*
Microsoft*
Results by Bing
Studije slučaja 

Microsoft tehnologije upotrebljene za nagrađivani projekat e-banking rešenja

Studija slučaja e-banking rešenja

Poslato: 26. januar 2007.
Raiffeisen banka je vodeća u Srbiji i jedna od najvećih u regionu jugoistočne Evrope. Vodeća pozicija na tržištu ostvarena je između ostalog i zahvaljujući upotrebi naprednih rešenja u oblasti elektronskog bankarstva. Prvi su ponudili uslugu elektronskog bankarstva fizičkim licima, a konstantno na tržište izbacuju nude nove usluge bazirane na e-bankingu.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteISV RFB ROL.doc
457 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Raiffeisenbank je najveća banka u Srbiji. Za kratko vreme je uspela da kvalitetom usluga i ulaganjem u nove servise i tehnologije stekne veliki broj vernih klijenata, ravnopravno među stanovništvom i privredom.

Poslovna situacija

Usluga elektronskog bankarstva omogućava širenje korisničke baze na mnogo šire područje bez dodatnih ulaganja. Zainteresovanih korisnika je bilo više nego što su kapaciteti banke mogli da procesiraju na adekvatan način, koji donosi zadovoljstvo obema stranama.

Rešenje

Zadovoljstvo korisnika ovim sistemom je veliko, kao i zadovoljstvo banke zbog smanjenih troškova i povećane baze korisnika. Bezbednosti transakcija je na odličnom nivou, bez potrebe za dodatnim ulaganjem od strane korisnika, osim u edukaciju za upotrebu sistema Raiffeisen OnLine.

Prednosti

Povećano zadovoljstvo korisnika u komunikaciji sa bankom Povećano zadovoljstvo korisnika u komunikaciji sa bankom

Banka ima smanjene troškove i ne mora da pokriva ekspoziturama celo područje od interesa

Povećanje baze korisnika usluga banke

Korisnik nema problema da savlada novi sistem

Smanjene provizije na transakcijama obavljenim elektronskim putem

Softver i usluge

Proizvodi
− Microsoft Visual Studio .NET 2002
− Microsoft SQL Server 2000
− Windows Server 2003 Standard Edition

Tehnologije
− Microsoft .NET Framework

Partneri

Saga

**

Pregled preduzeća

Raiffeisenbank Beograd je deo Raiffeisen grupacije finansijskih institucija koje deluju u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope, čije je sedište u Austriji i koja ima preko 53.000 zaposlenih. U Srbiji je započela rad 2000. godine, kao prva inostrana banka posle demokratskih promena. Danas je ona prva banka po ukupnoj bilansnoj aktivi (prema podacima Narodne banke Srbije iz jula 2006. godine) i najveći kreditor domaće privrede i građana.

Takođe, prva je na domaćem tržištu ponudila mnoge napredne usluge, počevši od Visa Virtuon kartice namenjene plaćanju preko Interneta, preko usluge e-bankinga za fizička lica, do prve Visa Revolving kreditne kartice u Srbiji.

Poslovni izazov


*
*Microsoft tehnologije omogućavaju fleksibilnost, sigurnost i mobilnost, a to je ključno za razvijanje sistema elektronskog bankarstva.*
Zlatko Jegdić
direktor Sektora za elektronsko poslovanje,
Saga
*

U situaciji u kojoj bankarski sistem u Srbiji trpi dramatične promene na dnevnom nivou, nepostojanje potpunog razumevanja i prihvatanja elektronskog bankarstva je možda najmanji problem ovog sektora. Širok prostor za delovanje naveo je Raiffeisen banku da pored široke lepeze usluge i proizvoda koje je ponudila domaćem tržištu odluči da razvije i profesionalan sistem elektronskog bankarstva.

Odsustvo čvrsto utemeljenih standarda i neiskustvo korisnika nisu predstavljali lagodnu poziciju za inicijatore ovog projekta. „Nismo imali iskustva, a ni naši korisnici, koji je trebalo da definišu neke zahteve, ga nisu imali“, kaže Gordana Sinobad, šef odeljenja za IT usluge u Raiffeisen banci, i tako možda najbolje ilustruje kakva je situacija bila pre samog započinjanja rada na projektu. „Rad na projektu uvođenja e-bankinga se poklopio sa uvođenjem platnog prometa u banke, tako da je to predstavljalo dodatno opterećenje za naše IT odeljenje“, kaže gospođa Sinobad.

Bilo je potrebno pripremiti rešenje koje bi trebalo da olakša corporate i retail klijentima pristup svim servisima banke, jer to je i svrha postojanja elektronskog bankarstva. Pošto banka nije imala dovoljan broj ekspozitura na teritoriji Srbije, ovim putem je trebalo omogućiti jednom broju klijenata da mogu ipak da posluju sa bankom bez nekih većih problema i prepreka.

Rešenje

Projekat RaiffeisenOnLine (ROL) omogućio je klijentima banke da na brz, efikasan i pouzdan način pristupe sistemu bankarskog elektronskog poslovanja, koji preko Interneta omogućava pristup svim informacijama koje se tiču njihovih računa u banci. Ovaj servis korisniku omogućava obavljanje i pregled svih finansijskih transakcija u platnom prometu, nezavisno od radnog vremena banke.

„Želeli smo da izbegnemo što više održavanja na strani korisnika, a to je jedino bilo moguće ako nemate instalaciju klijentskog softvera kod korisnika. Zato se ovaj projekat zasniva na upotrebi Interneta, bez potrebe za bilo kakvom intervencijom na strani korisnika. Jedino što može da bude problem je sama brzina konekcije na Internet kod korisnika“, kaže Slavoljub Rakić, šef Odeljenja podrške elektronskim kanalima prodaje u Raiffeisen banci.

Ova aplikacija je dorađivana posle zvaničnog lansiranja, a nova, poboljšana verzija tog sistema sada je instalirana u 14 banaka u Srbiji. Raiffeisen banka je pred inženjere firme Saga postavila i zadatak kreiranja više kanala komunikacije klijenata sa e-banking aplikacijom. Osim preko Interneta, stanje računa, nedospele obaveze i slični podaci se mogu dobiti i putem e-mail-a, faksa, SMS-a, kao i preko Call center-a Raiffeisen banke.

Objašnjavajući kako je urađen zamišljeni projekat, Zlatko Jegdić, direktor Sektora za elektronsko poslovanje u Sagi, kaže: „U ovom projektu sve do core sloja upotrebljene su Microsoft tehnologije. Veći deo aplikacije je rađen u Visual Basicu, dok je deo okrenut ka pristupnim tačkama rađen u .NET tehnologiji. Usluge koje se iniciraju od strane sistema se iniciraju putem Notification Service-a i prenose se klijentu preko Microsoft Que“.

Prednosti poslovanja

Projekat Raiffeisen OnLine naišao je na odlične reakcije među klijentima banke. Čelni ljudi u banci kažu da su, prateći dešavanja u zemljama u okruženju, imali određena očekivanja vezana za procenat transakcija obavljenih preko kreiranog e-banking sistema. Budući da su okolnosti (pre svega, zakonske regulative) u tim zemljama slične kao kod nas, očekivalo se da će i procenti biti, manje-više, u istoj ravni.


*
*Želeli smo da izbegnemo što više održavanja na strani korisnika, a to je jedino bilo moguće ako nemate instalaciju klijentskog softvera kod korisnika. Zato se ovaj projekat zasniva na upotrebi Interneta, bez potrebe za bilo kakvom intervencijom na strani korisnika.*
Slavoljub Rakić
šef Odeljenja podrške elektronskim kanalima prodaje,
Raiffeisen banka
*

„U Bosni je procenat obavljenih poslova putem e-bankinga oko 10 odsto, dok je u Hrvatskoj taj procenat negde oko 15 odsto. U Srbiji, međutim, taj procenat iznosi čak 35 odsto i predstavlja pravo iznenađenje za sve nas“, kaže Gordana Sinobad.

Ovako veliki broj korisnika koji putem e-bankinga obavljaju svoje bankarske poslove može se bar donekle objasniti činjenicom da su u banci uložili dosta truda i vremena u edukaciju svojih korisnika. Kada je reč o snalaženju korisnika u aplikaciji i u razumevanju funkcija, klijenti nemaju nikakvih primedbi, a najčešći zahtevi se tiču novih funkcionalnosti.

Saga važi za kompaniju sa najbogatijim iskustvom u uspostavljanju multikanalnih platformi za obavljanje sigurnosnih transakcija, a već je bila angažovana kao sistem integrator u Raiffeisen banci. Ono što ih je dalje preporučilo za ovaj projekat je poznavanje lokalnog bankarskog sistema.

Da se radi o vrhunskoj bankarskoj usluzi svedoče i nagrade koje je Raiffeisen bankarska grupa dobila upravo za Internet usluge koje pruža svojim klijentima. Visoko renomirani žiri časopisa „Global Finance“, u čijem sastavu su bili stručnjaci za Internet bankarstvo iz kompanija Deloitte & Touche, IBM Global Services, KPMG Consulting, Logica, MeridianGS i Tata Infotech, je Internet usluge koje je pružala Raiffeisen grupa u 2002. godini nagradio čak sa 12 nagrada. Među njima je prestižno priznanje za "Najbolju Internet banku za poslove sa privredom/institucijama u Evropi" ("Best Corporate/lnstitutional Internet Bank in Europe") i "Najbolje integrisan korisnički Internet portal u Evropi" ("Best Consumer Integrated Site in Europe").

Za klijente ROL sistema prednosti su očigledne. Pored uštede u vremenu i novcu koji se troše prilikom odlaska na šaltere banke, kada se nalozi za plaćanje daju u papirnoj formi, preduzeća mogu da računaju i na znatno niže provizije prilikom plaćanja putem ROL-a u odnosu na plaćanja putem papirnih naloga. Što se banaka tiče, e-banking omogućava pristup banci 24 časa dnevno, 365 dana u godini, i to na elegantan i komforan način. Takođe, uz pomoć Interneta banka može da pokrije znatno veći geografski prostor, ne otvarajući nove ekspoziture.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama, pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o Raiffeisen Bank pozovite +381 11 3202 100 posetite Web lokaciju: www.raiffeisenbank.rs

Za više informacija o proizvodima i uslugama koje nudi preduzeće SAGA pozovite +381 11 3108 500 ili posetite Web lokaciju: www.saga.rs


©2014 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti