decorative icon product name, link and description price and details
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém zobrazenia mesiaca júl v inej verzii arabčiny ako je používaná verzia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.5.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Word 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.5.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalovaním tejto aktualizácie vyriešite problém, pri ktorom sa zníži priepustnosť karty údajov siete 3G Wide Area Network (WWAN) v počítači so systémom Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Platforma Windows Portable Devices (WPD) je technológia ovládačov podporujúca veľa rôznych prenosných zariadení, ako sú mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty a prenosné mediálne prehrávače.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.10.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2004
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office Publisher 2007 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Dokument
Dokument
Táto stručná referenčná karta obsahuje prehľad bežných úloh týkajúcich sa spravovania kontaktov, prítomnosti a výmeny okamžitých správ v programe Microsoft Office Communicator 2007 R2.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
30.7.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém so zabezpečením, na základe ktorého by mohol overený miestny útočník narušiť systém a získať prístup k informáciám.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
MS03-008: Chyba nástroja Windows Script Engine umožňuje spustenie kódu
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
19.3.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Dokument
Dokument
Vizuálny, interaktívny referenčný sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť nové umiestnenie príkazov v programe Outlook 2010.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.5.2011
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.10.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie balíka Microsoft Office 2003 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Tento obraz disku DVD5 ISO obsahuje aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, ktoré boli vydané 11. augusta 2009 na webovej lokalite Windows Update.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť útočníkovi skreslene prezentovať akcie systému alebo jeho správanie bez vedomia používateľa.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Vďaka prehľadávaču Windows Internet Explorer 9 sa webové lokality rozžiaria a fungujú ako natívne aplikácie v počítači.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.3.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
V programe Internet Explorer bolo zistené nedostatočné zabezpečenie, ktoré by mohol útočník zneužiť a ohroziť počítač so systémom Windows, prípadne v takomto počítači čítať súbory.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.5.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.12.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie zlepší v niektorých prípadoch výkon grafického procesora v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.1.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS10-053. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si sekciu Ďalšie informácie v spodnej časti tejto stránky.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalujte túto aktualizáciu na umožnenie podpory rozhrania MUI pre vyhľadávač Windows Desktop Search (WDS) 3.01.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.2.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém s chybovým hlásením „Stránka sa nedá zobraziť“, ktoré sa v programe Internet Explorer 7 zobrazí pri vstupe na webový server, ktorý používa nástroj OpenSSL.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.9.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia rieši problémy so spoľahlivosťou systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.4.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.5.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Nástroj
Nástroj
Môžete otvárať, upravovať a ukladať dokumenty vo formáte súborov programu Works Word Processor podporovanom balíkom Works verzií 6, 7, 8 a 9. Táto súčasť na prevzatie vyžaduje Inštalátor systému Windows verzie 3.1 alebo novšej. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Systémové požiadavky nižšie.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.4.2012
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa posilnia overovacie poverenia v konkrétnych situáciách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
16.11.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.11.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.9.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Excel Viewer môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť tak, že zabezpečuje správnu manipuláciu s dokumentmi programu Microsoft Office Excel Viewer.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.6.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši niekoľko známych problémov kompatibility aplikácie so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.10.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.9.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie pre program Windows Mail zmení definície na identifikáciu e-mailových správ, ktoré majú byť požadované za nevyžiadanú poštu alebo môžu obsahovať pokus o neoprávnené získanie údajov.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2012
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalovaním tejto aktualizácie pomôžete predchádzať problému s občasnými zlyhaniami zariadení s technológiou Bluetooth.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.7.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje výkon. Nainštalovaním tejto aktualizácie sa v niektorých prípadoch zvýši výkon systému Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši problém, keď sa pri zobúdzaní počítača so systémom Windows Vista z režimu spánku zobrazí chyba pri zastavení.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.7.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém poškodenia zariadenia iPod od spoločnosti Apple, ku ktorému môže dôjsť pri používaní funkcie Bezpečné odstránenie hardvéru v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.5.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.12.2007
Dokument
Dokument
Poznámky k vydaniu programu Microsoft Lync 2010
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.3.2011
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Aktualizácia Office XP Service Pack 3 (SP3) pre program Access 2002 Runtime poskytuje najnovšie aktualizácie programu Access 2002 Runtime. Prináša výrazné zlepšenie zabezpečenia, zvýšenie stability a zlepšenie výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.3.2004
1 2 3 4 5 6 7 8
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050