decorative icon product name, link and description price and details
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Word 2000 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť tak, že zabezpečuje vhodnú manipuláciu s dokumentmi programu Word.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.4.2005
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši problém, keď sa pri uložení súboru do chráneného adresára v počítači s českou verziou systému Windows 7 zobrazí upozornenie v rumunčine namiesto češtiny.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Word Viewer 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.5.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia rieši napadnuteľnosť pri používaní programu Microsoft Outlook 2000, ktorá môže umožniť vzdialenému používateľovi spustenie kódu v počítači so spusteným programom Outlook 2000.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.1.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši skupina problémov technológií AppFabric spôsobených funkciou MWA.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.3.2010
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Balík Windows Vista Service Pack 1 (SP1) je aktualizáciou systému Windows Vista, ktorá rieši problémy zistené na základe odozvy našich zákazníkov.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.4.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.3.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.2.2005
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie balíka Microsoft Office 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie vzdialeného kódu. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.6.2010
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
17.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení v programe Microsoft DirectShow, ktorý by mohol umožniť útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.12.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém, pri ktorom služba Indexovanie systému Microsoft Windows prestane fungovať a vypne sa.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.6.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši niekoľko známych problémov kompatibility aplikácie so systémom Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.2.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení prehrávača Windows Media Player, ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.12.2003
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows 7.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
5.11.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia programu Word 97: KB830354 ponúka najvyššiu úroveň stability a zabezpečenia, ktorá je dostupná pre program Microsoft Word 97.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.11.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Outlook 2002 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.3.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Aktualizácia infraštruktúry serverov Microsoft Office (KB951297) obsahuje najnovšie aktualizácie a opravy výkonu serverov Microsoft Office.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
15.7.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.6.2005
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém brániaci vytvoreniu pripojenia k akýmkoľvek adresám mimo prepojenia (off-link) v systéme Windows Vista, ku ktorému dochádza, keď je predvolená brána nakonfigurovaná rovnako ako adresa IP klienta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.6.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia rieši problém nespoľahlivého zabezpečenia programu Microsoft Word Viewer, ktoré môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.10.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení mini-aplikácií systému Windows Vista, ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2007
1 2 3 4 5 6 7 8
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050