Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Slatka vizija kroz MBS Navision

Poslato: 27. januar 2006.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteNavision Sweet Vision.doc
480 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Preduzeće Sweet Vision d.o.o. se bavi proizvodnjom, prodajom i distribucijom konditorskih proizvoda. Osnovano je sa vizijom da pomoću znanja i kvaliteta zaposlenih i najnovijih i najboljih tehnologija u svim segmentima poslovanja izraste u uspešnu i cenjenu kompaniju.

Poslovna situacija

Posle definisanja i analize poslovne logike definisani su i osnovni kriterijumi za izbor ERP rešenja. Trebalo je da to bude softver prilagođen trenutnim potrebama preduzeća, ali i skalabilan i nadogradiv, tako da može da isprati njegov budući razvoj i rast.

Rešenje

Microsoft Navision 3.60

Prednosti

Integrisanost svih poslovnih procesa

Strateško upravljanje i planiranje preduzećem

Kvalitetno analiziranje, planiranje i upravljanje procesima

Svetski standard u oblasti Informacionih sistema, Računovodstva i drugih funkcija

Realizovane funkcionalnosti sadrže poslovnu logiku kao kod savremenih preduzeća

Smanjenje mogućih grešaka u obavljanju poslovnih aktivnosti

Povećanje produktivnosti i kvaliteta poslovnih procesa

Kvalitetna podrška odlučivanju

Smanjenje troškova (radne snage, IT troškova i drugo)

Brze i tačne informacije u svakom trenutku

Bolje upravljanje odnosima sa poslovnim partnerima

Softver i usluge

Windows Server 2003

Exchange Server

ISA Server

Microsoft Windows XP Professional

Office XP Professional

Partneri

ADACTA EXECOM d.o.o.

**

Pregled preduzeća

Preduzeće Sweet Vision d.o.o. se bavi proizvodnjom, prodajom i distribucijom konditorskih proizvoda. Osnovano je sa vizijom da pomoću znanja i kvaliteta zaposlenih i najnovijih i najboljih tehnologija u svim segmentima poslovanja izraste u uspešnu i cenjenu kompaniju. Vlasnici i menadžment preduzeća od početka su shvatali značaj integralnog informacionog sistema za efikasno poslovanje, te su za njega predvideli dovoljna sredstva, a kao potrebama preduzeća najemanentnije ERP rešenje izabrali Microsoft Business Solutions – Navision.

Sweet Vision je mlado preduzeće. Osnovano je krajem aprila prošle godine, a početkom aprila 2005. počela je sa proizvodnjom i prodajom izbacivši svoj prvi proizvod pod imenom „Mister flips“ – flips sa kikirikijem. U maju su pod nazivom „O’clock“ izbačena tri proizvoda: sa ukusom čokolade, meda i karamela. Trenutno se intenzivno radi na razvoju novih proizvoda i proširenju postojećeg asortimana novim ukusima i oblicima. Preduzeće se sastoji od pet poslovnih celina: proizvodnja, razvoj i tehničko održavanje, komercijala (prodaja i nabavka), finansije i računovodstvo, marketing i IT.

Poslovni izazov

„Pošto je određeni broj stručnjaka počev od decembra 2004. godine radio na raznim projektima, bilo je neophodno da krenemo sa automatizacijom kancelarijskog poslovanja. Izabrali smo da to bude na brandiranim platformama - računarima kompanije Hewlett Packard sa MS Windows XP operativnim sistemom i MS Office XP-om kao softverom za rad“, seća se samog početka Dragan Janković, IT menadžer kompanije.

Posle definisanja i analize poslovne logike definisani su i osnovni kriterijumi za izbor ERP rešenja. Trebalo je da to bude softver prilagođen trenutnim potrebama preduzeća, ali i skalabilan i nadogradiv, tako da može da isprati njegov budući razvoj i rast. Takođe, da bude funkcionalan i fleksibilan, lak za korišćenje i jednostavan za implementaciju; da zadovoljava međunarodne računovodstvene standarde i principe savremenog poslovanja kao i lokalno zakonodavstvo; da omogući brzo izveštavanje i pružanje informacija. Rešenje je moralo da bude optimalno u pogledu hardverskih zahteva i zahteva za ljudskim resursima u IT sektoru Sweet visiona; da obezbedi visok stepen automatizma i samim tim smanjenje broja izvršilaca; te da mu cena bude u okviru predviđenog budžeta.

Izbor partnera koji će izvršiti implementaciju bio je jednako važan zadatak. I ovde su kriterijumi bili strogi. Od dobavljača (kreatora i/ili implementatora) softvera traženi su pouzdanost i kredibilitet, visok nivo podrške i kvalitet održavanja, visok nivo stručnosti zaposlenog kadra, odlične reference u segmentu malih i srednjih preduzeća i kvalitetna korisnička dokumentacija.

„Želeli smo da postignemo kvalitetno praćenje i analizu poslovnih procesa kao i uspešno upravljanje njima, integrisanost poslovnih procesa i informacija, pouzdanost informacija, kvalitetnu podršku odlučivanju, visok stepen automatizma i samim tim smanjenje broja zaposlenih, smnjenje troškova održavanja, povratak investiranog (ROI) u što kraćem roku, integrisanost između biznisa i IT-ja i savremene i najbolje ITC tehnologije“, iznosi Janković.

Rešenje

„Nakon analize ponuda i što je bilo naročito korisno - uvida u funkcionisanje tih rešenja u pojedinim preduzećima, odlučili smo se za Microsoft Business Solutions – Navision, jer je ovo rešenje u najvećoj meri zadovoljilo sve postavljene kriterijume“, objašnjava dalje naš domaćin u preduzeću Sweet vision.


*
*Navision i Adacta Execom su nam pomogli da brzo definišemo mesto, ulogu i odgovornosti za svakog od učesnika u proizvodnom procesu.*
Dragan Janković
IT menadžer Sweet Vision
*

U vezi sa izborom partnera on kaže: “S obzirom da smo nakon analize postojećih implementacija u pojedinim preduzećima znali da će se naša implementacija u nekim modulima, naročito u proizvodnji, planiranju i prodaji, značajno razlikovati od istih i zato što smo u poslovnom smislu kasno ušli u projekat, samo deset dana pre početka serijske proizvodnje i prodaje, bilo je veoma važno izabrati partnera za koga smo mogli biti sigurni da će u rekordno kratkom roku od svega dva meseca, koji je bio predviđen za projekat, moći uspešno da realizuje sve naše zahteve.“

Poverenje da implementira izabrano rešenje poklonjeno je preduzeću Adacta Execom iz Beograda.

Prednosti poslovanja

U okviru projektnog tima između predstavnika Sweet Visiona i Adacta Execoma uspostavljena je odlična saradnja, zahvaljujući kojoj je implementacija izvršena u izuzetno kratkom vremenu, a da to nije išlo na uštrb kvaliteta i funkcionalnosti rešenja.

Primenjeno rešenje se sastoji od deset glavnih modula: glavna knjiga, osnovna sredstva, planiranje, nabavka, zalihe, resursi, proizvodnja, prodaja, kadrovska evidencija i plate. Njima je pokriveno celokupno poslovanje firme.

„Moram da istaknem samo neke od glavnih specifičnosti rešenja kao što su: planiranje prodaje, proizvodnje i nabavke na bazi količina i vrednosno, potpuna dvosmerna integracija sa softverom za e-banking, dodatni kasaskonti i rabati, planiranje distribucije po pravcima isporuke, varijante i recepti sastavnica, specifične kategorizacije kupaca, dobavljača i artikala, analize više dimenzija sa ukrštanjima, integracija sa elektronskim vagama, ulazna, procesna i završna kontrola i poređenje sa internim standardima kvaliteta, obračun radnih naloga količinski i finansijski, integracija sa datotekama iz MS Officea i pdf formata, veliki broj specifičnih izveštaja i još mnogo toga“, ističe prednosti primenjenog rešenja Dragan Janković.

Zvaničan početak rada bio je samo dvadeset devet dana od početka projekta. Obuka korisnika se u većini slučajeva odvijala na „živim podacima“, jer su, zbog pomenutog „škripca“ s vremenom, podaci vezani za poslovne aktivnosti, koji su postojali u Excel datotekama, direktno knjiženi u Navision kako bi se što pre stiglo do unosa u realnom vremenu.

Projekat je kompletno završen posle sedamdeset dana, posle čega se prešlo u fazu održavanja.

„Navision i Adacta Execom su nam pomogli da brzo definišemo mesto, ulogu i odgovornosti za svakog od učesnika u proizvodnom procesu. Primenjenim rešenjem su omogućeni integrisanost svih poslovnih procesa i strateško upravljanje i planiranje preduzećem, kao i kvalitetno analiziranje, planiranje i upravljanje procesima, svetski standard u oblasti informacionih sistema, računovodstva i drugih funkcija. Realizovane funkcionalnosti sadrže poslovnu logiku kao kod savremenih preduzeća i mogućnost grešaka u obavljanju poslovnih aktivnosti je smanjena“, zaključuje naš sagovornik, a među ostvarenim prednostima ističe i povećanje produktivnosti i kvaliteta poslovnih procesa, kvalitetnu podršku odlučivanju, smanjenje troškova (radne snage, IT troškova i drugo), posedovanje brze i tačne informacije u svakom trenutku i upravljanje odnosima sa poslovnim partnerima.

U planu je i proširenje postojećeg rešenja novim granulama, funkcionalnostima, izveštajima, pa i modulima. Takođe, u Sweet Visionu najavljuju prelazak na najnoviju verziju MBS – Navison 4.0 kada se za to steknu odgovarajući uslovi.

Više o Microsoftovim proizvodima i uslugama naći ćete na: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o kompaniji Sweet Vision, posetite Web lokaciju www.sweetvision.rs

Više o preduzeću ADACTA EXECOM d.o.o. i uslugama koje nudi potražite na Web lokacijii www.adacta-execom.net


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti