decorative icon product name, link and description price and details
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala súhrnnú aktualizáciu 16. Ide o testovanú kumulatívnu množinu aktualizácií pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011. Zahŕňa súčasti na vylepšenie výkonu, ktoré sú zhrnuté do jedného balíka, aby sa uľahčilo ich nasadzovanie.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.1.2014
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 . V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 . Táto aktualizácia navyše obsahuje zlepšenia stability a výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2013
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft Office 2013 64-bitové vydanie. V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft Office 2013 64-bitové vydanie. Táto aktualizácia navyše obsahuje zlepšenia stability a výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2013
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft Office 2013 32-bitové vydanie. V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft Office 2013 32-bitové vydanie. Táto aktualizácia navyše obsahuje zlepšenia stability a výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2013
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft Word 2013 32-bitové vydanie. V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft Word 2013 32-bitové vydanie. Táto aktualizácia navyše obsahuje zlepšenia stability a výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2013
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft OneNote 2013 32-bitové vydanie. V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft OneNote 2013 32-bitové vydanie. Táto aktualizácia navyše obsahuje zlepšenia stability a výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2013
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft Word 2013 64-bitové vydanie. V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft Word 2013 64-bitové vydanie. Táto aktualizácia navyše obsahuje zlepšenia stability a výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2013
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft OneNote 2013 64-bitové vydanie. V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft OneNote 2013 64-bitové vydanie. Táto aktualizácia navyše obsahuje zlepšenia stability a výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.11.2013
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.10.2010
Aplikácia
Aplikácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.1.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office InfoPath 2007 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.6.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problém zobrazovania duplicitných a nesprávnych dátumov v kalendári bočného panelu systému Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 s novšou definíciou e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta. Táto aktualizácia bola vydaná vo februári 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.2.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
V programe Internet Explorer bolo zistené nedostatočné zabezpečenie, ktoré by mohol útočník zneužiť a ohroziť počítač so systémom Windows, prípadne v takomto počítači čítať súbory.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
30.11.2005
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Aktualizácia service Pack 2 poskytuje najnovšie aktualizácie balíka kompatibility Microsoft Office Compatibility Pack pre súbory vo formáte programu Word, Excel a PowerPoint 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.4.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.6.2009
Aplikácia
Aplikácia
Nastavenie viacjazyčného používateľského rozhrania v prostredí systému Windows Server 2008 R2
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.9.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Excel 2007 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.3.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.3.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Word 2010, 64-bitové vydanie, je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.10.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Word 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie balíka Compatibility Pack pre systém produktov Microsoft Office 2007 nie je spoľahlivé a môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.3.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť. Táto aktualizácia rieši niektoré problémy s výkonom a spoľahlivosťou v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.10.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Tento súbor obrazu ISO disku DVD5 obsahuje aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, ktoré boli vydané 14. septembra 2010 na webovej lokalite Windows Update.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.10.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia balíka Microsoft Office 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru v programe Microsoft Office PowerPoint 2003. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.8.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.12.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia zabezpečenia programu Microsoft Works 8 (KB955428)
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.8.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie balíka Microsoft Office 2010, 32-bitového vydania, je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.11.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zistil sa problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť vzdialenému overenému útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Microsoft Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.4.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia programu Outlook 2002 (22. január 2003) poskytuje najvyššiu úroveň stability a zabezpečenia, aká je dostupná pre program Microsoft Outlook 2002. Táto aktualizácia je súčasťou nepretržitej snahy spoločnosti Microsoft poskytovať zákazníkom najnovšie aktualizácie produktov.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.1.2003
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia programu Microsoft PowerPoint 2002 poskytuje vylepšenia formátu RTF. Táto aktualizácia tiež poskytuje rámec pre balík kompatibility na otváranie a ukladanie súborov použitím nového formátu súborov Open XML pre systém Microsoft Office 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.7.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém súvisiaci s nesprávnou deaktiváciou funkcií automatického spustenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.7.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia súčastí Microsoft Office XP Web Components môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upravenej webovej stránky. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.8.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Word 2007 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.12.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.3.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Publisher 2007 môže umožniť spustenie kódu na diaľku. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.7.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalovaním tejto aktualizácie sa vyrieši problém s kartou Secure Digital (SD) na počítačoch so systémom Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.5.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows 7.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.6.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie umožní správne fungovanie priradenia obsluhy adries URL bez prípony.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.4.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programov balíka Office XP nie je spoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši problém spoľahlivosti zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.2.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.6.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia balíka Microsoft Office 2000 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru v programe Microsoft PowerPoint 2000. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.8.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Outlook 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.7.2010
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.5.2012
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.3.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problém spôsobujúci zlyhanie systému, ak dotaz obsahuje viac ako 64 sérií počítadiel pri starších metódach používania počítadiel výkonu V2.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.5.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto položky zlepšíte zabezpečenie bočného panela systému Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.1.2008
1 2 3 4 5
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050