• Hľadať na tejto lokalite
  • Hľadať na Microsoft.com
  • Hľadať na webe
ZDIEĽAŤ
  • E-Mail
  • Záložka prehľadávača
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
RASTÚCI VÝZNAM CLOUDU

Rastúci význam cloudu

„Cloud pomáha organizáciám znižovať náklady na infraštruktúru o 10 až 50 %, čo predstavuje významnú úsporu.“

Chris Capossela, senior viceprezident, Microsoft

Cloud computing prináša nové možnosti produktivity

Rozmach cloud computingu úplne zmenil to, ako organizácie chápu a definujú produktivitu. Súčasné cloudové riešenia umožňujú zamestnancom pracovať spôsobmi, ktoré im najlepšie vyhovujú, a byť produktívnejší bez potreby viazať sa na konkrétne fyzické pracovisko. IT oddelenia pritom dosahujú významné úspory nákladov, lebo prenášajú servery, údržbu serverov aj kancelárske aplikácie do cloudu.


  • Počet podnikových zákazníkov používajúcich cloudové aplikácie vzrastie do roku 2014 na viac než 130 miliónov. (Juniper Research, marec 2010)  

  • Do roku 2012 nebude 20 % spoločností vlastniť žiadne IT aktíva. (Gartner, december 2009)

  • 80 % IT manažérov veľkých podnikov prinajmenšom testuje iniciatívy v oblasti cloud computing. (F5 Networks, 2009)

Od prispôsobenia po štandardizáciu

Vo svete onsite údajových centier získavajú organizácie konkurenčné výhody prostredníctvom vytvárania vlastných aplikácií, ktoré zodpovedajú ich obchodným procesom, čo je nákladný a časovo náročný proces. Hodnota cloudu je založená na široko dostupnom prístupe k nenákladným štandardným aplikáciám, ktoré môžu byť nakonfigurované v súlade s potrebami ľubovoľnej organizácie. V súvislosti s prechodom organizácií ku cloudu vidíme posun ich nákladov od kapitálových výdavkov k prevádzkovým výdavkom, pretože IT oddelenie musí venovať oveľa menej času úpravám aplikácií a má viac času na vytváranie skutočných hodnôt.

Cloud podľa vašich predstáv

Pre prechod ku cloudu si nájdite poskytovateľa, ktorý vám umožní rozhodnúť sa medzi lokálnym, cloudovým a hybridným riešením. Bez ohľadu na zvolenú platformu vám musí zvolený poskytovateľ pomôcť navrhnúť cestu ku cloudu bez obmedzenia prevádzky vašich aktuálnych systémov a procesov a bez zníženia produktivity.