decorative icon product name, link and description price and details
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši problém, keď sa pri uložení súboru do chráneného adresára v počítači s českou verziou systému Windows 7 zobrazí upozornenie v rumunčine namiesto češtiny.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.2.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia povolí v systéme Windows Vista aplikáciu Tradičná čínština – DaYi (verzia 6.0), editor IME alebo aplikáciu Tradičná čínština – pole (verzia 6.0).
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
25.2.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa odstráni problém s kompatibilitou programu Windows Media Player s ovládacím panelom Nastaviť prístup k programom a predvolené hodnoty počítača.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.10.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení v služby DHCP v systéme Vista, ktorý by mohol umožniť útočníkovi narušiť váš systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.2.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia rieši problém neúspešnej inštalácie aktualizácie jazykového balíka pre systém Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.10.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť vzdialenému neoverenému útočníkovi spôsobiť, že narušená aplikácia prestane reagovať.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.7.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.7.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia systému produktov Microsoft Office 2007 a balíka kompatibility Microsoft Office Compatibility Pack môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.6.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
A security issue has been identified that could allow an attacker to remotely compromise your Windows-based system using Microsoft Data Access Components and gain control over it.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.4.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
10.8.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa odstránia malé pretečenia pamäte, ku ktorým dochádza pri používaní rozhrania API nástroja Runtime Status Control (RSCA) na zistenie stavu služby Internet Information Server (IIS) 7.0.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.11.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Excel Viewer 2003 môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.7.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém založený na systéme Windows a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.9.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 s novšou definíciou e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta. Táto aktualizácia bola vydaná v máji 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.5.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.5.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.10.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
22.3.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy s programom Media Center v systéme Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.10.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje pre nástroj Filter nevyžiadanej pošty programu Microsoft Office Outlook 2007 novšie definície e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
3.3.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém, keď po prihlásení na počítač so systémom Windows Vista vyprší časový limit protokolu overenia siete 802.1X, ten následne zlyhá a nedá sa vytvoriť sieťové pripojenie.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.6.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť overenému miestnemu útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.8.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.4.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Tento nástroj rieši nekonzistenciu v mieste uloženia služby Údržba systému Windows (Windows Servicing), ktorá by mohla zabrániť úspešnému nainštalovaniu budúcich aktualizácií, balíkov Service Pack a softvéru.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.2.2014
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Zabezpečenie programu Microsoft Word 2002 je nespoľahlivé a môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Problém zabezpečenia rieši táto aktualizácia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
4.8.2010
Dokument
Dokument
Vizuálny, interaktívny referenčný sprievodca, ktorý vám pomôže nájsť príkazy v programe PowerPoint 2010.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
23.5.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.5.2009
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft PowerPoint 2002 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia rieši tento problém zabezpečenia.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.8.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Napadnuteľnosť zabezpečenia programu Microsoft Office Word 2007 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť tak, že zabezpečuje správnu manipuláciu s dokumentmi programu Microsoft Office Word 2007.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.6.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia poskytuje nástroj Filter nevyžiadanej pošty v programe Microsoft Office Outlook 2003 s novšou definíciou e-mailových správ, ktoré budú označené ako nevyžiadaná pošta. Táto aktualizácia bola vydaná v októbri 2006.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
6.10.2006
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť vzdialenému neoverenému útočníkovi spôsobiť, že narušená aplikácia prestane reagovať.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
13.7.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém, v dôsledku ktorého sa môže systém nachádzať v nekonzistentnom stave po reštartovaní počítača použitím poslednej funkčnej konfigurácie.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
14.8.2008
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.10.2009
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyriešia problémy spôsobené zmenou zákonov týkajúcich sa letného času v niektorých krajinách.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
24.5.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Táto aktualizácia zvyšuje výkon. Nainštalovaním tejto aktualizácie sa v niektorých prípadoch zvýši výkon systému Windows Vista.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.8.2007
Aplikácia
Aplikácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
16.5.2011
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie pre program Windows Mail zmení definície na identifikáciu e-mailových správ, ktoré majú byť požadované za nevyžiadanú poštu alebo môžu obsahovať pokus o neoprávnené získanie údajov.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.4.2012
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.3.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu programu Microsoft Office Word Viewer 2003. Napadnuteľnosť zabezpečenia v programe Word Viewer 2003 môže umožniť spustenie nezávislého kódu pri otvorení neoprávnene upraveného dokumentu. Táto aktualizácia rieši túto napadnuteľnosť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.6.2006
Aplikácia
Aplikácia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
8.1.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Táto aktualizácia odstraňuje chybu zabezpečenia popísanú v bulletine Microsoft Security Bulletin MS10-034. Ak chcete zistiť, či nie sú k dispozícii ďalšie aktualizácie zabezpečenia, prečítajte si na tejto stránke časť s názvom Prehľad.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.6.2010
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
11.10.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Aktualizácia Access 2002 Runtime (KB813617) poskytuje najnovšie aktualizácie súčasti Access 2002 Runtime. Prináša výrazné zdokonalenie zabezpečenia, zvýšenie stability a zlepšenie výkonu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
29.4.2003
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Pokyny v slovenčine pre toto prevzatie budú k dispozícii onedlho. Medzičasom sú tieto informácie dostupné v angličtine.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
7.2.2011
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
12.4.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa vyrieši problém s chybovým hlásením, ktoré sa zobrazuje pri uvádzaní systému Windows Vista do režimu spánku, keď je aktívne pripojenie PPP.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.3.2007
Oprava zabezpečenia
Oprava zabezpečenia
Bol identifikovaný problém v zabezpečení, ktorý by mohol umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi narušiť systém a získať nad ním kontrolu.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.12.2008
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie sa odstráni Windows Ochrana súborov z príslušných súborov písiem systému Windows.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
26.4.2010
Aktualizácia
Aktualizácia
Nainštalovaním tejto aktualizácie vyriešite problém, pri ktorom uviaznu správy v priečinku Outbox a počas používania programu Windows Mail ich nemožno odstrániť.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
27.8.2007
Aktualizácia
Aktualizácia
Inštalácia tejto aktualizácie rieši problém s jazykovým balíkom pre rumunčinu, kde sa mohlo písmeno T nesprávne písať ako veľké.
BEZPLATNÉ
Dátum vydania:
9.4.2007
5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
Počet výsledkov na stranu:1020304050