decorative icon product name, link and description price and details
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.4.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu kontroly pravopisu pre program Microsoft Office XP. Táto aktualizácia výrazne zlepšuje proces vyhľadávania a opravy gramatických chýb balíka Office XP v dokumentoch v holandskom jazyku.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.3.2006
Dokument
Dokument
Tieto licenčné podmienky sa týkajú nasledujúcich produktov pre softvér 2007 Office: balík Home and Student, Excel (verzia Home and Student), OneNote (verzia Home and Student), PowerPoint (verzia Home and Student) a Word (verzia Home and Student).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
17.7.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Word Viewer 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.2.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office PowerPoint 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s certifikátmi súvisiace s oneskorením, ktoré sa vyskytujú, ak je v počítači so systémom Windows Vista nainštalované rozšírenie SIA (Subject Information Access).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.10.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Bol identifikovaný problém s panelom IME, ktorý v niektorých situáciách spôsobuje zlyhanie programu Internet Explorer 8 pri použití s panelom IME.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spoľahlivosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Tento obraz disku DVD5 ISO obsahuje aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, ktoré boli vydané 10. apríla 2007 na webovej lokalite Windows Update.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.4.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalovaním tejto aktualizácie vyriešite problém so službou inteligentného prenosu na pozadí (Background Intelligent Transfer Service, BITS).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.8.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2000 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.3.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite problémy s nekompatibilnými aplikáciami pre systém Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS10-053. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si sekciu Ďalšie informácie v spodnej časti tejto stránky.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite problémy s nekompatibilnými aplikáciami.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Excel 2000 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.4.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie umožňuje automatické nastavenie počítačových hodín na správny dátum v roku 2007 kvôli zmene zákonov týkajúcich sa úpravy letného času v mnohých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.6.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie umožňuje automatické nastavenie počítačových hodín na správny dátum v roku 2007 kvôli zmene zákonov týkajúcich sa úpravy letného času v mnohých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
1.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Túto aktualizáciu nainštalujte do súčasti IME v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.8.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém poškodenia zariadenia iPod od spoločnosti Apple, ku ktorému môže dôjsť pri používaní funkcie Bezpečné odstránenie hardvéru v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.5.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia programu Word 2003 (KB830000) ponúka najvyššiu úroveň stability a zabezpečenia, ktorá je dostupná pre program Microsoft Word 2003.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.1.2004
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia rieši problém s orezaním súboru a trvalou stratou obrázku, ku ktorým dochádza pri pridávaní metaúdajov do obrázkov formátu RAW z fotoaparátu alebo fotoaparátov Canon EOS-1D alebo EOS-1D.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.3.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Balík Windows Management Framework BITS poskytuje aktualizované funkcie pre správu pre profesionálov z oblasti informačných technológií.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Excel 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.10.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.3.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Outlook 2003 balíka Microsoft Office s novšou definíciou e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta. Táto aktualizácia bola vydaná v auguste 2005.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.8.2005
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft PowerPoint 2010, 64-bitového vydania, je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalovaním tejto aktualizácie umožníte úspešnú inštaláciu budúcich aktualizácií pre všetky vydania systému Windows 7 alebo systému Windows Server 2008 R2.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.5.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu služieb Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Táto aktualizácia obsahuje aktualizované definície časových pásiem.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.10.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
2.2.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.1.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém spôsobený zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v mnohých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.11.2008
1 2 3 4 5 6 7 8
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050