Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Kvalitet i funkcionalnosti novog Web portala Uprave Carina prepoznati i na svetskom nivou

Poslato: 19. jul 2010.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteCarina_portal.docx
1,29 MB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Uprava carina je izvršni organ Ministarstva finansija koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije, i ima preko 2.500 zaposlenih. Svoje poslove i zadatke Uprava carina obavlja preko 14 područnih jedinica – carinarnica, u okviru kojih su organizovane carinske ispostave i carinski referati. Carinarnice preko svojih organizacionih jedinica, carinskih ispostava kojih ima preko 120, sprovode carinske postupke u putničkom i robnom prometu. Carinska služba svake države predstavlja važan državni organ, čija je primarna funkcija, istorijski posmatrano, prikupljanje prihoda od carinskih dažbina. Danas je Uprava carine važna karika u lancu podrške međunarodnoj trgovini, a ima i izuzetno značajnu ulogu u bezbednosnom sistemu naše države.

Poslovna situacija

Ova važna javna ustanova je imala Web sajt koji ni estetski ni funkcionalno nije ispunjavao najosnovnije zahteve. Podaci na njemu su bili neažurni, a zastarela arhitektura je ometala uvođenje novih, naprednih carinskih usluga za pojedince i preduzeća.

Rešenje

Odabrana je SharePoint platforma, koja je omogućila fleksibilnost, višejezičnost i osnovu za uvođenje novih usluga za učesnike u carinskom postupku. Za održavanje Web portala sada je zadužen svaki sektor pojedinačno, pa su i podaci ažurni u svakom trenutku, a kvalitet i funkcionalnost novog Web portala Uprave Carina je prepoznat i na globalnom nivou, od strane Svetske carinske organizacije.

Preuzmite video zapis studije slučaja:  87 MB

Softver i usluge

Windows Server 2003 R2

Microsoft SharePoint Server 2007

Windows XP Professional

Microsoft Office System 2007

**

Pregled preduzeća

Uprava carina je izvršni organ Ministarstva finansija koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije, i ima preko 2.500 zaposlenih. Ova važna javna ustanova je imala Web sajt koji ni estetski ni funkcionalno nije ispunjavao najosnovnije zahteve. Podaci na njemu su bili neažurni, a zastarela arhitektura je ometala uvođenje novih, naprednih carinskih usluga za pojedince i preduzeća. Odabrana je SharePoint platforma, koja je omogućila fleksibilnost, višejezičnost i osnovu za uvođenje novih usluga za učesnike u carinskom postupku. Za održavanje Web portala sada je zadužen svaki sektor pojedinačno, pa su i podaci ažurni u svakom trenutku, a kvalitet i funkcionalnost novog Web portala Uprave Carina je prepoznat i na globalnom nivou, od strane Svetske carinske organizacije.

Poslovni izazov


*
*O kvalitetu novog portala govori i anketa postavljena na njemu, u kojoj se preko 80% posetilaca pozitivno izrazilo o izgledu i funkcionalnostima novog Web portala Uprave carina.*
Zoran Ružić
načelnik odeljenja za sistemsku podršku i razvoj
Uprava Carina Republike Srbije
*

„Kada sam došao na mesto direktora Uprave carina, razmišljao sam kako unaprediti procese rada u svim segmentima koje ova služba pokriva. Jedno od prvih polja na kojima sam se angažovao bila je informatička funkcija, jer je postojeći Web sajt bio nedovoljan za naše ambicije i planove za budućnost“, objašnjava Predrag Petronijević, generalni direktor Uprave Carina Republike Srbije. Ova ustanova je tada imala statički Web sajt, izgrađen u Microsoft FrontPage-u, koji je održavao deo IT sektora zadužen za aplikativnu podršku u Windows okruženju i koji nije ispunjavao potrebe i zahteve, ni izgledom ni funkcionalnošću. „Nije dovoljno da Web portal samo postoji. Potrebno je da on pruži puno korisnih informacija, da bude bezbedan, stabilan, pouzdan, i da bude prilagodljiv prema korisnku“, kaže Gordana Vidanović, šef odseka za PC platformu u odeljenju za sistemsku podršku i razvoj. Tragalo se za rešenjem koje može ispuniti zahtev da sadržajem upravljaju pojedinačni sektori unutar Uprave Carina, čime bi se održala ažurnost podataka, i koji se na lak način može integrisati u postojeću infrastrukturu. „Ideja je da se na novom portalu izgradi infrastruktura za elektronsko podnošenje carinskih deklaracija putem Interneta, kroz Web aplikaciju koju će koristiti špediteri uz pomoć elektronskog potpisa“, kaže Predrag Karavdić, direktor IT sektora.

Rešenje

Nakon dugog procesa javne nabavke odabrana je Microsoft-ova platforma, preciznije SharePoint Server, koji je ispunjavao najviše od brojnih postavljenih zahteva, među kojima je bila i višejezičnost.

„Bile su potrebne određene dodatne operacije kako bi se postavio portal i na ćirilici, ali nakon minimalnih prilagođavanja novi Web portal je ispunjavao i taj, za nas ključni zahtev“, kaže Predrag Karavdić, direktor IT sektora. Tehnički preduslov za implementaciju Web portala baziranog na SharePoint Server-u je bila konsolidacija IT infrastrukture, tj. Windows Server-a i SQL Server baze, pa je SharePoint 2007 praktično pridodat na postojeći sistem, što je dodatno ubrzalo proces migracije podataka sa stare Web lokacije na novu. „Ključna promena je u administraciji sadržaja, koja je poverena svakom pojedinačnom sektoru, pa se sada IT sektor bavi administracijom samog portala, a ne i sadržaja na njemu. To je značajna i dobra promena za našu službu u celini“, ističe Karavdić.

Prednosti poslovanja

„Novi portal je doneo brojne prednosti, ali ono što je najznačajnije za mene kao rukovodioca IT sektora je da sada Web portal funkcioniše besprekorno. Podaci na njemu su sada ažurni, a svaki sektor je zadužen za administraciju sopstvenih podataka. Time je IT sektor značajno rasterećen i omogućeno nam je da se posvetimo našem osnovnom poslu, a to je dalji razvoj IT infrastrukture Uprave carine koji će u krajnjem ishodu obezbediti bolje servise građanima i poslovnoj zajednici, poput mogućnosti elektronskog podnošenja carinskih deklaracija“, kaže Zoran Ružić, načelnik odeljenja za sistemsku podršku i razvoj, i dodaje: „O kvalitetu novog portala govori i anketa postavljena na portalu, u kojoj se preko 80% posetilaca pozitivno izrazilo o izgledu i funkcionalnostima novog Web portala Uprave carina.“

Novi Web portal je doneo i važna unapređenja u radu odeljenja za odnose sa javnošću. „Osim što sada imamo portal na koji smo ponosni, uz pomoć tehnologije uspeli smo da pokažemo da smo institucija koja poštuje princip javnosti rada, koja je potpuno transparentna, i sada na svako pitanje možete brzo i lako dobiti odgovor“, kaže Snežana Kondić, predstavnik za odnose sa javnošću Uprave Carina, i dodaje: „Novi Web portal je ključni alat za komunikaciju sa poslovnom zajednicom i građanima, i doprinosi popravljanju odnosa sa svim ključnim javnostima – državnom upravom, građanima, ali pre svega preduzećima, kojima mi treba da budemo servis. Portal je takođe jedan od važnih alata u poboljšanju slike o našoj instituciji u javnosti.“

Kvalitet novog portala je prepoznat i na globalnom nivou, od strane Svetske carinske organizacije i njenog generalnog sekretara, gospodina Kunija Mikurije. „Zaista mi je drago da vidim stalni napredak u modernizaciji carine u Srbiji, i nadam se da ćete uz pomoć ovog novog Web portala moći da unapredite komunikaciju ne samo sa carinskim administracijama, već i sa trgovinskim partnerima, što će svakako ojačati poverenje na kome se dalje može graditi partnerstvo u trgovini“, kaže gospodin Mikurija. „Uprava Carina danas ima novi Web portal čija je funkcionalnost prepoznata, kako od poslovne zajednice, tako i od svih učesnika u carinskom postupku i međunarodne stručne javnosti“, navodi Predrag Petronijević, generalni direktor Uprave Carina Republike Srbije, i dodaje: „Funkcionisanje ovog Web portala doprineće daljoj modernizaciji Uprave Carina i omogućiti bolji i efikasniji kontakt sa klijentima. On predstavlja još jedan korak u daljoj modernizaciji Uprave Carina Republike Srbije i dostizanju standarda visoko-razvijenih zemalja.“

Za više informacija o Upravi Carina Republike Srbije www.carina.rs

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima posetite www.microsoft.com/scg

Preuzmite video zapis studije slučaja:  87 MB


©2016 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti