Kliknite ovde da biste instalirali Silverlight*
Srbija i Crna GoraPromeni| Sve Microsoft lokacije
Microsoft
Studije slučaja 

Optimizacija troškova kroz automatizovano planiranje i praćenje proizvodnje

Poslato: 14. april 2005.
*
**
Preuzmite Studiju slučaja
PreuzmiteISV Zastava alati.doc
543 KB
Microsoft Word datoteka

Pregled rešenja

Profil korisnika

Tradicija proizvodnje alata u Kragujevcu datira od 1853. godine, a ZASTAVA alati, sa oko 400 zaposlenih, važi za jednu od najvećih alatnica u ovom delu Evrope. Proizvodni program sačinjava širok spektar uglavnom specijalnih alata, pribora i uređaja, dok okosnicu proizvodnje čine alati za provlačenje i prostorno oblikovanje, kao što su preserski, livački, kovački i staklarski alati.

Poslovna situacija

Proizvodni proces - od naručivanja, definisanja tehnologije i lansiranja radnih naloga - bio je definisan i propisan procedurama sistema kvaliteta ISO 9001, ali implementiran u papirnom obliku. Maloserijska, često i pojedinačna proizvodnja iziskuje specifičan način konstrukcije alata i propisivanja tehnologije njegove izrade, četso uz upotrebu veoma skupih materijala. Stoga se nametnula potreba za efikasnijim korišćenjem proizvodnih resursa, odnosno automatizovanim planiranjem i praćenjem proizvodnje.

Rešenje

Preuzmite video zapis studije slučaja:  820 kB |  3524 kB

Prednosti

Puna podrška razvoju proizvoda, od formiranja zahteva za izradu, do otpremanja proizvoda kupcu

Omogućeno precizno izračunavanje cene izrade proizvoda

Neposredni uvid u trenutno stanje izrade proizvoda, odnosno poslednju realizovanu operaciju

Poboljšana komunikacija između službi

Standardizovan i automatizovan postupak generisanja izveštaja

Softver i usluge

MS Windows 2000/2003 server

MS Windows 2000/2003 server sa Internet Information Services 5.1

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Visual Studio .NET

Microsoft .NET Framework

Crystal Reports for Microsoft Visual Studio .NET

Microsoft SQL Reporting Services

Hardver

Server:
Pentium 4, CPU 3Ghz, 1 Gb RAM, HDD RAID 5

Radna stanica:
Pentium II, 256 Mb RAM

Partneri

Virtual Team

**

Pregled preduzeća

U Kragujevcu tradicija proizvodnja alata datira od 1853. godine. Do danas su ZASTAVA alati izrasli u najveću alatnicu u ovom delu Evrope. Proizvodni program sačinjava širok spektar uglavnom specijalnih alata, pribora i uređaja. Pretežno se izrađuju alati za preradu materijala rezanjem, prostornim – zapreminskim oblikovanjem i kontrolne postupke. Okosnicu proizvodnog programa čine alati za provlačenje i alati za prostorno oblikovanje (preserski, livački, kovački i staklarski alati). Pogon toplotno-hemijske obrade je najveći u širem regionu. ZASTAVA alati izvoze 70 odsto svojih proizvoda.

Veliko iskustvo i visok tehnološki nivo, baziran na najsavremenijim CNC – Computer Numeric Controled - mašinama u kombinaciji sa moćnim softverom, učinili su da proizvodi ZASTAVA alata budu prisutni širom sveta. Dovoljno je pomenuti samo velikane automobilske industrije koji se nalaze na njihovoj listi referenci: Volkswagen, Opel, Mercedes, BMW, Audi, Škoda...

Poslovni izazov

Postojeći Informacioni sistem „ZASTAVA alati“ imao je automatizovane poslovne procese vezane za robno materijalno i finansijsko poslovanje. Proizvodni proces - od naručivanja, definisanja tehnologije i lansiranja radnih naloga - bio je definisan i propisan procedurama sistema kvaliteta ISO 9001, ali implementiran u papirnom obliku.

„Proizvodnja u našoj fabrici je vrlo specifična. Kod nas se radi o maloserijskoj, često i o pojedinačnoj proizvodnji. To prouzrokuje specifičan način konstrukcije alata i propisivanja tehnologije njegove izrade, koja se pre svega zasniva na velikom iskustvu naših stručnjaka. Druga specifičnost je upotreba uglavnom veoma skupih materijala. Stoga se nametnula potreba za efikasnijim korišćenjem proizvodnih resursa, efikasnijim praćenjem proizvodnje i definisanjem troškova izrade alata. Rešenje koje smo sagledali bilo je da se informatički podrži proces proizvodnje. Istovremeno, strani partneri su sve češće ispostavljali zahtev da imaju direktan uvid u trenutno stanje realizacije naručenog proizvoda, sa tendencijom da to bude neophodan preduslov bilo kakve ozbiljnije saradnje“, objašnjava Ljubinko Mijailović, direktor ZASTAVA Alata.

Započeta je analiza postojećih softverskih rešenja za upravljanje proizvodnjom, kako na našem, tako i na inostranom tržištu. Tu analizu su sproveli Milan Marjanović, rukovodilac službe tehnologije, sa stručno poslovnog stanovišta i Milutin Stanković, sa tehničko-informatičkog stanovišta.

„Većina softverskih rešenja podržava serijsku proizvodnju. U našem slučaju, ne postoji definisan standardni proizvod, već se on izrađuje za poznatog kupca. Stoga se proizvodi gotovo nikada ne proizvode ponovo, a čak i ako dođe do toga da se ponovi proizvodnja nekog alata, na osnovu prethodnog iskustva uvek dođe do optimizacije u konstrukciji, tehnologiji ili upotrebljenom materjalu. Mnogi programi koje smo analizirali nudili su zanimljiva rešenja u pojedinim oblastima planiranja i upravljanja proizvodnjom, ali ni jedno od njih nije bilo moguće primeniti u celosti u našem slučaju“, kaže Milan Marjanović, rukovodilac službe tehnologije u ZASTAVA alatima.

„Rešenja koja smo videli bila su razvijana u različitim programskim jezicima, na različitim softverima za upravljanje bazama podataka - od MS Accessa, do Oraclea. Retki su poslovni softveri koji pružaju mogućnost obavljanja dela poslovanja kroz Web. Stoga smo, posle analize većine referentnih proizvoda sa domaćeg tržišta, došli do zaključka da bi trebalo razviti naš Informacioni sistem. Opredelili smo se za Microsoftovo razvojno okruženje, jer je to okruženje preovlađujuće u našoj fabrici“, kaže Milutin Stanković, rukovodilac službe informatike, i nastavlja: “Sa druge strane, bilo je jasno da naša Služba informatike nema dovoljno ljudi da sama razvije tako veliki proizvod. Odlučili smo se za varijantu aktivnog učešća u projektu, uz angažovanje spoljnih saradnika. Na taj način naši ljudi su potpuno ovladali implementacijom, što je neophodno za kasnije samostalno održavanje informacionog sistema.“

Tako je došlo do prvih kontakata sa softverskom firmom „Virtual Team“ iz Kragujevca koji su kao Microsoft Certified Partner, mogli da pruže relevantne informacije o Microsoft razvojnom okruženju, i najnovijim tehnologijama u razvoju softvera.

O prvim kontaktima, Vladan Atanasijević, menadžer preduzeća „Virtual Team“ kaže:
„Preduzeće Virtual Team je već imalo uspešnu saradnju sa fabrikom „ZASTAVA alati“. U ideji ljudi iz „ZASTAVA alata“ da razvijaju sopstveno rešenje za planiranje, praćenje i upravljanje prizvodnjom, uočili smo mogućnost da napravimo proizvod koji nedostaje tržistu, kako u zemlji, tako i celoj Adriatic regiji koja je područje našeg primarnog poslovnog interesovanja. Prepoznali smo da u „ZASTAVA alati“ postoji nivo stručnog znanja, razvijenosti informacione infrastrukture,i edukacije zaposlenih potreban za realizaciju ovog projekta. S druge strane, Virtual Team je posedovao iskustvo u projektovanju i realizaciji projekata, koje je sticao u saradnji sa inostranim partnerima. Stoga smo počeli da razmišljamo o definisanju modusa naše saradnje.“

Rešenje

Saradnja je započeta strpljivo i bez spektakularnih koraka. Dogovoreno je da ljudi iz „ZASTAVA alata“ izvrše snimak postojećeg stanja i analizu poslovnih procesa - koristeći metodu Strukturne sistem analize (SSA). Procedure propisane ISO 9001 standardima su poslužile kao osnov za analizu sistema.


