decorative icon product name, link and description price and details
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu programu Microsoft Office Outlook 2007. Táto aktualizácia poskytuje najnovšie opravy programu Microsoft Office Outlook 2007. Aktualizácia navyše prináša aj zvýšenie stability a zlepšenie výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.5.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2002 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.12.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2002 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť tak, že zabezpečuje správnu manipuláciu s dokumentmi programu Microsoft Excel 2002.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.6.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.10.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.4.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia balíka Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack (MUI) zlepšuje proces vyhľadávania a opravy chýb balíka Office 2003 v dokumentoch v holandskom jazyku. Táto aktualizácia obsahuje v minulosti vydané aktualizácie zabezpečenia balíka Office 2003 MUI.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.3.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta. Táto aktualizácia bola vydaná v auguste 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.8.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2000 môže umožniť spustenie kódu na diaľku. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problém s neustálym reštartovaním v systémoch s procesorom AMD Barcelona, zapnutým systémom Microsoft Windows Pre-installation Environment (Windows PE) a povolenou metódou Operating System Capabilities (_OSC) v systéme BIOS.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť útočníkovi skreslene prezentovať akcie systému alebo jeho správanie bez vedomia používateľa.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite problémy s nekompatibilnými aplikáciami pre systém Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia systému produktov Microsoft Office XP môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.8.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Microsoft Windows a získať prístup k informáciám.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.8.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia rieši problém súkromnej položky kalendára, ktorá je otvorená, ak je nájdená vyhľadávačom Search Desktop. Táto aktualizácia tiež rieši problém s výkonom, ktorý nastáva, keď pracujete s položkami vo veľkých súboroch .pst alebo .ost.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.6.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia rieši problémy s pozastavením a opätovným spustením v systémoch Windows Vista nakonfigurovaných digitálnym káblovým prijímačom.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.9.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite možné problémy vyplývajúce z prechodu zo slovenskej, slovinskej a maltskej meny na euro a z aktualizácie symbolu tureckej meny z YTL (Yeni Türk Lirası) na TL (Türk Lirası).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.1.2009
1 2 3 4 5 6 7
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050