Office

Excel Viewer

Zmena jazyka:
Otvárajte, prezerajte a tlačte zošity vo formáte Excel aj bez nainštalovaného programu Excel. Tento súbor na prevzatie nahrádza program Excel Viewer 97 a všetky predchádzajúce verzie programu Excel Viewer.
  • Verzia:

    1

    Názov súboru:

    ExcelViewer.exe

    Dátum vydania:

    11.12.2008

    Veľkosť súboru:

    51.1 MB

      Prostredníctvom aplikácie Excel Viewer môžete otvárať, prezerať a tlačiť zošity aplikácie Excel aj bez jej nainštalovania. Môžete tiež kopírovať údaje z aplikácie Excel Viewer do inej aplikácie. Nemôžete však upravovať údaje, uložiť zošit ani vytvoriť nový zošit. Tento súbor na prevzatie nahrádza program Excel Viewer 97 a všetky predchádzajúce verzie programu Excel Viewer.

      Ak je zošit, ktorý si chcete prezrieť, uložený v službe Windows Live SkyDrive, zobrazovač nemusíte prevziať. Služba SkyDrive obsahuje aplikáciu Excel Web App, ktorá umožňuje otváranie pracovného zošita z webového prehľadávača. Ak máte povolenie, zošit môžete dokonca upravovať v prehľadávači. Jednoduchým spôsobom ukladania a zdieľania zošita v službe SkyDrive je poslať prepojenie v službe Hotmail. Prihláste sa v službe Hotmail, začnite písať novú e-mailovú správu a potom kliknite na dokumenty balíka Office, aby sa zošit odovzdal. Prepojenie na zošit je zahrnuté v správe a kliknutím na prepojenie sa zošit otvorí v prehľadávači. Ďalšie informácie o aplikácii Excel Web App nájdete na stránke Úvod do aplikácie Excel Web App.
  • Podporované operačné systémy:

    Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP

        Windows 7; Windows Server 2008

      • Toto prevzatie sa týka nasledujúcich aplikácií balíka Office:

        • Microsoft Excel 2010,
        • Microsoft Office Excel 2007,
        • Microsoft Office Excel 2003,
        • Microsoft Excel 2002,
        • Microsoft Excel 2000,
        • Microsoft Excel 97.
      Poznámky:
      • Excel Viewer je dostupný len ako 32-bitová aplikácia. 64-bitová verzia programu Excel Viewer neexistuje. 32-bitovú verziu programu Excel Viewer možno použiť aj v 64-bitových verziách systému Windows.

    • Inštalácia programu na prevzatie:
      1. Súbor prevezmite kliknutím na tlačidlo Prevziať (vyššie) a uložte ho na pevný disk.
      2. Dvakrát kliknite na programový súbor ExcelViewer.exe na pevnom disku a spustite inštalačný program.
      3. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

      Návod na používanie:

      Po inštalácii prevzatého súboru otvorte súbor v programe Excel Viewer:
      1. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.
      2. V zozname Kde hľadať kliknite na jednotku, priečinok alebo internetovú lokalitu so súborom, ktorý chcete otvoriť.
      3. V zozname priečinkov vyhľadajte súbor alebo vyhľadajte a otvorte priečinok obsahujúci požadovaný súbor.
      4. Kliknite na súbor a potom na položku Otvoriť.

      Odstránenie prevzatého programu:

      Ak chcete odstrániť samotný prevzatý súbor, odstráňte súbor ExcelViewer.exe.

      1. V ponuke Štart ukážte na položku Nastavenia a kliknite na položku Ovládací panel.
      2. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
      3. V zozname nainštalovaných programov vyberte program Microsoft Office Excel Viewer a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť alebo Pridať alebo odstrániť. Keď sa zobrazí dialógové okno, postupujte podľa pokynov na odstránenie programu.
      4. Kliknutím na tlačidlo Áno alebo OK potvrďte, že chcete program odstrániť.


      Podporované formáty súborov
      Môžete otvoriť len súbory programu Excel (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm a .xlw). Hoci môžete otvoriť súbory s povolenými makrami (.xlsm, .xltm a .xlm), makrá nebudete môcť spúšťať.

      Funkcie verzie 2010, ako napríklad krivky a vymedzovače, sa nezobrazia alebo sa zobrazia správy s vysvetlením, prečo to nie je možné. Ak tieto funkcie potrebujete zobraziť, použite aplikáciu Microsoft Excel Web App dostupnú v službe SkyDrive.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

  • Bezpečnostné opravy
  • Aktualizácie softvéru
  • Balíky Service Pack
  • Ovládače hardvéru