam omoguće da efikasnije upravljamo ukupnim sistemom. Osim proizvodnje, tu su još i zalihe i finansije. Da bi se to postiglo, primenjene su tehnologije po sistemu MRP 2 ili manufacture resource planning, znači upravljanje svim resursima“, nastavlja gospodin Perić.

Rešenje

Predloženo je rešenje bazirano na Microsoft SharePoint Portal Serveru 2003, integrisanim sa SQL Serverom 2000, paketom Microsoft Office 2003 i programom Infopath 2003 kao rešenjem za elektronske obrasce. Rešenje je implementirala domaća firma Saga d.o.o. iz Beograda i MCS (Microsoft Consulting Service) u saradnji sa sektorima SOK i AOP u NIS RNP Pančevo.


*
*Primenom Microsoft SharePoint Portala 2003 dobili smo krajnje funkcionalno, jednostavno i bezbedno upravljanje dokumentima, uz znatno povećanje efikasnosti u komunikaciji između zaposlenih*
Ljubomir Petrović
pomoćnik direktora NIS RNP za kvalitet
*

„Odlučili smo se za to rešenje zato što je proces upravljanja dokumentacijom Sistema upravljanja kvalitetom ostao nepromenjen, tj. samo je iz papirnog oblika preslikan u elektronski tako da je dijagram toka procedura ostao identičan.

Predloženim rešenjem su iskorišćeni već postojeći resursi NIS RNP, koji su u toku implementacije dodatno unapređeni. Rešenje je jednostavno za korišćenje, proširivo, omogućuje bezbedno upravljanje dokumentima u Sistemu upravljanja kvalitetom i povećava efikasnost u komunikaciji između zaposlenih. Rad na SharePoint Portal Serveru spregnut je sa paketom Microsoft Office, a kako su zaposleni već bili upoznati sa mogućnostima paketa, nije bilo potrebe za izdvajanjem sredstava za dodatnu obuku”, kaže gospodin Perić.

Stručnjaci Sage znali su kako da izađu u susret zahtevima korisnika: „U proceduri „Upravljanje dokumentima“ izmenili smo samo opise funkcija tj. šta konkretno koja funkcija radi i kako izvršava akciju, dok je sam dijagram toka procedure „Upravljanje dokumentima“ ostao identičan. Sprečili smo i postojanje nekontrolisanih kopija, što je u velikim preduzećima kao što je Rafinerija jako teško. Znači, ukoliko morate da promenite treću, petu i petnaestu stranu poslovnika kvaliteta, prvo morate da dođete u kontakt sa deset direktora koji to imaju, da iz svakog od tih dokumenata izvučete po jednu stranu, i da ih fizički promenite. Želeli smo da distribuciju dokumenatcije svedemo na najmanju moguću meru, i da sama distribucija ne zavisi više od ljudskog faktora, već da se dešava elektronski. Umesto papirnih kopija, svi koji treba da imaju određene kopije dokumentacije Sistema upravljanja kvalitetom jednostavno imaju svoj portal na intranetu Rafinerije i pristupom odgovarajućoj strani na samom SharePoint Portal Serveru vide sva dokumenta Sistema upravljanja kvalitetom za koji su zaduženi”, objašnjava Srđan Stošić iz kompanije Saga.

Predloženo rešenje direktno opslužuje sve zaposlene na funkcijama uključenim u proces kontrole dokumentacije Sistema upravljanja kvalitetom - u prvoj fazi do deset (Sektor za QMS), a u drugoj fazi do 40 (radne jedinice u RNP).

Prednosti poslovanja

Ponuđeno rešenje omogućilo je zaposlenima da sva zaduženja obave sa jednog mesta. Jednostavnim korišćenjem Web pretraživača Microsoft Internet Explorer korisniku omogućen je pristup na Microsoft SharePoint Portal Server, odakle može obaviti sve radnje neophodne za efikasniji i produktivniji rad: informisati se o zaduženjima sektora u kojem radi u realnom vremenu, obaviti komunikaciju sa kolegama u realnom vremenu, predložiti promenu postojećeg stanja i aktivno učestvovati u njenoj realizaciji.

„Struktura portala prati hijerarhiju dokumentacije QMS-a, kako je to opisano u Poslovniku o kvalitetu NIS-RNP – čelnom dokumentu“ kaže gospodin Perić, i nastavlja: „Centralizacija dokumenata i uvođenje ciljanog pristupa dokumentima omogućili su lako pretraživanje i brz pristup svim informacijama značajnim za rad svih postojećih sektora u NIS RNP. Svaki zaposleni je u mogućnosti da pristupi svim resursima koji su propisani Poslovnikom o kvalitetu u javnom delu sistema, ili da pristupi samo resursima koji su Poslovnikom o kvalitetu propisani za sektor u kojem radi.“

Najvažnije unapređenje dogodilo se uvođenjem automatizacije u upravljanju zapisima. Zapisi su sada InfoPath obrasci, koji pojednostavljuju složenu strukturu donošenja odluka u Sektoru kvaliteta. Bezbednost svakog od zapisa je na najvišem nivou, i ostvarena je uvođenjem digitalnog potpisa. Izmene koje se vrše u strukturi dokumentacije, obavljaju se na zaštićenom delu portala kojem imaju pristup samo odgovorna lica, a postaju vidljive svima onoga trenutka kada odgovorna osoba na dokument stavi svoj potpis. U slučaju štampanja dokumentacije van Sektora kvaliteta, na dokumentima je vidljiva oznaka „nekontrolisana kopija“. Najzad, sistem je koncipiran tako da na najefikasniji način pruža mogućnost proširenja. Na najvišem nivou strukture nalazi se portal NIS-RNP. Procedure kvaliteta, obrasci i zapisi su smešteni u posebnim arhivama koje se nalaze na Web lokacijama na nižem nivou strukture.

„Primenom Microsoft SharePoint Portala 2003 dobili smo krajnje funkcionalno jednostavno i bezbedno upravljanje dokumentima uz znatno povećanje efikasnosti u komunikaciji između zaposlenih“, kaže Ljubomir Petrović, pomoćnik direktora NIS RNP za kvalitet.

U Rafineriji imaju i planove za dalju nadogradnju ovog rešenja. „Implementacijom Windows Right Management Servera u sprezi sa Active Directory bićemo u mogućnosti da na nivou dokumenta kontrolišemo ko isti može da otvori, štampa, izmeni, koliko dugo je dokument moguće koristiti i takođe definisati sigurnost na nivou pojedinačnog dokumenata tako da ih je nemoguće upotrebiti na bilo koji način van RNP“, nastavlja gospodin Petrović, i zaključuje: „Ovo rešenje kao nadogradnja će nam omogućiti ne samo kontrolu dokumentacije Sistema upravljanja kvalitetom već i e-pošte, Excell i PowerPoint dokumenata, tako da će autorizovane osobe unutar Rafinerije moći da koriste tu dokumentaciju na unapred definisan način.“

Više o Microsoftovim proizvodima i uslugama naći ćete na: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji NIS Rafinerija nafte Pančevo, posetite Web lokaciju: www.rnp.rs

Više o preduzeću SAGA d.o.o. Beograd i uslugama koje nudi potražite na Web lokaciji: www.saga.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti