Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

IT podrška borbi protiv organizovanog kriminala i ratnih zločina

Poslato: 18. maj 2006.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteISV Specijalni sud.doc
452 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Okružnog suda za postupanje u predmetima krivičnih dela organizovanog kriminala, Posebno odeljenje Okružnog suda u Beogradu za obavljanje administrativno-tehničkih poslova, poslova vezanih za zaštitu svedoka i oštećenih i obezbeđenje uslova za primenu procesnih odredaba Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, Tužilaštvo za ratne zločine i Posebno odeljenje Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu za suzbijanje organizovanog kriminala (Specijalno tužilaštvo) su nove organizacione jedinice beogradskog Okružnog suda i Okružnog javnog tužilaštva smeštene u posebnoj zgradi u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

Poslovna situacija

Pre uvođenja informacionog sistema nije postojalo nikakvo informatičko rešenje. Učesnici projekta definisali su projektni plan implementacije, razvoja i uvođenja rešenja koje bi omogućilo automatizaciju radnih procesa, centralizovano arhiviranje dokumenata, njihovo jednostavno upravljanje i kategorizaciju.

Rešenje

Informacioni sistem Posebnih odeljenja Okružnog suda i Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu (u široj javnosti poznat kao „Specijalni sud“)

Prednosti

Automatizacija poslovnih operacija

Centralizovano arhiviranje dokumenata

Upravljanje i kategorizacija dokumenata

Sistem kreiranja izveštaja

Elektronsko zavođenje predmeta

Elektronsko praćenje podataka u vezi sa okrivljenima i njihovim krivičnim delima

Nadgledanje postupanja po određenom predmetu

Kreiranje elektronskih kopija dokumenata u odgovarajućim formatima

Nadzor i osvežavanje rasporeda saslušanja i ročišta

Praćenje poseta pritvorenicima

Softver i usluge

Microsoft Windows Server 2000/2003

Microsoft Internet Information Services (IIS)

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Windows XP/2000

Microsoft Office 2003/XP

Hardver

Server
(minimalni zahtevi):
Intel Pentium IV kompatibilan procesor, 512 MB RAM memorije

Radna stanica
(minimalna konfiguracija):
Intel Pentium III kompatibilan procesor 200 MHz, 64 MB RAM memorije

Partneri

Mega Computer Engineering

**

Pregled preduzeća

Sektor za informacione tehnologije Ministarstva pravde Republike Srbije nadležno je za razvoj i uvođenje Pravosudnog informacionog sistema Srbije (PRISS) koji obuhvata sve institucije domaćeg pravosuđa - Vrhovni sud, Apelacione, Okružne i Opštinske sudove, Trgovinske sudove i Sudove za prekršaje, javna tužilaštva i ustanove Uprave za izvršenje zavodskih sankcija. Sektor je zadužen i za implementaciju informacionih tehnologija u cilju poboljšanja organizacije i načina rada Ministarstva pravde, odnosno za informatizaciju administrativnih poslova u koje spada i upravljanje Pravosudnim informacionim sistemom Srbije.

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Okružnog suda za postupanje u predmetima krivičnih dela organizovanog kriminala, Posebno odeljenje Okružnog suda u Beogradu za obavljanje administrativno-tehničkih poslova, poslova vezanih za zaštitu svedoka i oštećenih i obezbeđenje uslova za primenu procesnih odredbi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, Tužilaštvo za ratne zločine i Posebno odeljenje Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu za suzbijanje organizovanog kriminala (Specijalno tužilaštvo) su nove organizacione jedinice beogradskog Okružnog suda i Okružnog javnog tužilaštva koje su smeštene u posebnoj zgradi u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

Poslovni izazov

Kao deo pomoći USAID-a reformi pravosuđa u Srbiji, Ministarstvo pravde je, zajedno sa ovom agencijom Vlade SAD, zaduženom za implementaciju projekta i uz tehničku pomoć National Center for State Courts (NCSC), sačinilo projekat izgradnje informacionog sistema za sve organizacione jedinice smeštene u navedenom objektu. Deo procedure projekta razvoja informacionih sistema za posebna odeljenja Okružnog suda i javnog tužilaštva u Beogradu bilo je i kreiranje specijalizovanog softvera. Taj zadatak je poveren Microsoftovom partneru, preduzeću Mega Computer Engineering.


*
*Mogućnost stvaranja elektronskih kopija dokumenata, priprema i izmena rasporeda suđenja, kontrola poseta pritvorenicima kao i kreiranje izveštaja uz pomoć računara u velikoj meri olakšavaju postupanje i povećavaju efikasnost sudija, tužilaca i advokata u svim predmetima koji se vode u ovom sudu.*
Šef pisarnice,
Posebno odeljenje Okružnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala u Beogradu
*

U posebnim odeljenjima Okružnog suda i Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu, kao i u pravosudnim institucijama uopšteno, jedan od ključnih problema bio je nizak nivo automatizacije poslovnih procesa. U nameri da se ovakva situacija prevaziđe, bilo je potrebno razviti, implementirati i optimizovati IT rešenje koje bi omogućilo automatizaciju čuvanja datoteka, integraciju sistema za upravljanje predmetima i dokumentima, kao i uključivanje svih zaposlenih u proces stvaranja e-justice rešenja u navedenim institucijama.

Prvi zadatak za NCSC, Ministarstvo pravde i stručni tim Okružnog suda u Beogradu bio je definisanje projektnog plana implementacije, razvoja i uvođenja rešenja koja bi omogućila automatizaciju radnih procesa, centralizovano arhiviranje dokumenata, njihovo jednostavno upravljanje i kategorizaciju. Informacioni sistem je trebalo osmisliti tako da bude u poziciji da svojim korisnicima obezbedi visokokvalitetne povratne informacije kroz snažnu funkcionalnost kreiranja izveštaja. Posebna pažnja posvećena je činjenici da sistem upravlja dokumentima poverljive prirode, što je značilo da se mora obezbediti visok nivo zaštite podataka kojima korisnici pristupaju. Dva osnovna segmenta sistema - modul za upravljanje predmetima i modul za upravljanje dokumentima - morali su da budu u potpunosti integrisani, kako međusobno, tako i unutar čitavog sistema.

Rešenje

Preduzeće Mega Computer Engineering je izvelo projekat pomoću Microsoft Solution Frameworka kao preporučenog metodološkog okvira za upravljanje IT projektima. Sistem je razvijen u saradnji sa informatičarima IT odeljenja Okružnog suda u Beogradu i u potpunosti je zasnovano na Microsoftovim rešenjima. Arhitektura rešenja je zasnovana na komponentama i aplikacijama koje se oslanjaju na njih i koje su implementirane u Microsoft .NET okruženju.

Prednosti poslovanja

Sistem potpuno automatizuje radne procese u pomenutim entitetima. Neki od tih procesa su upravljanje predmetima, skladištenje podataka o okrivljenima i njihovim krivičnim delima, nadgledanje preduzetih radnji u vezi sa određenim predmetom, kreiranje elektronskih kopija svih dokumenata vezanih za jedan predmet u odgovarajućim formatima datoteka ( DOC, PDF, AVI, JPG, MP3 i dr.). „Mogućnost stvaranja elektronskih kopija dokumenata, priprema i izmena rasporeda suđenja, kontrola poseta pritvorenicima kao i kreiranje izveštaja uz pomoć računara u velikoj meri olakšavaju postupanje i povećavaju efikasnost sudija, tužilaca i advokata u svim predmetima koji se vode u ovom sudu“, kaže Šef pisarnice Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu za borbu protiv organizovanog kriminala.

Rešenje je oslonjeno na Microsoft Windows Server 2000/2003, Microsoft IIS i Microsoft SQL Server 2000, što pravosuđu Srbije omogućava korišćenje savremenih tehnologija. U okviru postupanja posebnih odeljenja Okružnog suda u Beogradu za organizovani kriminal, odnosno za ratne zločine, instalirani su audio/video sistemi kojima pristupaju svi ovlašćeni korisnici informacionog sistema, čime su do punog izražaja iskorišćene najnaprednije Microsoftove tehnologije.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o organizaciji National Center for State Courts  (NCSC) posetite Web lokaciju: http://www.ncsconline.org

Za više informacija o Ministarstvu pravde Republike Srbije, posetite Web lokaciju: http://www.mpravde.gov.rs

Za više informacija o proizvodima i uslugama koje nudi preduzeće Mega Computer Engineering posetite Web lokaciju: http://www.mega.rs


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti