decorative icon product name, link and description price and details
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.2.2005
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie balíka Microsoft Office 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie vzdialeného kódu. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.6.2010
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
17.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení v programe Microsoft DirectShow, ktorý by mohol umožniť útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.12.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém, pri ktorom služba Indexovanie systému Microsoft Windows prestane fungovať a vypne sa.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.6.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši niekoľko známych problémov kompatibility aplikácie so systémom Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.2.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení prehrávača Windows Media Player, ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.12.2003
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows 7.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.11.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia programu Word 97: KB830354 ponúka najvyššiu úroveň stability a zabezpečenia, ktorá je dostupná pre program Microsoft Word 97.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.11.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Outlook 2002 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.3.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Aktualizácia infraštruktúry serverov Microsoft Office (KB951297) obsahuje najnovšie aktualizácie a opravy výkonu serverov Microsoft Office.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
15.7.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.6.2005
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém brániaci vytvoreniu pripojenia k akýmkoľvek adresám mimo prepojenia (off-link) v systéme Windows Vista, ku ktorému dochádza, keď je predvolená brána nakonfigurovaná rovnako ako adresa IP klienta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.6.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia rieši problém nespoľahlivého zabezpečenia programu Microsoft Word Viewer, ktoré môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.10.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení mini-aplikácií systému Windows Vista, ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa odstránia malé pretečenia pamäte, ku ktorým dochádza pri používaní rozhrania API nástroja Runtime Status Control (RSCA) na zistenie stavu služby Internet Information Server (IIS) 7.0.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.11.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy súvisiace s overovaním klienta pre aplikácie používajúce volanie RPC v rámci protokolu HTTP.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.11.2010
Nástroj
Nástroj
Tento nástroj umožňuje administrátorovi 64-bitovej farmy Microsoft SharePoint v špecifických prípadoch zmeniť prednastavené adresy URL v šablónach formulára programu InfoPath, súbory univerzálneho pripojenia údajov (UDC) a typy obsahu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.10.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.3.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS11-003. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si sekciu Ďalšie informácie v spodnej časti tejto stránky.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení služby Microsoft XML Core Services (MSXML), ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.7.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu zabezpečenia pre balík Microsoft Office 2003. Táto aktualizácia rieši napadnuteľnosť, ktorá by mohla povoliť spustenie nebezpečného kódu. Ostatné opravy tiež môžu byť zahrnuté v aktualizácii.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.2.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.3.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Outlook 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení služby Microsoft XML Core Services (MSXML), ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalovaním tejto aktualizácie vyriešite problém, pri ktorom optická jednotka využívajúca čip SiI Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) od spoločnosti Silicon Image, pripojená k počítaču s operačným systémom Windows Vista, nie je rozpoznaná ako zapisovateľný disk.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.8.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft PowerPoint 2002 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.5.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém, ktorý sa prejavuje tak, že sa nerozpozná videokamera typu mini-DVD pripojená prostredníctvom rozhrania USB.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši niekoľko známych problémov kompatibility aplikácie so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.10.2010
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.5.2012
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia rieši niektoré problémy s kompatibilitou a spoľahlivosťou v systéme Windows Vista. Po implementácii tejto aktualizácie dosiahnete v niektorých prípadoch lepšiu spoľahlivosť a hardvérovú kompatibilitu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
A security issue has been identified that could allow an attacker to remotely compromise your Windows-based system using Microsoft Data Access Components and gain control over it.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.4.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.1.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2002 môže umožniť spustenie kódu na diaľku. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.7.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala súhrnnú aktualizáciu 7. Ide o testovanú a kumulatívnu množinu aktualizácií systému Microsoft Dynamics CRM 4.0. Obsahuje vylepšenia výkonu v jednom balení na zabezpečenie jednoduchého nasadenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.10.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Microsoft Windows PowerShell je nové prostredie príkazového riadka a skriptovací jazyk pre správu a automatizáciu systému. Windows PowerShell je založený na infraštruktúre .NET Framework a umožňuje odborníkom na inf. technológie a vývojárom riadiť a automatizovať správu systému Windows a aplikácií.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
30.1.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Publisher 2007 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.5.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia rieši problém neúspešnej inštalácie aktualizácie jazykového balíka pre systém Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
1 2 3 4 5 6 7
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050