Windows

Balík Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack

Zmena jazyka:
Tento balík language template pack umožňuje vytvárať webové lokality služby SharePoint v iných jazykoch, než je predvolený jazyk nastavený pri inštalácii.
 • Verzia:

  1

  Názov súboru:

  SharePointLanguagePack.exe

  Dátum vydania:

  16.5.2016

  Veľkosť súboru:

  10.2 MB

   Jazykové balíky umožňujú vytvorenie webových lokalít v rôznych jazykoch; na jeden server sa dajú nainštalovať balíky s viacerými jazykmi.

   Tento balík language template pack umožňuje vytvárať webové lokality v iných jazykoch, než je predvolený jazyk nastavený pri inštalácii. Poznámka Nie je potrebné prevziať jazykový balík pre jazyk nastavený pri inštalácii.
 • Podporované operačné systémy:

  Windows Server 2003 Service Pack 1

  • Inštalácia súboru na prevzatie:
   1. Súbor prevezmite kliknutím na tlačidlo Download umiestnené vyššie a uložte ho na pevný disk.
   2. Dvakrát kliknite na programový súbor SharePointLanguagePack.exe na pevnom disku a spustite inštalačný program.
   3. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
   Návod na používanie:

   Návod na používanie a informácie nájdete na webovej lokalite Služba Windows SharePoint Services v serveri Windows Server 2003 (stránka môže byť po anglicky).

   Odstránenie prevzatého súboru:
   1. V ponuke Štart ukážte na položku Nastavenia, a potom kliknite na položku Ovládací panel.
   2. Dvakrát kliknite na ikonu Pridať alebo odstrániť programy.
   3. V zozname nainštalovaných programov vyberte balík SharePoint Language Pack, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť alebo Pridať alebo odstrániť. Ak sa zobrazí dialógové okno, postupujte podľa pokynov na odstránenie programu.
   4. Kliknutím na tlačidlo Áno alebo OK potvrďte, že chcete program odstrániť.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru