decorative icon product name, link and description price and details
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows 7.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.6.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie umožní správne fungovanie priradenia obsluhy adries URL bez prípony.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.4.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programov balíka Office XP nie je spoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši problém spoľahlivosti zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.2.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.6.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia balíka Microsoft Office 2000 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru v programe Microsoft PowerPoint 2000. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.8.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Outlook 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.7.2010
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.5.2012
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.3.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problém spôsobujúci zlyhanie systému, ak dotaz obsahuje viac ako 64 sérií počítadiel pri starších metódach používania počítadiel výkonu V2.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.5.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto položky zlepšíte zabezpečenie bočného panela systému Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.1.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu programu Microsoft Office InfoPath 2007. Táto aktualizácia poskytuje najnovšie opravy programu Microsoft Office InfoPath 2007. Aktualizácia navyše prináša zvýšenie stability a zlepšenie výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.12.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.9.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia klienta programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy 7.0 vám umožňuje používať nové funkcie služieb vzdialenej pracovnej plochy.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.10.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.9.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.3.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2007 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.2.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 môže umožniť zvýšenie oprávnení. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Aktualizácia Service Pack 1 poskytuje najnovšie aktualizácie balíka kompatibility Microsoft Office Compatibility Pack.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.12.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, 64-bitové vydanie je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalujte túto aktualizáciu, aby ste umožnili úspešné nainštalovanie ďalších aktualizácií do všetkých vydaní systému Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.4.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zistil sa problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť miestnemu overenému útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Microsoft Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.10.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Tento nástroj rieši nekonzistenciu v mieste uloženia služby Údržba systému Windows (Windows Servicing), ktorá by mohla zabrániť úspešnému nainštalovaniu budúcich aktualizácií, balíkov service pack a softvéru.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.10.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty programu Microsoft Office Outlook 2007 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.4.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.7.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.3.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
V programe Internet Explorer bolo zistené nedostatočné zabezpečenie, ktoré by mohol útočník zneužiť a ohroziť počítač so systémom Windows, prípadne v takomto počítači čítať súbory.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
1.2.2004
Aktualizácia
Aktualizácia
Zistil sa problém, ktorý by mohol umožniť používateľovi s povoleniami správcu načítať nepodpísaný ovládač.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém s chybovou správou, ktorá sa zobrazuje pri spustení programu Internet Explorer 7.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.6.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie môžete zobraziť kódy chýb poskytnuté pre softvér WUSAS určené pre dodávateľov prostriedkov zisťujúcich aktualizácie.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.6.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.4.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.7.2004
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Works 9 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Nástroj
Nástroj
Microsoft PowerPoint Viewer umožňuje plnohodnotné prezeranie prezentácií vytvorených v programe PowerPoint 97 a novších verziách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.7.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.2.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.3.2011
1 2 3 4 5 6
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050