Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Odgovor građaninu za najviše 48 časova

Studija slučaja primenjenog rešenja

Poslato: 26. januar 2007.
Opština Inđija je jedna od najnaprednijih opština u Srbiji, najpre zahvaljujući stvaranju pogodne klime za investicije. U okviru plana strateškog razvoja bila je i reforma lokalne administracije usmerena u pravcu stvaranja elektronskog sistema za komunikaciju sa građanima. Tako je nastao „Sistem 48“ koji omogućava davanje odgovora na najrazličitije komunalne probleme građana u roku od 48 sati, putem bilo kog kanala elektronske komunikacije.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteISV Opština Inđija.doc
456 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Opština Inđija ima oko 53.000 stanovnika, raspoređenih u 11 naseljenih mesta. Prema zvaničnim podacima, ova opština Sremskog okruga, vodeća je u Srbiji po količini greenfield investicija u Republici, u odnosu na veličinu i broj stanovnika.

Poslovna situacija

Pre uvođenja „Sistem 48“, građani su predstavke i žalbe morali da upućuju u pisanoj formi ili da lično dođu u zgradu Opštine Inđija. Tada se javljao fenomen „šetanja“ od jednog do drugog šaltera uz slabu koordinaciju opštinskih službi i javnih preduzeća u vezi sa zahtevima građana.

Rešenje

„Sistem 48“

Prednosti

Efikasnije rešavanje zahteva građana: - dobijanje odgovora o statusu njihovog problema u roku od 48 časova

Upućivanje predstavke na jedinstveno odredište željenim i dostupnim komunikacionim kanalom

Građani ne moraju da dolaze u zgradu Opštine i „šetaju” od šaltera do šaltera

Racionalnije trošenje novca

Lakša kontrola rada javnih preduzeća i opštinskih službi

Bolja koordinacija rada Opštine sa javnim preduzećima, mogućnost kratkoročnog i dugoročnog planiranja, lakše upravljanje budžetom i ušteda

Bolji odnos s građanima i lakše sagledavanje njihovih problema

Formiranje informacione osnove - baze podataka, efikasnija izrada planova i programa za narednu godinu

Softver i usluge

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Internet Information Services (IIS)

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000

Hardver

Server (minimalni zahtevi):
Intel Pentium 4 kompatibilni procesor, 512 MB RAM

Radna stanica (minimalna konfiguracija):
Intel Pentium III kompatibilni procesor na 200 MHz, 64 MB RAM

Partneri

Mega Computer Engineering

**

Pregled preduzeća

Opština Inđija ima 11 naseljenih mesta u kojima živi oko 53.000 stanovnika. Prema zvaničnim podacima, Inđija je vodeća opština u Srbiji po količini tzv. greenfield investicija u Republici u odnosu na veličinu i broj stanovnika. Takav uspeh velikim delom leži u činjenici da je Opštinska uprava, u okviru sveobuhvatne reforme poslovanja, uspela da kreira klimu pogodnu za investitore uz istovremenu izgradnju komunalnih i pratećih sistema, koji funkcionišu kao efikasan javni servis građana.

Poslovni izazov


*
*Informacioni sistem je poboljšao imidž Inđije kao napredne opštine, koja brine o svojim građanima, racionalno raspolaže njihovim novcem i brzo i efikasno rešava njihove životne probleme.*
Goran Ješić
predsednik opštine Inđija
*

Opština Inđija je 2002. godine napravila plan strateškog razvoja u okviru kojeg je značajno mesto zauzimala reforma lokalne administracije, koju su u prethodnom vremenu karakterisale korupcija, sporost u radu, neefikasnost i neposvećenost građanima. Jedna od osnovnih poluga plana optimizacije rada Opštinske uprave bilo je instaliranje integralnog informacionog sistema „Hermes“ kompanije Mega Computer Engineering, koji je Inđiju na velika vrata uveo u svet e-uprave, omogućavajući građanima da lakše i brže rešavaju svoje probleme i dobijaju potrebna dokumenta. U samoj upravi, „Hermes“ je podigao nivo celokupne i individualne efikasnosti u radu službenika i omogućio smanjenje direktnih i indirektnih troškova administracije. Poseban kvalitet implementacije „Hermesa“ bio je u podizanju ukupne informatičke svesti odgovornih u Opštini, ali i građana, što je potom otvorilo vrata uvođenju „Sistema 48“, kao novoj vrsti interakcije između građana i njihove Uprave.

Čelnici Opštine Inđija su se tokom posete Baltimoru, gradu u američkoj saveznoj državi Merilend, upoznali sa posebnim komunalnim informacionim sistemom, koji je svakom građaninu ovog milionskog grada garantovao da će dobiti odgovor na pitanje postavljeno gradskoj Upravi, a u vezi sa nekim komunalnim problemom. „Sistem 48“ ili „CitiStat“, kako mu je naziv u Baltimoru, nastao je kao reakcija tamošnjih čelnika gradske uprave na učestale predstavke građana, slate različitim komunikacionim kanalima i na taj način ih upozoravali na postojanje rupa na saobraćajnicama, što je potom poslužilo kao model za izradu savremenog, višekanalnog informacionog sistema u službi građana.

Uvidevši mogućnost da se praksa i iskustva iz Baltimora prenesu u Inđiju, gradski oci predložili su Mega Computer Engineeringu izradu „Sistema 48“ u ovom sremskom gradu, čime je postao prva urbana celina u Evropi gde je implementiran. Uvođenje sistema se pokazalo komplementarnim s drugim velikim projektom reforme lokalne administracije - kreiranjem Uslužnog centra, čime je tradicionalna prijemna kancelarija Opštine zamenjena novom koncepcijom. Ona podrazumeva da svaki resor delatnosti Opštinske uprave delegira predstavnika zaposlenog u Centru i na licu mesta pravim informacijama pomaže građanima u vezi s pitanjima koja postavljaju Opštini, a koja se tiču određenog resora. Na ovaj način je eliminisan dobro poznat fenomen „šetanja“ građanina od šaltera do šaltera, uzrokovan nepoznavanjem konkretne materije sadržane u zahtevu građanina radniku u prijemnoj kancelariji ili njegovom nespremnošću da se angažuje na rešavanju upita (problema ili zahteva) stranke.

Rešenje


*
*Efikasnijim poslovanjem Opštinske uprave, njenih službi i javnih preduzeća dat je dodatni podstrek investiranju u našu opštinu, tako da mogu da istaknem da nam se uvođenje „Sistema 48“ višestruko isplatilo.*
Goran Ješić
predsednik opštine Inđija
*

„Sistem 48“ je razvila Opština Inđija i kompanija Mega Computer Engineering, vodeća kompanija u Srbiji u oblasti softverskih rešenja za e-upravu. U pitanju je tehničko-organizacioni model kojim se na više nivoa upravlja komunalnim službama i uz čiju pomoć Opština stiče konstantan uvid u rad javnih preduzeća čiji je i osnivač. Sistem pruža mogućnost građanima da se obrate Call centru za žalbe građana telefonskim pozivom operateru ili govornom automatu, SMS porukom, Web formularom na portalu Opštine ili direktnim dolaskom na šalter te ukažu na postojanje bilo kakvog problema iz domena komunalnih nadležnosti.

Po prijemu predstavke građanina, Centar je prosleđuje predstavniku nadležnog resora Opštinske uprave, zaduženom za rešavanje ukazanog problema, odnosno predstavniku nadležnog javnog preduzeća. U roku od najviše 48 časova, građaninu se istim načinom komunikacije koju je koristio za slanje predstavke (osim ličnog dolaska), upućuje odgovor o tome u kakvom je statusu problem na koga se požalio, to jest da li je već otklonjen ili se radi na tome.

Na ovaj način, građani su u prilici da sa Opštinskom upravom komuniciraju u vezi s pitanjima kupovine, prodaje i zakupa placeva, dobijanjem saglasnosti, legalizacijom, naknadama za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, gradskim zelenilom, investicijama, čišćenjem ulica i deponija, prijavama pasa lutalica, održavanjem groblja, odvoženjem smeća, radom zimske službe, putnom infrastrukturom, vodosnabdevanjem i drugim komunalnim pitanjima.

„Sistem 48“ je počeo probno da radi u Opštini Inđija juna 2004. godine, a aktivna eksploatacija se nastavila u septembru iste godine. U početku je u Call centar Opštine Inđija stizalo oko 30 predstavki dnevno, da bi se nakon izvesnog vremena učestalost poziva povećala za više od deset puta. Do danas je pomoću „Sistema 48“ u jedinstvenu bazu podataka primljeno i obrađeno oko 6500 zahteva građana. U Sistem su uključena opštinska javna preduzeća, pojedina odeljenja Opštinske uprave i Kabinet predsednika Opštine Inđija.

Nakon što građanin uputi predstavku bilo kojim načinom komunikacije, ona stiže do operatera Call centra koji je potom pomoću servera preusmerava klijentskoj aplikaciji dispečera one opštinske službe ili javnog preduzeća nadležnog za njeno rešavanje. Njemu se na ovaj način na ekranu momentalno pojavljuje obaveštenje da je pristigao novi upit i da se na njega mora reagovati. Javna preduzeća su sa serverom na kome se nalazi „Sistem 48“, smeštenom u zgradi Skupštine Opštine, povezana stalnom bežičnom Internet vezom, što predstavlja ekonomično i funkcionalno rešenje za brz prenos podataka.

Prednosti poslovanja

Prednosti koje „Sistem 48“ donosi građanima, lokalnoj upravi, javnim preduzećima i celoj opštini Inđija omogućene su fleksibilnošću Sistema, njegovom sposobnošću uspostavljanja pravovremene komunikacije između zainteresovanih strana (stakeholdera) i brzog reagovanja.

Koristi za građane su direktne: efikasnije rešavanje zahteva, dobijanje odgovora o statusu njihovog problema u roku od 48 časova, upućivanje bilo koje predstavke na jedinstveno odredište, željenom i dostupnom komunikacijom, čime je eliminisana potreba za njihovim dolaskom do zgrade Opštine i „šetanjem“ od šaltera do šaltera u potrazi za potrebnim informacijama. Indirektna korist je u činjenici da se zahvaljujući „Sistemu 48“ novac građana troši racionalnije.

Koristi za lokalnu upravu su: lakša kontrola rada javnih preduzeća i opštinskih službi i sačinjavanje kompletnih izveštaja, bolja koordinacija rada Opštine sa javnim preduzećima, mogućnosti kratkoročnog i dugoročnog planiranja, lakše upravljanje budžetom i ušteda novca.

Koristi za javna preduzeća su: bolji, savremeniji i funkcionalniji odnos s građanima, lakše sagledavanje obima problema građana, lakše praćenje rada, formiranje informacione osnove - baze podataka i efikasnija izrada planova i programa za narednu godinu.

Po rečima predsednika Opštine Inđija Gorana Ješića, „Sistem 48“ je od ogromne koristi za celokupnu opštinu: „Takav informacioni sistem je poboljšao imidž Inđije kao napredne opštine, koja brine o svojim građanima, racionalno raspolaže njihovim novcem i brzo i efikasno rešava njihove životne probleme. Efikasnijim poslovanjem Opštinske uprave, njenih službi i javnih preduzeća dat je dodatni podstrek investiranju u našu opštinu, tako da mogu da istaknem da nam se uvođenje „Sistema 48“ višestruko isplatilo.“

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o Opštini Inđija posetite Web lokaciju: www.indjija.net

Za više informacija o preduzeću Mega Computer Engineering pozovite +381 11 2832 399 ili posetite Web lokaciju: www.mega.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti