• Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.
Servers

Jazykové balíky 2007 Office System Language Packs pre systémy SharePoint Server 2007, Forms Server 2007 a SharePoint Server 2007 for Search

Zmena jazyka:
Jazykové balíky umožňujú vytvárať lokality a množiny webových lokalít vo viacerých jazykoch, a to bez toho, aby sa vyžadovali samostatné inštalácie systému Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office Forms Server 2007 a Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search.
 • Verzia:

  1

  Názov súboru:

  ServerLanguagePack.img

  Dátum vydania:

  16.4.2007

  Veľkosť súboru:

  81.6 MB

   Jazykové balíky umožňujú vytvárať lokality a množiny webových lokalít vo viacerých jazykoch, a to bez toho, aby sa vyžadovali samostatné inštalácie systémov SharePoint Server 2007, Forms Server 2007 a SharePoint Server 2007 for Search. Na jeden server je možné nainštalovať niekoľko jazykových balíkov. Aplikácia jazykového balíka nezmení jazyk nainštalovaného servera SKU systému Microsoft Office alebo jazyk správcovských funkcií.

   Poznámky
   • Pre jazyk, ktorý inštalujete nie je potrebné prevziať jazykový balík. Tieto jazykové balíky podporujú vytváranie ďalších jazykov.
   • Jazykové balíky 2007 Office System Language Packs sú dostupné na lokalite Preberacie centrum, ale len na skúšobnú dobu. Ak používate jazykové balíky s plne licencovanou verziou systému SharePoint Server 2007, Forms Server 2007 a SharePoint Server 2007 for Search, uistite sa, či je používanie v súlade s podmienkami vašej Zmluvy o hromadných licenciách, pri ktorej sa môžu uplatniť obmedzenia — Oboznámte sa s hromadnými licenciami spoločnosti Microsoft (stránka je v angličtine).
   • Jazykový balík 2007 Office System Language Pack pre slovenský jazyk nezahŕňa systém Project Server 2007. Preto nie je možné vytvoriť lokalitu Project Web Access pre slovenský jazyk.
 • Podporované operačné systémy:

  Windows Server 2003


   • Tento súbor na prevzatie pracuje s nasledujúcimi programami balíka Office:

    • Microsoft Office SharePoint Server 2007
    • Microsoft Office Forms Server 2007
    • Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search


  • Inštalácia súboru na prevzatie:

   Inštalácia jazykového balíka:
   1. Súbor prevezmite kliknutím na tlačidlo Prevziať (vyššie) a uložte ho na pevný disk.
   2. Extrahujte obraz disku CD a spustite inštalačný program.
   3. Na stránke Prečítajte si licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft sa oboznámte s podmienkami, začiarknite políčko Súhlasím s podmienkami zmluvy a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
   4. Na stránke Typy inštalácie kliknite na tlačidlo Základné.
   5. Spustí sa sprievodca inštaláciou a začne sa inštalovať jazykový balík.
   6. Pomocou predvolených nastavení opakovane spustite program Sprievodca konfiguráciou služby SharePoint Products and Technologies.
   Poznámka: Ak po inštalácii jazykového balíka nespustíte program Sprievodca konfiguráciou služby SharePoint Products and Technologies, jazykový balík sa nenainštaluje správne.

   Opakovane spustite program Sprievodca konfiguráciou služby SharePoint Products and Technologies:
   1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, potom na položku Nástroje na správu a potom kliknite na možnosť Sprievodca konfiguráciou služby SharePoint Products and Technologies.
   2. Na stránke Víta vás služba SharePoint Products and Technologies kliknite na tlačidlo Ďalej.
   3. V dialógovom okne, ktoré vás upozorňuje na potrebu reštartovať počas konfigurácie niektoré služby, kliknite na tlačidlo Áno.
   4. Na stránke Upraviť nastavenia serverovej farmy kliknite na možnosť Neodpájať od tejto serverovej farmy a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
   5. Ak sa zobrazí stránka Zmeniť nastavenie webovej aplikácie centrálnej správy služby SharePoint, neupravujte žiadne predvolené nastavenia a kliknite na tlačidlo Ďalej.
   6. Na stránke Dokončuje sa sprievodca konfiguráciou služby SharePoint Products and Technologies kliknite na tlačidlo Ďalej.
   7. Na stránke Úspešná konfigurácia kliknite na tlačidlo Dokončiť.
   Návod na používanie:

   Šablóny lokality pre konkrétny jazyk sú nainštalované v adresári \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\number, kde číslo je ID jazyka, ktorý inštalujete. Napríklad jazykový balík pre angličtinu (Spojené štáty) sa nainštaluje do adresára \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\template\1033. Po inštalácii jazykového balíka môžu vlastníci lokality a správcovia kolekcie webových lokalít vytvárať lokality a kolekcie lokalít na základe šablón lokalít pre konkrétny jazyk, a to konkrétne určením jazyka pri tvorbe novej lokality alebo kolekcie lokalít SharePoint.

   Ďalšie informácie o používaní nájdete na webovej lokalite Zavedenie jazykových balíkov SharePointServer 2007.

   Odstránenie prevzatého súboru:
   1. V ponuke Štart ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.
   2. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
   3. V zozname nainštalovaných programov vyberte balík SharePoint Language Pack a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť alebo Pridať alebo odstrániť. Keď sa zobrazí dialógové okno, postupujte podľa pokynov na odstránenie programu.
   4. Kliknutím na tlačidlo Áno alebo OK potvrďte, že chcete program odstrániť.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru