decorative icon product name, link and description price and details
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite problémy s nekompatibilnými aplikáciami pre systém Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia systému produktov Microsoft Office XP môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.8.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Microsoft Windows a získať prístup k informáciám.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.8.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia rieši problém súkromnej položky kalendára, ktorá je otvorená, ak je nájdená vyhľadávačom Search Desktop. Táto aktualizácia tiež rieši problém s výkonom, ktorý nastáva, keď pracujete s položkami vo veľkých súboroch .pst alebo .ost.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.6.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia rieši problémy s pozastavením a opätovným spustením v systémoch Windows Vista nakonfigurovaných digitálnym káblovým prijímačom.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.9.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie odstránite možné problémy vyplývajúce z prechodu zo slovenskej, slovinskej a maltskej meny na euro a z aktualizácie symbolu tureckej meny z YTL (Yeni Türk Lirası) na TL (Türk Lirası).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.1.2009
2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050