*
*Trebalo je, poput lekara koji operiše na otvorenom srcu, stari, papirni način rada automatizovati i podržati novim sistemom, ali da se ni jednog trenutka ne uspori proces proizvodnje u samoj fabrici. Istovremeno takav pristup trebalo je da olakša kasnije fazu uvođenja u operativni rad. Takav pristup se pokazao uspešnim, o čemu svedoči i konačni proizvod.*
Vladan Atanasijević,
menadžer,
Virtual Team
*

Dalji rad na projektu realizovan je uz poštovanje Microsoft Solution Frameworka (MSF) principa, kao dobre prakse koju sam Microsoft primenjuje u razvoju svojih proizvoda. Poštujući te principe, definisani su i formalizovani zahtevi klijenta kroz dokument „Product Requirements“. Napravljena je funkcionalna specifikacija (FURPS) i formiran razvojni tim koji je počeo sa realizacijom projekta. U toj fazi doneta je odluka da se sam razvoj projekta fizički locira kod klijenta (on site), da bi se ostvario lakši i neposredniji kontakt stručnih konsultanata iz „ZASTAVA alata“ sa razvojnom ekipom, čiji deo su činili i zaposleni u Alatima.

Arhitektura rešenja

Analizom zahteva koji su stavljeni pred ovom aplikacijom došlo se do predloga arhitekture sistema na najvišem nivou (High Level Architecture – HLA).

„Prilikom dizajniranja aplikacije na najvišem, globalnom nivou, postavili smo nekoliko principijelnih zahteva: da aplikacija bude modularna i prilagodljiva korisniku, da delovi aplikacije mogu bezbedno da budu izloženi korisnicima na Webu, i da se bezbednost aplikacije oslanja na pripadnost korisnika grupama u Aktivnim direktorijima“, kaže Radovan Tomić, rukovodilac projekta, i nastavlja: „Stoga smo se opredelili za troslojnu arhitekturu, gde klijentski deo komunicira sa srednjim slojem (bussiness layer) preko Web usluga (XML web services), što omogućava da delovi aplikacije budu dostupni preko Interneta. Treći sloj, sloj podataka (Data layer) je baza podataka realizovana pod MS SQL Serverom 2000, koja podatke srednjem sloju šalje preko Data access komponenta realizovane ADO.NET-om. Odlučili smo, takođe, da postoji i Common objekat koga referenciraju i klijent i srednji sloj, a čiji će objekti biti parametri funkcija Web usluga. Kao razvojni alat izabran je MS Visual studio .NET i programski jezik VB.NET, kao u to vreme sasvim nova tehnologija, da bi tehnološki ovaj proizvod mogao da ostane validan što duži vremenski period.“

Razvojni tim počeo je paralelno da radi u dva pravca: prva grupa je radila na definisanju Low Level Arhitekture i rešavanju tehnoloških nepoznanica, kako iz oblasti same tehnike implementacije u .NET okruženju, tako i u domenu teorije objektno orijentisanog dizajna i preporuka Microsofta u izradi rešenja za velike poslovne sisteme. Druga grupa je pristupila modeliranju podataka uz korišćenje metodologije Modela objekti i veze (Entity Relationship Model).

Ove dve aktivnosti su pokrenute paralelno, zbog toga što je tehnologija koja je korišćena u razvoju bila nova, pa su unapred uočeni potencijalni problemi i nedoumice, koji nisu morali čekati završetak definisanja Baze podataka da bi bili razmatrani.

„Poštujući sve zahteve HLA, došli smo do stanovništa da klijentski deo mora da se razvija modularno, gde bi moduli sadržali funkcionalne celine poslovnog procesa. U ovoj koncepciji glavna aplikacija je samo shell za učitavanje modula na koje logovani korisnik ima pravo. Modularni pristup obezbeđuje lakšu izmenljivost i nadogradnju aplikacije, sprečava prolongiranje greške, i daje mogućnost da se u pojedinim službama instaliraju samo moduli na koje korisnik ima prava. Svi moduli implementiraju isti interfejs, tako da oni nisi izolovani, već je jasno definisan način razmene podataka između modula. Odučili smo da aplikacija bude u MDI stilu, sa modulima sa leve strane prikazanim u tree kotroli i radnim prozorom sa desne. Zaključili smo da pojedini procesi koji dugo traju moraju biti izvedeni asinhrono, u zasebnim threadovima“, kaže Aleksandar Milosavljević, senior developer u „Virtual Teamu“.

Posle validacije dizajna baze podataka, izrade prototipa najjednostavnijeg modula, i validacije definisanog objektnog modela aplikacije, ušlo se u fazu same implementacije. Tada je određeno i ime aplikacije: Sistem za Planiranje i Praćenje Proizvodnje, ili kraće - STRIP (S3P).

Rizici

U samom početku faze implementacije, zadat je okvirni termin plan implementacije, i definisani rizici, poštujući metodu Upravljanja rizika (Risk Management). Najvažniji rizici u implementaciji projekta bili su vezani za nedovoljno iskustvo u radu sa .NET tehnologijom, i poštovanju rokova implementacije u uslovima rada kod samog korisnika.

O tome priča Vladan Atanasijević: „Bili smo svesni svih rizika koje su stavljeni pred tim koji je realizovao STRIP. Tehnologija koje je u to vreme bila sasvim nova (verzija Visual Studio .NET 2003 je tek izašla) predstavljala je izvor potencijalnih problema, bez obzra na iskustvo koje smo do tada imali u radu sa .NET tehnologijom. Izborom tehnologije u trendu, hteli smo da omogućimo što dužu tehnološku aktuelnost budućeg proizvoda.
Sa druge strane, bili smo svesni da moramo obezbediti punu podršku svih ljudi iz „ZASTAVA Alata“ da bi projekat bio realizovan u zadatim okvirima, i da bi bio zadovoljavajućeg kvaliteta. Trebalo je, poput lekara koji operiše na otvorenom srcu, stari, papirni način rada automatizovati i podržati sistemom, ali da se ni jednog trenutka ne uspori proces proizvodnje u samoj fabrici. Istovremeno takav pristup trebalo je da olakša kasnije fazu uvođenja u operativni rad. Takav pristup se pokazao uspešnim, o čemu svedoči i konačni proizvod“.

Kodiranje i implementacija

Uporedo sa kodiranjem aplikacije, što je bila osnovna aktivnost, sprovodile su se mnoge paralelne aktivnosti: punjenje nove baze postojećim podacima koji su bili ili u drugim bazama, ili u papirnoj formi, prolagođavanje izgleda dokumenata propisanih ISO standardom štampanju računarom, testiranje odrađenih funkcionalnosti, uobličavanje vizuelnog izgleda aplikacije... Kratki preseci stanja sa stručnim konsultantima, pre svih sa inž. Marjanovićem bili česti, gotovo svakodnevni. O pozitivnoj atmosferi koja je vladala među ekipom svedoče reči Dragoslave Berbakov, iz službe Informatike „ ZASTAVA alata“, koja je, iako nije direktno bila uključena u kodiranje, dala ogroman doprinos, pre svega vizuelnom identitetu STRIP-a:
„Saradnja na ovom projektu bila je veoma zanimljivo iskustvo. Pre svega, zbog pozitivne radne energije, koja nas je navela da svaki slobodan trenutak iskoristimo za odabir ikona koje se koriste u aplikaciji, njihovu modifikaciju, prikupljanje podataka za popunjavanje baze, testiranje... Na kraju smo svi bili zadovoljni izgledom aplikacije“

O tome svedoči i mišljenje inostranog stručnjaka iz oblasti informatike, koji posle prezentacije rešenja, nije poverovao da dizajn nije radio profesionalni dizajner. Ova anegdota se rado prepričava među članovima razvojnog tima.

Uz periodične teškoće, prilagođavanje rešenja problemima razvojnih alata, usporavanje razvoja zbog godišnjih odmora ili obaveza članova tima na drugim projektima, projekat STRIP je rastao, pokazujući obrise zaokruženog sistema za upravljanje proizvodnjom.

Instalacija završenih logičkih celina odvijala se u više faza po službama, prateći faze koje prolazi sama izrada proizvoda. Pri tome se težilo da se sve što je realizovano što pre isporuči korisnicima u testni režim rada, da celina koja se instalira bude zaokružena, ali i da podaci uneseni u sistem imaju logički smisao i upotrebnu vrednost. Posebna pažnja je poklanjena onim delovima kod kojih je uz unos podataka u novi informacioni sistem još neko vreme morao da se zadrži i stari način evidentiranja podataka.

„Vrlo važan faktor koji utiče na brzinu prihvatanja novog informacionog sistema je odabir ljudi koji ce prvi proći obuku rada na njemu.“ reči su Milutina Stankovića, koji je rukovodio instalacijom STRIP-a. „Treba izabrati ljude koji će najlakše proći obuku, ali i moći da prenesu svoje znanje ostalim učesnicima u sistemu. S druge strane, potrebno je odagnati strah od bagova koje korisnici pronađu i objasniti im da je to normalna pojava u životnom ciklusu informacionog sistema, i da je svima u interesu da se oni što pre prepoznaju i otklone.“

Zajedno sa razvojem novih funkcionalnosti, ispravljane su i nepravilnosti u već instaliranim. Da bi se sprečilo da otklanjanje grešaka parališe dalji razvoj informacionog sistema, aktivnosti iz Bug managementa su posebno pražljivo sprovođene. „Sve greške koje su korisnici registrovali su pažljivo klasifikovane. Onda je uz saradnju sa stručnim konsultantima i korisnicima određivan prioritet ispravke i termin optimalnog ažuriranja instalirane verzije.“, kaže Aleksandar Milosavljavić.

Prednosti poslovanja

Pred kraj godine sve planirane faze aplikacije STRIP bile su završene, i puštene u probni rad. Ostalo je da se otklone otkrivene greške i počne sa kreiranjem izveštaja. Za kreiranje izveštaja odabrani su MS SQL Reporting Services, najnoviji Microsoftov proizvod Miscrosofta koji omogućava dobijanje izveštaja putem Weba.

Početak Nove godine značio je i početak rada STRIP-a u punom produkcionom režimu. Zahtevi koji su postavljeni pred ovaj sistem su i realizovani. Sistem daje punu podršku u razvoju proizvoda:

od formiranja zahteva za izradu prizvoda,

preko odredjivanja elemenata konstrukcije,

propisivanja tehnologije izrade,

formiranja proizvodne dokumentacije,

planiranja termina realizacije operacija,

prijave radnih lista sa završenim operacijama,

predaje gotovog proizvoda u magacin,

do otpremanja proizvoda ka kupcu.

“Sistem takođe omogućava izračunavanje cene izrade proizvoda, uzimajući u obzir ne samo materijale, nego i mehaničku i termičku obradu, što je vrlo značajno za pojedinačnu proizvodnju. Mnogi procesi su olakšani, kao na primer izrada tehnologije: tehnološki postup izrade proizvoda koji je jednom napravljen, može se snimiti kao predložak (template), i kasnije iskoristiti kao polazna tačka za pravljenje novih tehnoloških postupa u izradi drugih, srodnih, proizvoda. Omogućen je neposredni uvid u trenutno stanje izrade proizvoda, odnosno poslednju realizovanu operaciju; olakšana je komunikacija između službi; standardizovan je i automatizovan postupak generisanja izveštaja“, reči su Milana Marjanovića, rukovodioca službe tehnologije u „ZASTAVA alatima“.

Sumirajući rezultate projekta STRIP, Vladan Atanasijević na kraju zaključuje: „Uspešno realizovan projekat Sistema za planiranje i praćenje proizvodnje je jezgro budućeg integralnog informacionog sistema u fabrici ZASTAVA alati. Već je startovala nova faza, u kojoj će se realizovati standardni moduli za Magacinsko poslovanje, Prodaju/CRM, Finansijsko poslovanje, Zarade, Osnovna sredstva, Popis, Održavanje. Mislim da je ovo pravi put u izradi informacionog sistema za naša proizvodna preduzeća.”

Za više informacija o ZASTAVA alatima posetite www.unior-components.com

Za više informacija o proizvodima i uslugama koje pruža Virtual Team posetite www.virtualteam.rs

Za više informacija o Microsoftovim proizvodima posetite www.microsoft.com/scg

Preuzmite video zapis studije slučaja:  820 kB |  3524 kB


©2017 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana. Obratite nam se |Uslovi korišćenja |Trademarks |Izjava o privatnosti