Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Naplata parkiranja poboljšana nakon uvođenja SMS servisa razvijenog na Microsoft platformi

Poslato: 28. jul 2011.
U gradu Banja Luci oko 80.000 vozila svakodnevno kruži ulicama i traži slobodno parking mesto u ovom administrativnom centru sa čak 350.000 stanovnika. Kako bi obezbedili veći stepen udobnosti korišćenja usluga i rasteretili uže gradsko jezgro, gradske vlasti su odlučile da nadograde postojeći sistem kontrole i naplate parkiranja sistemom koji se bazira na upotrebi SMS poruka. Za realizaciju ovog sistema izabrano je rešenje SMS4Parking kompanije PSC, u potpunosti bazirano na Microsoft-ovim proizvodima i tehnologijama, a ceo projekat je realizovan za rekordna dva meseca. Uvećanje prihoda od parkiranja i kazni od čak 40% je uvećalo i prihode grada, tako da je su troškovi uvođenja pokriveni nakon samo pet meseci. Sa druge strane, značajno je uvećano zadovoljstvo građana, korisnika parking mesta, među kojima je čak 2/3 pozitivno ocenilo uvođenje novog sistema za naplatu i kontrolu parkiranja uz pomoć SMS poruka.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteSMS4Parking.docx
1,04 MB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika


Država:
Bosna i Hercegovina

Korisnik:
Grad Banja Luka

Delatnost:
Komunalne usluge

Banja Luka je sa 350.000 stanovnika drugi po veličini grad u Bosni i Hercegovini i administrativni centar Republike Srpske. 2002. godine u sklopu Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja Administrativne službe Grada Banja Luke formiran je Odsek zadužen za upravljanje parkinzima i garažama, kojem je glavni zadatak bio da reši problem parkiranja u centru Banja Luke, u kojem se kreće oko 50.000 registrovanih vozila građana Banja Luke, kao i oko 30.000 vozila koja dnevno dolaze u ovaj administrativni centar. Ovaj odsek danas broji oko 50 zaposlenih koji kontrolišu ukupno 3040 parking mesta u centralnoj zoni Banja Luke.

Softver i usluge

Microsoft Office 2003

Microsoft SQL Server

Microsoft Server 2003

Microsoft Mobile 6.1

Windows XP Professional

Internet Information Services

Microsoft .NET Framework

Partneri

PSC

**

Pregled preduzeća

Banja Luka je sa 350.000 stanovnika drugi po veličini grad u Bosni i Hercegovini i administrativni centar Republike Srpske. 2002. godine u sklopu Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja Administrativne službe Grada Banja Luke formiran je Odsek zadužen za upravljanje parkinzima i garažama, kojem je glavni zadatak bio da reši problem parkiranja u centru Banja Luke, u kojem se kreće oko 50.000 registrovanih vozila građana Banja Luke, kao i oko 30.000 vozila koja dnevno dolaze u ovaj administrativni centar. Ovaj odsek danas broji oko 50 zaposlenih koji kontrolišu ukupno 3040 parking mesta u centralnoj zoni Banja Luke.

Poslovni izazov


*
*Nakon uvođenja novog sistema naplate parkiranja značajno je porasla efikasnost rada naših terenskih kontrolora, pa je tako tokom 2010. godine izdato za 41% više naloga za blokiranje vozila.*
Branimir Papić
šef Odsjeka za parking i garaže
Grad Banja Luka
*

Sa 350.000 stanovnika grad Banja Luka predstavlja kompleksnu urbanu sredinu, u kojoj jedan od najvećih izazova predstavlja rešavanje problema parkiranja u užem gradskom jezgru. Zato je još 2002. godine formiran odsek gradske uprave zadužen za upravljanje parkinzima i garažama, sa namerom da se reši problem parkiranja u centru Banja Luke, u kojem se kreće oko 50.000 registrovanih vozila građana Banja Luke, kao i oko 30.000 vozila koja dnevno dolaze u ovaj administrativni centar.

Još od samih početaka rada službe za kontrolu i naplatu parkiranja korišćene su savremene tehnologije u vidu međusobno umreženih parking automata, pa je ručna naplata ukinuta još 2007. godine. „Ipak, ni 89 automata za naplatu parkiranja nije bilo dovoljno za efikasno opsluživanje ukupno 3040 parking mesta kojima mi upravljamo, i koja kontroliše tim od 30 zaposlenih“, kaže Branimir Papić, šef Odsjeka za parking i garaže gradske uprave Banja Luke.

Parking karte koje su na ovim automatima kupovali građani su stajale vidno istaknute sa unutrašnje strane vetrobrana, a u slučaju isteka vremena ili neplaćanja parkiranja po nalogu komunalnog policajca vršila se blokada vozila specijalnom napravom tzv. lisicama.

„Korisnici su se najčešće žalili na nemogućnost plaćanja parking karte u momentu kada su morali platiti produženje parkiranja, a bili su sprečeni zbog posla ili sastanka. To je bio glavni razlog za nadogradnju postojećeg sistema naplate putem parking automata i uvođenje modernog sistema naplate parkiranja putem SMS poruka“, objašnjava Papić.

Na tenderu raspisanom 2010. godine, u konkurenciji rešenja baziranih na tehnologijama kompanija Oracle i Microsoft, pobedilo je rešenje SMS4Parking kompanije PSC, koje je ponuđeno u partnerstvu sa lokalnim telekomunikacionim provajderom, kompanijom m:tel. SMS4Parking je u potpunosti razvijen na Microsoft-ovoj platformi, i koristi ključne Microsoft-ove proizvode, a odluci grada Banja Luke da izabere baš ovo rešenje je doprinela i činjenica da je informacioni sistem grada Banja Luke baziran na Microsoft-ovim tehnologijama i proizvodima.

Rešenje

SMS4Parking je zaokruženo rešenje za naplatu i kontrolu parkiranja bazirano na Microsoft .NET tehnologiji i principu servisa, koje koristi mobilnu telefoniju i SMS poruke kao moderna i efikasna sredstva komunikacije. Jedna od glavnih prednosti ovog rešenja je mala investicija u uvođenje sistema u gradove svih veličina, kao i mogućnost brzog puštanja sistema u rad, zahvaljujući centralizovanom sistemu koji se nalazi u data centru kompanije PSC, dok se na lokaciji korisnika nalazi samo oprema koja ubrzava i olakšava komunikaciju sa centralnim serverom. Tako je u slučaju grada Banja Luke od potpisivanja ugovora pa do puštanja u rad prošlo samo dva meseca, a investicija je otplaćena za oko pet meseci.

„Za upravljanje SMS porukama koristi se PSC-ov SMS Premium Centar, koji prima, obrađuje i prosleđuje informacije o izvršenim plaćanjima parkiranja uz pomoć SMS poruka, i ima stalnu komunikaciju sa serverom koji se nalazi kod korisnika. U centru sistema kao i na lokacijama korisnika su serveri sa Windows Server operativnim sistemima, a za upravljanje bazama podataka se koristi SQL Server. Za kontrolu plaćanja parkiranja na terenu se koriste ručni GPRS terminali sa Windows Mobile 6.1 operativnim sistemom, uz pomoć kojih kontrolori u realnom vremenu mogu proveriti stanje za bilo koje parkirano vozilo“, objašnjava Vladimir Džodžo, direktor PSC-a.

Prednosti poslovanja

„Mi sada možemo u svakom trenutku da utvrdimo za svako parkirano vozilo da li je platilo parkiranje, kada ističe period za koji je parkiranje plaćeno, i ako je vreme isteklo ili parking uopšte nije plaćen primenimo meru blokade vozila, čime je naplata potpuno osigurana“, kaže Branimir Papić, šef Odsjeka za parking i garaže gradske uprave Banja Luke.

Nakon uvođenja novog sistema naplate parkiranja značajno je porasla efikasnost rada naših terenskih kontrolora, pa je tako tokom 2010. godine izdato za 41% više naloga za blokiranje vozila, dok smo tokom 2011. godine primetili trend smanjenja broja blokada, što znači da su se korisnici parking mesta u Banja Luci disciplinovali zahvaljujući ovom sistemu.

„Smanjeni su troškovi održavanja parking automata, naročito kada je u pitanju potrošnja papira, a korisnici mesečno pošalju oko 60.000 SMS poruka, što donosi dodatne prihode našem odseku koje klasičnim sistemom naplate možda ne bismo ostvarili“, ističe Papić, i zaključuje: „Sa druge strane, i korisnici su zadovoljni, što je dokazala i nedavna anketa u kojoj se čak 66,7% korisnika pozitivno izjasnilo o novom sistemu naplate parkiranja. Zato smo i mi sa zadovoljstvom preporučili ovo rešenje i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini koji imaju slične probleme sa parkiranje koje je i Banja Luka imala pre uvođenja rešenja SMS4Parking.“

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/serbia

Za više informacija o upravi Grada Banja Luka posetite Web lokaciju: www.banjaluka.rs.ba

Za više informacija o proizvodima i uslugama kompanije PSC posetite Web lokaciju: www.psc.rs

Preuzmite video zapis studije slučaja:  52,6 MB


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti