Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Informatizacija tužilaštava - korak ka njihovom efikasnijem radu

Poslato: 15. maj 2006.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteISV Prvo opstinsko javno tuzilastvo.doc
432 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu postupa pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, sa područjem mesne nadležnosti na teritorijama opština Stari grad i Palilula. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu postupa pred Okružnim sudom u Beogradu. Mesne i stvarne nadležnosti tužilaštava ustanovljene su Zakonom o javnom tužilaštvu Republike Srbije.

Poslovna situacija

Do uvođenja „Libra JT“, nijedno od dvaju tužilaštava nije koristilo informacione tehnologije u svom radu. Rad se bazirao na praksi utemeljenoj u višedecenijskoj rutini, čija je jedna od osnovnih karakteristika ručno upravljanje predmetima u cilju obavljanja pravosudne funkcije, kao i sačinjavanja internih i eksternih statističkih i drugih izveštaja. Ovakva situacija doprinosila je nedovoljnoj brzini u obradi predmeta, kao i velike potrošnje vremena prilikom izrade periodičnih i godišnjih izveštaja.

Rešenje

Informacioni sistem za pravosudne organe „Libra JT“

Prednosti

Optimizacija upravljanja dokumentima i predmetima

Brže kretanje predmeta kroz tužilaštva

Olakšano i ubrzano kreiranje internih i eksternih izveštaja

Omogućavanje merljivosti učinka zaposlenih

Kreiranje najbolje prakse, primenjive u drugim javnim tužilaštvima Srbije

Softver i usluge

Microsoft Windows Server 2000/2003

Microsoft Visual Studio .Net

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Windows XP

Microsoft Office 2003/XP

Hardver

Server
(minimalni zahtevi):
Intel Pentium IV kompatibilni procesor na 2,4 GHz, 512 MB RAM memorije, 4 SCSI čvrsta diska

Radna stanica
(minimalna konfiguracija):
Intel Pentium III kompatibilni procesor na 500 MHz, 256 MB RAM memorije

Partneri

Mega Computer Engineering

**

Pregled preduzeća

Organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva pravde Republike Srbije, zadužena za razvoj i uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u rad svih pravosudnih organa Republike Srbije, naziva se Sektor za informacione tehnologije. Sektor je nadležan da obezbedi uspostavljanje Pravosudnog informacionog sistema Srbije (PRISS) u sve pravosudne organe, odnosno sudove opšte i posebne nadležnosti, javna tužilaštva, ustanove Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, veća za prekršaje i opštinske organe za prekršaje.

Delatnost Sektora odnosi se i na primenu informacionih tehnologija i Interneta u cilju unapređenja organizacije i načina rada Ministarstva pravde, odnosno informatizacije administrativnih poslova u Ministarstvu uključujući rukovođenje Pravosudnim informacionim sistemom Srbije (PRISS).

Značajni programi pomoći pravosuđu odnose se na informacione tehnologije i uvođenje informacionih tehnologija u javna tužilaštva.

Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu postupa pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, sa područjem mesne nadležnosti na teritorijama opština Stari Grad i Palilula. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu postupa pred Okružnim sudom u Beogradu. Mesne i stvarne nadležnosti tužilaštava ustanovljene su Zakonom o javnom tužilaštvu Republike Srbije.

Poslovni izazov

Do implementacije informacionog sistema za pravosudne organe „Libra JT“, nijedno od dvaju tužilaštava nije koristilo informacione tehnologije u svom radu. Rad se bazirao na praksi utemeljenoj u višedecenijskoj rutini, čija je jedna od osnovnih karakteristika obilato korišćenje papira i ručno upravljanje predmetima u cilju obavljanja pravosudne funkcije ustanovljene propisima, kao i sačinjavanja internih i eksternih statističkih i drugih izveštaja. Ovakva situacija doprinosila je nedovoljnoj brzini u obradi predmeta, kao i velikoj potrošnji vremena prilikom izrade periodičnih izveštaja. Posebno stresan period za zaposlene u javnim tužilaštvima bio je prelazak sa stare na novu kalendarsku godinu, gde su normalni poslovni procesi bili gotovo blokirani zbog ručne izrade godišnjih izveštaja za potrebe nadležnih državnih organa i koji su znali da potraju i dvadesetak dana u toku meseca januara. Osim toga, merenje učinka pojedinih zamenika tužioca i stručnih saradnika bio je gotovo nemoguć, jer bi zahtevao obilato i dugotrajno prečešljavanje relevantnih predmeta, a što je - s obzirom na prirodu i tehniku posla samih tužilaštava - bio teško izvodljiv zadatak.

Pozitivan aspekt predstavljala je činjenica da su zainteresovane strane u procesu uvođenja informacionog sistema „Libra JT“ u ova dva tužilaštva uvidele neophodnost njegovog uvođenja i postojanja, što je širom otvorilo vrata njegovoj uspešnoj implementaciji. Nepostojanje starijih (legacy) sistema je do izvesne mere takođe predstavljalo olakšavajuću okolnost u procesu implementacije u smislu stvaranja jednog „čistog“i zaokruženog rešenja sposobnog da se dalje nadograđuje i prilagođava potrebama korisnika.

Rešenje

Informacioni sistem „Libra JT“ razvijen je od strane Mega Computer Engineeringa, vodeće kompanije u Srbiji u oblasti softverskih rešenja za e-upravu. „Libra JT“ predstavlja integralno rešenje primenjivo za rad svih javnih tužilaštava u Srbiji, prilagođeno pozitivnim pravnim propisima kojima se reguliše rad tih organa.


*
*Korisnici u svakom trenutku na svom računaru imaju uvid, imaju sve podatke na monitoru i znači kasnije imaju svaku radnju evidentiranu. Nemaju potrebe da dođu u pisarnicu da pogledaju upisnik, nego ga imaju na svom računaru. Prvenstvena korist za korisnike je brzina dobijanja podataka. Isto se odnosi i na stranke i na obrađivače predmeta.*
Rukovodilac pisarnice,
Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu
*

„Libra JT“ je višejezičan sistem koji podržava oba pisma srpskog jezika, ali i jezike manjina, kao što su, naprimer, mađarski, rumunski, hrvatski, slovački itd. U njegovom razvoju korišćeni su Microsoftove razvojne alatke i Web tehnologija, a karakteriše ga troslojna arhitektura i celokupno Windows okruženje. Na serverskoj strani, korišćena je Web tehnologija i Microsoft SQL Server baze podataka. Delovi aplikacije pisani su u Visual Studio .Net, a za operativni sistem je odabran Windows Server 2000/2003. Na klijentskim mašinama instaliran je Windows XP ili Windows 2000 operativni sistem, MS Office 2000/XP ili noviji paket kancelarijskih alata.

Osnovne funkcionalnosti „Libra JT“ su: Upravljanje predmetima (Case Management), Upravljanje dokumentima (Document Management) i Kreiranje izveštaja (Reporting). Jedna od osnovnih prednosti sistema je njegova fleksibilnost. Baziran na broju podesivih parametara i kodnih tabela, lako se konfiguriše i omogućava lak rad i snalaženje službenika tužilaštava.

Poseban alat za kreiranje izveštaja razvijen je u skladu sa potrebama pravosudnih instanci, u skladu sa njihovim internim potrebama, ali i propisima koji su s tim u vezi doneti od strane Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva pravde i drugih organa. Pregled podataka vrši se u HTML formatu, dok je omogućen njihov izvoz u PDF ili DOC format. Ti izveštaji se mogu podeliti u tri grupe: unapred definisani, koji se šalju nadležnim organima; generički izveštaji koji pružaju uvid u sve moguće parametre rada tužilaštava (učinjene radnje, kretanje predmeta kroz pravosudni sistem, statistički pregledi itd.) i izveštaji za internu upotrebu.

Implemetacija „Libra JT“ u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu bila je pilot projekat za ovaj informacioni sistem pravosudnih organa, tako da je saradnja između preduzeća Mega i tužilaštva bila od posebne važnosti. Specifičnost ove implementacije bila je i činjenica da su svi predmeti bili iz domena krivičnog prava, što je odredilo smernice ustanovljavanja i izrade parametara čitavog informacionog sistema javnih tužilaštava.

Samo uvođenje „Libra JT“ u tužilaštva predstavljao je proces koji je trajao tri godine. Za to vreme, vršeno je prebacivanje podataka iz papirnih spisa u elektronski format i njihovo „ulivanje“ u samu strukturu sistema. Značajno je napomenuti da je doprinos zaposlenih u tužilaštvima u dogradnji i poboljšanju Libre još značajniji ukoliko se zna da se većina njih ranije uopšte nije susretala sa informacionim tehnologijama.

Prednosti poslovanja

Tokom prve godine prelaska na informacioni sistem „Libra JT“ (2003.), uneti su podaci za 2002. godinu, čime je do tada uobičajen period sastavljanja godišnjeg preseka izveštaja u dužini od 20 dana, skraćen za 3 dana u mesecu januaru 2003. Već sledeće godine, izvršen je unos svih do tada ne unetih informacija-predmeta, zaključno sa 2003. godinom, a priprema godišnjeg izveštaja je januara 2004. umesto 20 dana trajala 5 dana. U poslednjoj fazi implementacije (2005.), omogućen je uvid u sva optuženja i u sve aktivne predmete, po svim kategorijama. Statistički izveštaji izvučeni su za svega 1 dan.

Kompletiranjem „Libra JT“ u tužilaštvu, javni tužilac je kao starešina organa u poziciji da u svakom momentu ima kompletan uvid u kretanje predmeta. Kako se tužilaštvo plastično može opisati kao organizacija kroz koju u okvirima krivičnog postupka predmeti stalno pristižu i odlaze, bitan parametar rada jeste vreme zadržavanja pojedinih predmeta kod postupajućih zamenika tužioca. Pomoću „Libra JT“ to vreme je bitno skraćeno. Sa svoje strane, tužilac preko interfejsa na svom ekranu i uz svega par klikova mišem može da dobije tačan izveštaj o kretanju predmeta unutar tužilaštva, sa svim pripadajućim parametrima (postupajući zamenik, vreme zadržavanja predmeta, datumi prispeća i otpravka predmeta...). Velika prednost u optimizaciji poslovanja jeste i to što se pomoću „Libra JT“ mogu brzo i efikasno kreirati svi potrebni izveštaji, bez potrebe usporavanja ili prekidanja normalnih radnih procesa koji bi nastajali ukoliko bi, ionako ograničeni resursi tužilaštava, bili angažovani na njihovom sastavljanju.

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima i uslugama posetite Web lokaciju: www.microsoft.com/scg

Za više informacija o Ministarstvu pravde Republike Srbije, posetite Web lokaciju: http://www.mpravde.gov.rs

Za više informacija o Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu posetite Web lokaciju: http://www.1ojt.sr.gov.yu

Za više informacija o Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu posetite Web lokaciju: http://www.okjt.sr.gov.yu

Za više informacija o proizvodima i uslugama koje nudi preduzeće Mega Computer Engineering posetite Web lokaciju: http://www.mega.rs


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti