decorative icon product name, link and description price and details
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia v programe Microsoft Word 2000 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.3.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
V tejto aktualizácii (KB2467659) sa rieši problém, ktorý sa vyskytol vo vydaní MS10-90: Kumulatívna aktualizácia zabezpečenia programu Windows Internet Explorer (KB2416400)
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.12.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
16.11.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení klienta služby DNS, ktorý by mohol umožniť útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Microsoft Windows a získať nad ním kontrolu
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.4.2008
Dokument
Dokument
Táto stručná referenčná karta obsahuje prehľad klávesových skratiek v programe Microsoft Office Communicator 2007 R2.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
17.6.2009
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.5.2012
Dokument
Dokument
Táto aktualizácia nainštaluje najnovší obsah pomoci pre súbor Pomocníka programu Microsoft Office Excel 2007 a súbor Pomocníka programu Office Excel 2007 pre vývojárov.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
30.4.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.11.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
V programe Internet Explorer bolo zistené nedostatočné zabezpečenie, ktoré by mohol útočník zneužiť a ohroziť počítač so systémom Windows, prípadne v takomto počítači čítať súbory.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.11.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zistil sa problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť miestnemu overenému útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Microsoft Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.12.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu programu Microsoft Access 2002. Táto aktualizácia odstraňuje funkčnosť programu Access 2002, ktorá umožňuje používateľom pridávať nové údaje do prepojeného pracovného hárka programu Microsoft Excel alebo v ňom upravovať existujúce údaje.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
18.10.2005
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.8.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia rieši problémy s programom Windows Media Center. Úplný zoznam problémov zahrnutých v tejto kumulatívnej aktualizácii nájdete v súbore KB932818.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.4.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia balíka Microsoft Office 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.10.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa odstráni problém s neúspešným dokončením testu WHQL v systéme Windows Vista s viacerými zobrazovacími adaptérmi v konfigurácii LDA (Linked Display Adapter).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.8.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení služby Microsoft XML Core Services (MSXML), ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému založeného na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.11.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu balíka programov Microsoft Office XP. Napadnuteľnosť zabezpečenia programov balíka Office XP môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.8.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS11-018. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si sekciu Ďalšie informácie v spodnej časti tejto stránky.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Dokument
Dokument
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2007
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Aktualizácia Service Pack 2 poskytuje najnovšie aktualizácie pre program Excel Viewer 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.4.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa pridajú slová do štandardného anglického a nemeckého slovníka.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.7.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala súhrnnú aktualizáciu 10. Ide o testovanú a kumulatívnu množinu aktualizácií systému Microsoft Dynamics CRM 4.0. Obsahuje vylepšenia výkonu v jednom balení na zabezpečenie jednoduchého nasadenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.4.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Viaceré riziká napadnuteľnosti zabezpečenia programu Microsoft Office Excel 2003 Viewer môžu umožniť zvýšenie oprávnenia. Táto aktualizácia rieši tieto riziká napadnuteľnosti.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.7.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Tento nástroj rieši nekonzistenciu v mieste uloženia služby Údržba systému Windows (Windows Servicing), ktorá by mohla zabrániť úspešnému nainštalovaniu budúcich aktualizácií, balíkov Service Pack a softvéru.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.4.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zistil sa problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť miestnemu overenému útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Microsoft Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.4.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
V programe Microsoft Office Outlook 2003 sa vyskytuje napadnuteľnosť zabezpečenia, ktorá môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného e-mailu. Táto aktualizácia rieši napadnuteľnosť pri používaní programu Outlook 2003 s balíkom Multilingual User Interface Pack.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.1.2006
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie pridáte v systéme Windows Vista k Japonskému editoru metód vstupu (IME) slovník japonských PSČ.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.11.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Word 2002 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Aktualizácia z 12. júla 2005 rieši túto napadnuteľnosť tak, že zabezpečuje vhodnú manipuláciu s dokumentmi programu Word 2002.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.7.2005
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office PowerPoint 2007 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.8.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
21.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS10-090. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si sekciu Ďalšie informácie v spodnej časti tejto stránky.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.12.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu programu Microsoft Office InfoPath 2003. Táto aktualizácia poskytuje najnovšie opravy programu InfoPath 2003. Táto aktualizácia navyše prináša zvýšenie stability a zlepšenie výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.8.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení spôsobu práce so službou Microsoft XML Core Services (MSXML), ktorý by mohol umožniť útočníkovi prístup do vášho systému Microsoft Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.11.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Office PowerPoint 2003 nie je spoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.2.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.3.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy zariadení USB viacerých rozhraní v systéme Windows 7.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie zlepšíte kvalitu prekladu gréckej verzie operačného systému Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.4.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.2.2011
Aplikácia
Aplikácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
15.12.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.3.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2011
Balík Service Pack
Balík Service Pack
Aktualizácia balíka Office XP: Service Pack 2 (SP2) poskytuje najnovšie aktualizácie balíka Microsoft Office XP. Aktualizácia prináša výrazné zlepšenie zabezpečenia, zvýšenie stability a zlepšenie výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.9.2002
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia programu Microsoft Outlook 2000 (18.december 2002) poskytuje najvyššiu úroveň stability a zabezpečenia, aká je dostupná pre program Microsoft Outlook 2000. Táto aktualizácia je súčasťou nepretržitej snahy spoločnosti Microsoft poskytovať zákazníkom najnovšie aktualizácie produktov.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
20.1.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje spokojnosť používateľa prostredníctvom zlepšenia odosielania správ a zníženia počtu krokov potrebných na vyriešenie potenciálnych problémov s aktiváciou a overením výrobku.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.7.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050