Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Uvođenje informacionog sistema potpuno je automatizovalo radne procese u Okružnom sudu u Beogradu

Studija slučaja kreiranja e-justice rešenja

Poslato: 22. januar 2007.
Okružni sud u Beogradu je jedna od najvećih pravosudnih ustanova u zemlji. Zajedno sa odeljenjem za borbu protiv organizovanog kriminala i većem za ratne zločine, on čini jedan od stubova pravosuđa u Srbiji. Veliki broj predmeta i klijenata je prevazišao mogućnosti prethodnog informacionog sistema i zato je pristupljeno izradi potpuno novog, baziranog na Microsoftovim tehnologijama.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteMEGA - Okruzni sud.doc
453 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Grad i zemlja: Beograd, Srbija

Privredna grana: Pravosuđe

Okružni sud u Beogradu je sa 700 zaposlenih jedna od najvećih pravosudnih ustanova u zemlji. Rad Suda obuhvata 16 opština, 9 opštinskih sudova i oko 1.200.000 stanovnika.

Poslovna situacija

Učesnici projekta definisali su projektni plan razvoja i implementacije rešenja koje bi omogućilo automatizaciju radnih procesa, centralizovano arhiviranje dokumenata, njihovo jednostavno upravljanje i kategorizaciju.

Rešenje

Razvijen u saradnji sa ljudima iz IT odeljenja Okružnog suda, sistem je u potpunosti baziran na Microsoftovim rešenjima koja se smatraju najnaprednijima za ovaj tip informacionih sistema.

Prednosti

Automatizacija poslovnih operacija

Centralizovano arhiviranje dokumenata

Lako upravljanje i kategorizacija dokumenata

Moćan sistem kreiranja izveštaja

Elektronsko zavođenje predmeta

Elektronsko praćenje podataka u vezi sa okrivljenima i njihovim krivičnim delima

Lako nadgledanje postupanja po određenom predmetu

Kreiranje elektronskih kopija dokumenata u odgovarajućim formatima

Nadzor i osvežavanje rasporeda saslušanja i ročišta

Monitoring poseta pritvorenicima

Softver i usluge

Proizvodi:
- Microsoft SQL Server 2000
- Microsoft Windows 2000 Professional
- Windows Server 2003
- Windows XP Professional

Tehnologije:
- Microsoft .NET Framework
- Microsoft Internet Information Services

Partneri

Mega Computer Engineering

**

Pregled preduzeća

Okružni sud u Beogradu, sa oko 700 zaposlenih (od kojih je 120 sudija i oko 70 sudijskih pomoćnika), po području koje pokriva i broju stanovnika na tom području predstavlja jednu od najvećih pravosudnih ustanova u zemlji. Rad Suda obuhvata 16 opština, 9 opštinskih sudova i oko 1.200.000 stanovnika.

Pri Okružnom sudu u Beogradu formirana su dve posebne organizacione jedinice - Posebno odeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala i Veće za ratne zločine. Ova dva entiteta nalaze se u savremeno opremljenoj zgradi nekadašnjeg Vojnog suda u Ustaničkoj ulici.

Poslovni izazov


*
*Korišćenje informacionog sistema u svakodnevnom radu suda umnogome je doprinelo poboljšanju kvaliteta rada i povećanju njegove efikasnosti.*
Siniša Važić
predsednik Okružnog suda u Beogradu
*

Kao deo pomoći pravosuđu Srbije, nemačka Fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit - IRZ), sačinila je kompletan projekat izgradnje informacionog sistema Okružnog suda u Beogradu. Zadatak izrade specijalizovanog softvera za navedeni sistem poveren je Microsoftovom partneru, kompaniji Mega Computer Engineering.

Jedan od ključnih operativnih problema u ovoj pravosudnoj ustanovi bio je nizak nivo automatizacije poslovnih procesa. U nameri da se ovakva situacija prevaziđe, bilo je potrebno razviti i implementirati IT rešenje koje bi omogućilo automatizaciju čuvanja fajlova, integraciju sistema za upravljanje predmetima i dokumentima, kao i uključivanje svih zaposlenih u proces stvaranja e-justice rešenja u navedenim institucijama.

Predstavnici IRZ-a, IT odeljenja Okružnog suda u Beogradu i kompanije Mega Computer Engineering definisali su projektni plan razvoja, implementacije i operacionalizacije rešenja koja bi omogućila automatizaciju radnih procesa, centralizovano arhiviranje dokumenata, njihovo jednostavno upravljanje i kategorizaciju. Informacioni sistem trebalo je osmisliti tako da bude u poziciji da svojim korisnicima obezbedi visokokvalitetne povratne informacije kroz snažnu funkcionalnost kreiranja izveštaja.

Posebna pažnja data je činjenici da sistem barata dokumentima poverljive prirode, što je značilo da se mora obezbediti visok nivo zaštite podataka kojima korisnici pristupaju. Dva osnovna segmenta sistema - modul za upravljanje predmetima i modul za upravljanje dokumentima - morali su da budu u potpunosti integrisani, kako međusobno, tako i unutar čitavog sistema.

Rešenje


*
*Kompanija Mega Computer Engineering, specijalizovana za razvoj integralnih e-government i e-justice sistema, projekat je izvela u Microsoft Solution Frameworku kao preporučenom metodološkom okviru za upravljanje projektima baziranim na Microsoftovim tehnologijama. Razvijen u saradnji sa ljudima iz IT odeljenja Okružnog suda, sistem je u potpunosti baziran na Microsoftovim rešenjima koja se smatraju najnaprednijima za ovaj tip informacionih sistema. Arhitektura rešenja je zasnovana na komponentama i aplikacijama koje se oslanjaju na njih i koje su implementirane u Microsoft .NET okruženju.*
Siniša Važić
predsednik Okružnog suda u Beogradu
*

Uvođenje informacionog sistema obavljeno je u dve etape. Tokom trajanja prve etape, sistem je implementiran u izdvojenoj zgradi Okružnog suda u Ustaničkoj ulici, gde su smeštena posebna odeljenja za ratne zločine i borbu protiv organizovanog kriminala. Kako su oba ova odeljenja formirana 2003. godine, kada je izvršeno i temeljno renoviranje zgrade u kojoj su smeštena i njeno privođenje specifičnim potrebama i funkciji ovih odeljenja, u njoj nije zatečeno nikakvo prethodno informatičko rešenje.

Tokom druge etape implementacije, informacioni sistem uveden je u matičnoj zgradi Okružnog suda u Palati pravde. Proces je edukacijom zaposlenih u pisarnici započet decembra 2005. godine i trajao je oko mesec dana. Tokom tog vremenskog perioda, izvršena je migracija podataka sa starog informacionog rešenja Suda, baziranog na IBM IS/400 mainframe sistemu sa terminalima koji je uveden još 1991. godine i koji je tokom vremena eksploatacije postao usko grlo radnih procesa Suda, zbog svoje nemogućnosti da informatički podrži uvećan obim posla manifestovan kroz usložnjavanje materije predmeta u nadležnosti Suda i njihovog broja. Za vreme migracije, oba sistema - zastareli i novi koji je bio u izradi - radila su paralelno, čime se izbegnuta mogućnost da kontinuitet u radu Suda bude ometen čak i u najkraćem vremenu. Nakon januarskih praznika, zaposleni u Sudu su sledećeg radnog dana na svojim radnim stanicama zatekli isključivo novo rešenje, čime je proces tranzicije bio neosetno okončan.

Jedan od ključnih parametara uspeha uvođenja informacionog sistema bila je intenzivna komunikacija implementatora sa budućim korisnicima, čime je ostvarena optimalna razmena informacija bitnih za razumevanje poslovnih procesa u Sudu i njegovim organizacionim jedinicama. Prilagođavanje informatičkog rešenja korisnicima omogućilo je njegovo momentalno prihvatanje i brzo navikavanje na rad u njemu.

Rešenje je bazirano na Microsoft Windows Serveru 2000/2003, Microsoft Internet Information Services komponenti i Microsoft SQL Serveru 2000, što pravosuđe Srbije stavlja u svetski vrh po pitanju korišćenja savremenih tehnologija. U okviru postupanja posebnih odeljenja Okružnog suda u Beogradu za organizovani kriminal, odnosno za ratne zločine, instalirani su sistemi za prenos audio/video signala u realnom vremenu, odnosno interna televizija (CCTV) kojima pristupaju svi ovlašćeni korisnici informacionog sistema, a koji su takođe podržani Microsoftovom tehnologijom. U planu je da se sistem ove vrste postavi u zgradi Suda u Palati pravde i njegovo povezivanje sa onim lociranim u zgradi u Ustaničkoj, čime će se omogućiti daljinsko praćenje postupaka u sudnicama.

Prednosti poslovanja

Sistem potpuno automatizuje radne procese u pomenutim organima. Neki od tih procesa su upravljanje predmetima, skladištenje podataka o okrivljenima i njihovim krivičnim delima, nadgledanje preduzetih radnji u vezi sa određenim predmetom, kreiranje elektronskih kopija svih dokumenata vezanih za jedan predmet u odgovarajućim formatima fajlova (DOC, PDF, AVI, JPG, MP3 i dr.). Funkcionalnosti nadgledanja i izmena u rasporedima saslušanja i pretresa, kontrole poseta pritvorenicima, snažan sistem za kreiranje izveštaja i mogućnost stvaranja elektronskih kopija dokumenata omogućavaju korisnicima da se u svom poslu oslanjaju isključivo na svoj računar.

Prema rečima Siniše Važića, predsednika Okružnog suda u Beogradu, „korišćenje informacionog sistema u svakodnevnom radu suda umnogome je doprinelo poboljšanju kvaliteta rada i povećanju njegove efikasnosti. Prednosti centralizovanog arhiviranja podataka, elektronskog zavođenja predmeta i elektronskog praćenja podataka u vezi sa okrivljenima olakšavaju rad ne samo sudijama, već i strankama u postupku, ostalim zainteresovanim licima i predstavnicima medija koji na ovaj način lako dolaze do tačnih i potpunih informacija.“

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji Mega Computer Engineering pozovite 011/2832 399 ili posetite Web lokaciju: www.mega.rs

Za više informacija o Okružnom sudu u Beogradu pozovite 011/3601 400 ili posetite Web lokaciju: www.okruznisudbg.rs


©2018 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti