Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Dynamics NAV unapredio poslovanje regionalne kompanije sa preko 60 prodajnih lokacija

Poslato: 9. jun 2011.
Stylos Group čini 12 preduzeća koja posluju na tržištima Srbije i regiona. Prodajna mreža uključuje preko 60 maloprodajnih i veleprodajnih objekata, u kojima se prodaju proizvodi preko 75 različitih brendova kancelarijskog materijala, poslovne i putne galanterije. Zahvaljujući uvođenju informacionog sistema baziranom na Microsoft Dynamics NAV-u i integraciji dodatnog rešenja LS Retail, Stylos Group je uspeo da unapredi poslovanje i ubrza poslovne procese i komunikaciju sa klijentima i dobavljačima. Glomazni i spori procesi nabavke i magacinskog poslovanja su sada automatizovani, sve promene se trenutno vide u sistemu, čime je mogućnost greške svedena na minimum. Menadžeri sada mogu u svakom trenutku da vide ažurno stanje zaliha, prodajne rezultate, kartice kupaca i sve ostale bitne parametre poslovanja.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteAdacta - Stylos.docx
1,06 MB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Kompanija Stylos osnovana je 1991. godine u Novom Sadu, i danas je Stylos Group uspešan poslovni sistem sastavljen od 12 preduzeća koja posluju na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kroz mrežu od preko 60 maloprodajnih i veleprodajnih objekata. Vremenom je Stylos Group izrastao u regionalnog lidera na tržištu kancelarijskog i školskog materijala, biro-opreme, te poslovne i putne galanterije. Pored toga, Stylos Group je prepoznatljivo ime u izdavačkoj delatnosti, i sinonim za kvalitet i dizajn u štamparskoj delatnosti i proizvodnji ambalaže.

Poslovna situacija

Kompleksnost poslovnog sistema Stylos se najlakše ogleda u činjenici da je ova kompanija generalni zastupnik i ovlašćeni distributer za preko 40 brendova kancelarijskog materijala i nameštaja, kao i da poseduje prodajnu mrežu koja uključuje 20 veleprodajnih, 50 maloprodajnih i osam Cash&Carry objekata. Stylos je koristio samostalno razvijen informacioni sistem, koji nije uspevao da na pravi način zadovolji potrebe povećanog obima poslovanja.

Rešenje

Pošto je sagledao sve kriterijume i rešenja raspoloživa na tržištu, Stylos se odlučio za Microsoft Dynamics NAV uz dodatak aplikacije za maloprodaju LS Retail, a nakon sprovedenog tendera za kompleksan proces implementacije ovog rešenja odabran je vodeći Microsoft Dynamics partner u regionu, kompanija Adacta.

Softver i usluge

Microsoft Dynamics NAV

LS Retail

LS POS

Partneri

Adacta

**

Pregled preduzeća

Kompanija Stylos osnovana je 1991. godine u Novom Sadu, i danas je Stylos Group uspešan poslovni sistem sastavljen od 12 preduzeća koja posluju na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kroz mrežu od preko 60 maloprodajnih i veleprodajnih objekata. Vremenom je Stylos Group izrastao u regionalnog lidera na tržištu kancelarijskog i školskog materijala, biro-opreme, te poslovne i putne galanterije. Pored toga, Stylos Group je prepoznatljivo ime u izdavačkoj delatnosti, i sinonim za kvalitet i dizajn u štamparskoj delatnosti i proizvodnji ambalaže.

Poslovni izazov

Kompleksnost poslovnog sistema Stylos se najlakše ogleda u činjenici da je ova kompanija generalni zastupnik i ovlašćeni distributer za preko 40 brendova kancelarijskog materijala i nameštaja, kao i da poseduje prodajnu mrežu koja uključuje 20 veleprodajnih, 50 maloprodajnih i osam Cash&Carry objekata. Stylos je koristio samostalno razvijen informacioni sistem, koji nije uspevao da na pravi način zadovolji potrebe povećanog obima poslovanja. Novo rešenje je stoga moralo da na efikasan način obuhvati sve oblasti rada Stylos grupe: veleprodaju, maloprodaju, kao i komisionu prodaju i u domenu maloprodaje i u veleprodaji. Ne treba zaboraviti i Cash&Carry objekte, servis, zajedničke službe kao što su kadrovska evidencija i obračun zarada, te druge poslovne aspekte specifične za Stylos. Istovremeno je bilo neophodno da se omogući efikasan rad više stotina korisnika lociranih širom Srbije, kao i neometan rad više od 40 maloprodaja u uslovima prekida Internet veza. Povrh svega, zahtev je bio da rešenje bude potpuno integrisano, i da se svi podaci nalaze u jednoj aplikaciji.

Rešenje

Pošto je sagledao sve kriterijume i rešenja raspoloživa na tržištu, Stylos se odlučio za Microsoft Dynamics NAV uz dodatak aplikacije za maloprodaju LS Retail, a nakon sprovedenog tendera za kompleksan proces implementacije ovog rešenja odabran je vodeći Microsoft Dynamics partner u regionu, kompanija Adacta. Od pokretanja projekta u implementaciju je bio uključen i IT sektor kompanije Stylos, što je bila odluka koja je omogućila da nakon završetka implementacije oni preuzmu na sebe posao dodatne obuke zaposlenih, te da predstavljaju prvu liniju podrške za rad krajnjih korisnika. Zbog donekle problematične infrastrukture na lokacijama pojedinih maloprodajnih objekata, kao i prirode načina rada maloprodajnih lanaca, rešenje je projektovano tako da svaki objekat ima sopstvenu bazu koja se u realnom vremenu sinhronizuje s centralnom. To omogućava da se radi sa ažurnim podacima, ali i da se u situaciji kada nema širokopojasne veze poslovanje neometano odvija.

LS Retail, proizvod istoimene islandske softverske kuće koji je do sada implementiran u preko 1.400 kompanija širom sveta, potpuno je integrisan u implementirani Dynamics NAV, što je donelo brojne prednosti, npr. da se transakcije na jednostavan način prate od prodaje do glavne knjige. Većina funkcija ovog rešenja dostupna je i u centrali kompanije i u prodajnim objektima, a moguće je definisati nekoliko različitih cenovnika za iste artikle, kao i obračun posebnih pogodnosti, poput popusta na količinu ili loyalty kartica. Uz LS Retail je instaliran i LS POS, softver koji je takođe integrisan sa Dynamics NAV-om. Podaci o prodaji se u njega mogu unositi preko tastature ili ekrana osetljivog na dodir, a LS POS je potpuno lokalizovan i usklađen sa važećim propisima.

Prednosti poslovanja


*
*Najveću korist predstavlja centralizacija podataka i omogućavanje uvida u trenutno stanje sistema u celini i svih njegovih delova.*
Velibor Mijačević
menadžer IT sektora
Stylos Group
*

Zahvaljujući Microsoft Dynamics NAV-u, koji sve poslovne procese integriše u jednu aplikaciju, nakon knjiženja prodaje efekti su odmah vidljivi i u finansijskim bilansima, tako što su ažurirana stanja na kontima i obaveze kupaca, a u magacinu su ažurirane zalihe prodate robe. Takav pristup značajno olakšava rad i ubrzava poslovne procese. Ostvarena je i kontrola pristupa osetljivim podacima, pa je tako sada moguće na jednostavan način odrediti koje podatke i koje procedure određeni korisnik može da vidi i sa kojima može da radi. Opcija koja je bila veoma važna u ovoj implementaciji, zbog velikog broja inostranih dobavljača, jeste mogućnost praćenja celokupnog poslovanja u dodatnoj valuti i mogućnost izveštavanja u njoj.

LS Retail je pružio mogućnost da se sva podešavanja izvrše na nivou sistema, te da se parametri automatski prebacuju na lokalne instalacije. S obzirom da se Stylos-ovi prodajni objekti nalaze širom Srbije omogućeno je da svaki od njih ima sopstveni cenovnik, te da samostalno definiše popuste i kampanje. Korisnicima sistema posao je utoliko olakšan što se cene određuju na nivou sistema, a nivelacije se automatski knjiže u prodavnicama. Pored toga, automatizovani su i procesi vraćanja komisionaru, knjiženja promena cena prilikom prenosa, popisi, knjiženje škarta, vođenje KEPU knjige, itd.

Kao ilustrator dobre integrisanosti novog sistema najbolje može da posluži proces nabavke. Maloprodaja šalje trebovanje u centralni magacin za konkretan artikl. Magacioner u centralnom magacinu ima na raspolaganju dve opcije: ako taj artikl ima na stanju, on knjiži prenos na maloprodaju, a ako artikla nema prenosi trebovanje na drugi magacin ili kreira zahtev za nabavku nedostajućeg artikla. Ono što je posebna prednost je što se šifra artikla unosi samo jednom, a ostali koraci se odvijaju automatski.

„Najveću korist predstavlja centralizacija podataka i omogućavanje uvida u trenutno stanje sistema u celini i svih njegovih delova“, kaže Velibor Mijačević, menadžer IT sektora u Stylos Group-u. Sve transakcije se mogu pratiti od momenta prodaje, odnosno nabavke, pa sve do glavne knjige. „Na osnovu dostupnosti podataka i širokog dijapazona izveštaja u samom ERP-u poslovno odlučivanje je podignuto na viši nivo, a postavljena je i dobra osnova za korišćenje dodatnih alata za poslovno izveštavanje“, dodaje Mijačević.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama pozovite 0700 300 300 ili posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/serbia

Za više informacija o kompaniji Stylos posetite Web lokaciju: www.stylos.rs

Za više informacija o proizvodima i uslugama kompanije Adacta posetite Web lokaciju: www.adacta.rs


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti