decorative icon product name, link and description price and details
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala súhrnnú aktualizáciu 16. Ide o testovanú kumulatívnu množinu aktualizácií pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011. Zahŕňa súčasti na vylepšenie výkonu, ktoré sú zhrnuté do jedného balíka, aby sa uľahčilo ich nasadzovanie.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.1.2014
Nástroj
Nástroj
Otvárajte, prezerajte a tlačte zošity vo formáte Excel aj bez nainštalovaného programu Excel. Tento súbor na prevzatie nahrádza program Excel Viewer 97 a všetky predchádzajúce verzie programu Excel Viewer.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.12.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia programu Microsoft Word 2002 poskytuje vylepšenia formátu RTF. Táto aktualizácia tiež poskytuje rámec pre balík kompatibility na otváranie a ukladanie súborov použitím nového formátu súborov Open XML pre systém Microsoft Office 2007
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.7.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite problémy s nekompatibilnými aplikáciami.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Excel 2010, 32-bitového vydania, je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office PowerPoint 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.11.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Excel 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.5.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy so stratou údajov a metaúdajmi v súčasti Windows Imaging.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.11.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia balíka Microsoft Office 2000 môže umožniť spustenie kódu na diaľku. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.5.2007
Aplikácia
Aplikácia
Tento súbor na prevzatie uľahčuje vzdelávacím pracovníkom synchronizovanie zvukového a obrazového výstupu prezentácie snímok programu PowerPoint 2003.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft PowerPoint 2002 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Outlook 2003 nie je spoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri kliknutí na neoprávnene upravené prepojenie. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.3.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.5.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Excel 2002 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.6.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2002 môže umožniť spustenie kódu na diaľku. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.1.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
1.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS10-035. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si sekciu Ďalšie informácie v spodnej časti tejto stránky.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2000 môže umožniť spustenie kódu na diaľku. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
17.1.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.6.2009
Nástroj
Nástroj
Napadnuteľnosť zabezpečenia systému produktov Microsoft Office 2007 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia sa zameriava na rôzne problémy s vysielaním prúdov údajov pomocou aplikácie Media Foundation v systéme Windows 7.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Access 2003 nie je spoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.7.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši problém, ktorý mohol brániť zvukovým zariadeniam s vysokým rozlíšením v inicializácii pri obnovení po prechode z režimu spánku alebo dlhodobého spánku,
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
29.1.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Tento súbor obrazu ISO disku DVD5 obsahuje aktualizácie zabezpečenia systému Windows vydané 9. októbra 2007 na webovej lokalite Windows Update.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.12.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.4.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Tento súbor obrazu DVD5 ISO obsahuje aktualizácie zabezpečenia systému Windows vydané 8. mája 2007 na webovej lokalite Windows Update.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.6.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.9.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Pomocou balíka Windows Media Format Feature Pack pre systémy Windows 7 N alebo Windows 7 KN sa nainštaluje režim runtime vo formáte Windows Media v počítači s nainštalovaným vydaním Windows 7 N alebo Windows 7 KN alebo uvedenými vydaniami s balíkom Service Pack 1. Ďalšie informácie získate na stránke...
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.3.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie balíka Microsoft Office XP je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.12.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Word 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Tento súbor obrazu ISO disku DVD5 obsahuje aktualizácie zabezpečenia systému Windows vydané 9. októbra 2007 na webovej lokalite Windows Update.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši problém zlyhania inštalácie aktualizácie spoločnosti Microsoft (.MSU) pomocou prepínača /quiet (tichý režim), ku ktorému dochádza, ak aktualizácia obsahuje novú alebo aktualizovanú Licenčnú zmluvu koncového používateľa (EULA).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
29.1.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Excel Viewer 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.12.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa odstráni problém so zobrazovaním hlásenia Stop 0x000000E3 v systéme Windows Vista pri umiestnení určitého súboru službou Symantec Endpoint Protection MR2 do karantény.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.8.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu programu Microsoft Office Outlook 2007. Táto aktualizácia poskytuje najnovšie opravy programu Microsoft Office Outlook 2007. Aktualizácia navyše prináša aj zvýšenie stability a zlepšenie výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.5.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2002 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.12.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2002 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť tak, že zabezpečuje správnu manipuláciu s dokumentmi programu Microsoft Excel 2002.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.6.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.10.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.4.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia balíka Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack (MUI) zlepšuje proces vyhľadávania a opravy chýb balíka Office 2003 v dokumentoch v holandskom jazyku. Táto aktualizácia obsahuje v minulosti vydané aktualizácie zabezpečenia balíka Office 2003 MUI.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.3.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta. Táto aktualizácia bola vydaná v auguste 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.8.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2000 môže umožniť spustenie kódu na diaľku. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problém s neustálym reštartovaním v systémoch s procesorom AMD Barcelona, zapnutým systémom Microsoft Windows Pre-installation Environment (Windows PE) a povolenou metódou Operating System Capabilities (_OSC) v systéme BIOS.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť útočníkovi skreslene prezentovať akcie systému alebo jeho správanie bez vedomia používateľa.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.10.2009
1 2 3 4 5
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050