Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Uz pomoć Navisiona do boljeg poslovanja

Poslato: 26. novembar 2004.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteNavision Telefonija.doc
476 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Akcionarsko društvo za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga TELEFONIJA iz Beograda nudi kompletna rešenja u oblastima konsaltinga, projektovanja i izgradnje lokalnih i pristupnih telekomunikacionih mreža, bilo primenom kablovskih rešenja ili bežično

Poslovna situacija

Staro sistemsko rešenje nije moglo da isprati naglo proširenje obima posla, niti da pruži neophodne informacije o različitim aspektima poslovanja.

Preuzmite video zapis studije slučaja:  977 kB |  4205 kB

Rešenje

Navision 3.6

Prednosti

Ključni pokazatelji poslovanja, vizija i strategija su jasniji

Omogućeno je strateško upravljanje preduzećem, konsolidacija poslovanja, upravljanje performansama i poslovno planiranje

Bolji i čvršći odnos sa kupcima i dobavljačima

Reorganizacija poslovanja u skladu sa svetskim standardima

Rešenje je spremno da podrži sve dolazeće zakonske promene vezane za računovodstvo i finansijsko poslovanje

Softver i usluge

Windows Server 2003

Microsoft Windows XP Professional

Hardver

Server:
225 IBM Server
Xeon 2.67GHz/533MHz
512kB 1GB, 2x350W p/s, Tower

Radna stanica (prosečna konfiguracija):
Pentium IV na 1.7GHz
256 MB memorije
40 GB čvrsti disk

Partneri

Adacta Execom

**

Pregled preduzeća

Akcionarsko društvo za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga TELEFONIJA iz Beograda, sa 243 zaposlena, svrstava se u red vodećih kompanija koje se bave telekomunikacionim inženjeringom na našem području.

AD Telefonija nudi kompletna rešenja u oblastima konsaltinga, projektovanja i izgradnje lokalnih i pristupnih telekomunikacionih mreža, bilo primenom kablovskih rešenja ili bežično. Pored toga, jedna od delatnosti je i pružanje Internet usluga – BeotelNet. U 2003. godini AD Telefonija ušla je u projekat proizvodnje fiskalnih registar kasa. Takođe, AD Telefonija zastupa i distribuira opremu svetski priznatih lidera u oblasti telekomunikacija, kao što su: ERICSSON, NERA, WINCOR/NIXDORF, TYCO, RAYCHEM, ALVARION, APERTO, ASCOM TRANSMISSION.

Poslovni izazov

Staro sistemsko rešenje nije moglo da isprati naglo proširenje obima posla, niti da pruži neophodne informacije o različitim aspektima poslovanja. Postojeće rešenje se sastojalo od nekoliko pojedinačnih programskih celina koje su bile međusobno nepovezane. Nezadovoljavajuća funkcionalnost, nekonzistentni podaci i neadekvatni poslovni procesi, koji su bili prilagođeni nefleksibilnom softveru, samo su neke od boljki od kojih je patio stari informacioni sistem. Pored toga, postojala je velika zavisnost od dobavljača softvera i njegove dobre volje.

„Svi veliki sistemi sa kojima smo radili, pre svega Telekom Srbije, u poslednjih nekoliko godina drastično su povećali obim investicija. Samim tim, povećao se i naš obim posla prema njima i došli smo u situaciju da na godišnjem nivou dupliramo promet i obim posla. Vrlo brzo smo shvatili da stari informacioni sistem koji smo imali nije adekvatan. Taj stari sistem su naši programeri deset godina krpili, dograđivali i krojili prema nekim merilima, uključujući prelazak sa DOS-a na Windows, itd. Na kraju je to izgledalo kao jedan veliki krpež, kao kada imate staro, pocepano odelo sa puno zakrpa“, kaže gospodin Branimir Bošković, generalni direktor A.D. Telefonija.

„Takođe, svaki kraj godine kada se radi završni račun predstavljao je za nas period traume i vanrednog stanja u firmi. Ljudi su izbegavali time da se bave, jer su znali da je to rudarski posao; znači, neko je morao da zapne i da peške odradi mnoge stvari“, dodaje gospodin Bošković.

Da bi se situacija normalizovala i profesionalizovala bilo je potrebno uraditi sledeće: integraciju finansijskih informacija, standardizaciju i ubrzanje poslovnih procesa. Trebalo je naći rešenje kojim se može stvoriti maksimalna korist, uvesti najbolje i najnovije tehnologije, minimizovati rizik tokom životnog ciklusa uvođenja i korišćenja poslovnog rešenja, automatizovati poslovne procese i ostvariti kontrolu poslovanja na svim nivoima.

Rešenje

„Pre same odluke o sistemskom rešenju koje ćemo uvesti u naše poslovanje, radili smo analizu i drugih ERP rešenja. Odluka za uvođenje MBS Navisiona je doneta jer smatramo da ovo rešenje može da ispuni sve naše trenutne i buduće zahteve i isprati razvoj preduzeća do očekivanih razmera, kao i da pruži neophodne informacije o poslovanju“, kaže gospodin Bošković iz AD Telefonija.


*
*Mi sad tačno možemo da vidimo gde je usko grlo u poslovanju i ko je neažuran u praćenju papira, dokumentacije i procedure u okviru poslovanja Telefonije. Sa starim sistemom to nije bilo moguće.*
Branimir Bošković,
direktor,
AD Telefonija
*

Poslovno (ERP) rešenje Microsoft Businesss Solutions-Navision je celovito i prilagodljivo poslovno računovodstveno rešenje, koje pokriva poslovanje u proizvodnim, trgovačkim i uslužnim preduzećima.

Poslovna rešenja Microsoft Business Solutions-Navision jezički su i računovodstveno lokalizovana, nude paletu rešenja za preduzeća i omogućavaju bolju saradnju među kupcima, zaposlenima, partnerima i dobavljačima. Područje upotrebe rešenja obuhvata sve, od vođenja finansija, preko učestvovanja u lancu nabavke, do celovitog upravljanja u odnosu sa strankama (CRM). Microsoft Business Solutions-Navision tako omogućava potpuno vođenje odnosa sa svim poslovnim partnerima (kupci, dobavljači, komercijalisti ...). Sva glavna aplikacijska rešenja su povezana sa Glavnom knjigom koja predstavlja središnju aplikaciju i koja je integrisana sa drugim područjima.

Rešenje je poznato po jednostavnoj upotrebi, prilagodljivosti korisničkim zahtevima i potpunoj povezanosti sa Microsoft platformom i alatima. Zato je Microsoft Business Solutions-Navision dobro polazište u svet e-poslovanja. Jedna od najbitnijih prednosti Microsoft Business Solutions-Navision rešenja je jednostavnost i razumljivost programskog koda, koji Microsoft Certified Business Solutions Partnerima omogućava brzo i efikasno prilagođavanje kao i nadgradnju funkcionalnosti rešenja prema specifičnim zahtevima korisnika.

Implementirano poslovno rešenje kao rezultat ima uvođenje najbolje svetske poslovne prakse, integraciju poslovnih procesa, unapređenje poslovanja, prilagođavanje svetskih rešenja osobenostima lokalnog tržišta, kao i dugoročno partnertstvo (održavanje i kontuinuirano unapređivanje sistema).

Posebna pažnja je posvećena izboru partnera kojem će biti povereni taj složeni posao. Izbor je pao na preduzeće Adacta Execom, člana Adacta Groupe, koja je najiskusniji partner u implementaciji Navisiona u regionu. Na čelu sa direktorom, a ujedno i vođom projekta, gospodinom Bogdanom Obradovićem, Adacta Execom je od dana potpisivanja ugovora, pa sve do okončanja uvođenja celokupnog sistema opravdala ukazano poverenje.

Adacta Group postoji u tri zemlje: Slovenija, Hrvatska i Srbija i Crna Gora i vodeći je Microsoft Certified Business Solutions Partner u regionu sa blizu 100 uspešnih implementacija Navisiona.

„Imamo najbrojniju i stručno-tehnološki celovitu ekipu za prodaju, poslovno savetovanje, implementaciju i razvoj rešenja Microsoft Navision kao i potporu korisnicima. Uspešno smo završili brojne organizaciono i tehnološki najzahtevnije implementacije rešenja Microsoft Navision i imamo najveći tržišni udeo u regionu“, kaže gospodin Bogdan Obradović, generalni direktor Adacta Execoma.

Kompanija AD Telefonija je kupila licencu za 31-og istovremenog korisnika. Trenutno postoji ukupno sedamdesetak korisnika sistema. Posebnu vrednost predstavlja to što je na zaposlene u Telefoniji preneseno potrebno znanje kako bi sami mogli kvalitetnije da ga koriste i unapređuju.

Projekat je realizovan u tri faze, u roku od 9 meseci. Pokriveno je celokupno poslovanje preduzeća (Finansije i računovodstvo; Osnovna sredstva; Prodaja - Komercijala, Internet, Namenska, Tehnička operativa i Projektni biro, Servis; Proizvodnja fiskalnih kasa; Radni nalozi - Komercijala, Internet, Namenska; Situacije i sitne investicije; INO poslovanje; Blagajna; Platni promet i bankarsko poslovanje; Kadrovska evidencija; Saobraćajna služba; Centralna evidencija; Nabavka - Nabavna služba, Komercijala, Namenska, Internet, Tehnička operativa; Magacinsko poslovanje; Zarade). Ono što je bitno istaći, jeste da se od momenta završetka implementacije MBS Navisiona, u Telefoniji više ne koristi ni jedan softver u oblastima koje su pokrivene ovim ERP rešenjem. Završene su u potpunosti faze implementacije: analiza, dizajn, razvoj i uvođenje. Projekat je ušao u fazu održavanja.

„Moram da kažem da je to za nas u kući bilo stresno iskustvo iz više razloga. Prvi razlog, a možda i najveći, je što smo usred ekspanzije poslovanja implementirali novo rešenje, i to bih opisao kao kada u punoj brzini menjate točak automobila. Zbog povećanog obima poslovanja, česte promene zakonskih regulativa, a sada i uvođenjem PDV-a, naši ljudi i ljudi iz Adacta Execoma imali su težak zadatak da u hodu menjaju jedan sistem koji nije nimalo lak. Naravno, mislim da je to urađeno kvalitetno i planski od strane Adacte Execom, jer su oni prvo krenuli od onoga što je suština, a to su knjigovodstvo i računovodstvo. Napravljen je vrlo precizan plan implementacije po službama i edukacije naših ljudi za rad na Navisionu, s obzirom na to da se većina njih po prvi put susrela sa jednom takvom aplikacijom“, nastavlja gospodin Bošković.

„Posle uspešne implementacije Navisiona kojom je pokriveno celokupno poslovanje u predueću, obaveza Adacta Execoma je da obezbedi ispunjenje svih ciljeva i zadataka koji su postavljeni pred nas. Prema našem dosadašnjem iskustvu, kada korisnici u potpunosti ovladaju rešenjem, dolazi do pojave novih ideja. Kroz trajnu podršku klijentu, Adacta Execom se stara da takve ideje budu prihvaćene i dodatno implementirane, kako bi Navision nastavio da bude optimalno rešenje,“ kaže gospodin Obradović, generalni direktor Adacta Execoma.

Prednosti poslovanja

Konačno rešenje podržava sve poslovne funkcije i omogućava povezanost poslovnih procesa sa knjigovodstvom, tako da je istinski integrisano celokupno poslovanje firme. Ključni pokazatelji poslovanja postali su jasniji. Omogućeno je strateško upravljanje preduzećem, konsolidacija poslovanja i poslovno planiranje. Posao je reorganizovan u skladu sa svetskim standardima, a kontrola poslovanja na svim nivoima upravljanja je dramatično povećana. Najzad, rešenje je spremno da podrži sve dolazeće zakonske promene računovodstva i finansijskog poslovanja.

„Mi sad tačno možemo da vidimo gde je usko grlo u poslovanju i ko je neažuran u praćenju papira, dokumentacije i procedure u okviru poslovanja Telefonije. Sa starim sistemom to nije bilo moguće, nije se znalo ko šta unosi, gde se šta nalazi, a sada se jasno može videti ko je kada uneo koji podatak, i ako se kasni, tačno znamo ko kasni, gde stvar zapinje u lancu poslovanja,“ kaže gospodin Bošković.

„Pošto smo sada u mogućnosti da vidimo gde su uska grla, kadrovskim i organizacionim promenama rešavamo te probleme. Navision će nam pomoći da u nekom narednom periodu budemo optimalniji u smislu brzine obrade i odziva na tržištu kada je u pitanju kupac. Uostalom, to se već događa - mi smo ove godine imali nekoliko velikih projekata, uključujući i proces fiskalizacije. U jednom trenutku imali smo 10.000 komitenata koji su kupili od nas kase, i bio nam je potreban sistem uz pomoć kojeg se lako manipuliše velikim brojem transakcija, i to samo u jednom programu,“ dodaje gospodin Bošković.

Pozitivan ekonomski efekat pored ostalog sastoji se od povećanja produktivnosti i kvaliteta poslovnih procesa (i ušteda koje se postižu), povećanje kvaliteta procesa odlučivanja (omogućavanje bavljenja suštinskim temama poslovanja), povećanje nadzora nad tržištem (bolji i čvršći odnos sa kupcima, dobavljačima), povećano saznanje u smislu finoće, tačnosti i ažurnosti informacije, povećanje mogućnosti prodaje i profitabilnosti, povećavanje inovativnosti, a time i stvaranja ekonomske prednosti i snage.

Ukratko, menjanje gume u punoj brzini uveliko se isplatilo.

Za više informacija o AD Telefonija, posetite www.telefonija.rs

Za više informacija o kompaniji Adacta Execom, posetite www.adacta-execom.net

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima, posetite www.microsoft.com/scg

Preuzmite video zapis studije slučaja:  977 kB |  4205 kB


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti