decorative icon product name, link and description price and details
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite problémy s nekompatibilnými aplikáciami pre systém Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia systému produktov Microsoft Office XP môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.8.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Microsoft Windows a získať prístup k informáciám.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.8.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia rieši problém súkromnej položky kalendára, ktorá je otvorená, ak je nájdená vyhľadávačom Search Desktop. Táto aktualizácia tiež rieši problém s výkonom, ktorý nastáva, keď pracujete s položkami vo veľkých súboroch .pst alebo .ost.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.6.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia rieši problémy s pozastavením a opätovným spustením v systémoch Windows Vista nakonfigurovaných digitálnym káblovým prijímačom.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.9.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite možné problémy vyplývajúce z prechodu zo slovenskej, slovinskej a maltskej meny na euro a z aktualizácie symbolu tureckej meny z YTL (Yeni Türk Lirası) na TL (Türk Lirası).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.1.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia Access 2002 Runtime: KB827430 ponúka najvyššie úrovne stability a zabezpečenia, ktoré sú k dispozícii pre program Microsoft Access 2002 Runtime. Táto aktualizácia je súčasťou nepretržitej snahy spoločnosti Microsoft poskytovať svojim zákazníkom najnovšie aktualizácie produktov.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
2.9.2003
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
15.3.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty programu Microsoft Office Outlook 2007 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.1.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia prináša najnovšie opravy na zvýšenie stability a zlepšenie výkonu programu Microsoft Office Outlook 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Outlook 2002 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného e-mailu. Táto aktualizácia rieši napadnuteľnosť pri používaní programu Outlook 2002 s balíkom Multilingual User Interface Pack.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.1.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie zabránite aplikáciám v odosielaní príliš veľkého počtu požiadaviek HTTP počas zahrnutia dobre známej schémy DTD (Document Type Definition).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.11.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problém, ktorý sa prejavuje zobrazovaním chybových hlásení pri inštalovaní nových hardvérových zariadení v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.11.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.9.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
V programe Internet Explorer bolo zistené nedostatočné zabezpečenie, ktoré by mohol útočník zneužiť a ohroziť počítač so systémom Windows, prípadne v takomto počítači čítať súbory.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
29.7.2004
Aktualizácia
Aktualizácia
Aj po nainštalovaní aktualizácie Microsoft Office XP Service Pack 3 sa zostupné indexy v programe Access 2002 prevedené na server SQL Server môžu previesť ako vzostupné. Táto aktualizácia zabezpečuje správne aktualizovanie súborov sprievodcu programu Access 2002.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.3.2004
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Excel Viewer 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.10.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.6.2010
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.5.2012
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť. Inštaláciou tejto aktualizácie mikro kódu zvýšite spoľahlivosť systémov s procesormi Intel.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.6.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia vylepšuje zobrazenie webových lokalít navrhnutých pre staršie prehľadávače v programe Internet Explorer 8. Ak chcete využiť túto aktualizáciu, musíte v dialógovom okne Nastavenie režimu kompatibilného zobrazenia začiarknuť políčko Zahrnúť aktualizovaný zoznam lokalít od spoločnosti Microsoft.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia v programe 2007 Microsoft Office System môže umožniť zverejnenie informácií. Táto aktualizácia rieši tento problém.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.11.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.11.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.3.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite problémy s nekompatibilnými aplikáciami.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie zabránite aplikáciám v odosielaní príliš veľkého počtu požiadaviek HTTP počas zahrnutia dobre známej schémy DTD (Document Type Definition).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.11.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.3.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia rieši problém s výkonom Filtra neoprávneného získavania osobných údajov v programe Internet Explorer, ktorý sa vyskytoval pri návšteve webových stránok s viacerými rámami alebo na stránkach, kde dochádzalo k rýchlej navigácii vo viacerých rámoch.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
29.1.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.12.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť vzdialenému útočníkovi prostredníctvom súborov s formátom programu Windows Media prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.12.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém spôsobený zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v mnohých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.2.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office PowerPoint 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.5.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Excel 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Works 9 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS10-035. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si sekciu Ďalšie informácie v spodnej časti tejto stránky.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.6.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou aktualizácie sa sprístupní vzdialená správa počítača so systémom Windows Server 2008 s rolou Hyper-V.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.6.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
16.11.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
15.3.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.1.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť útočníkovi skreslene prezentovať akcie systému alebo jeho správanie bez vedomia používateľa.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu programu Microsoft OneNote 2010, 32-bitového vydania. Táto aktualizácia je súhrnom najnovších opráv vrátane opráv funkcie atramentu a funkcie prepojených poznámok, ktoré majú význam pre používateľov s nastaveným tureckým jazykom.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.3.2011
1 2 3 4 5 6
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050